Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích công tác (P2) bằng phương pháp BSC & MBO (KPOs/KPIs)

xây-dựng-chỉ-số-KPI

Mọi doanh nghiệp đều muốn biết nhân viên của mình, các bộ phận trực thuộc mình quản lý đang làm việc như thế nào để thừa nhận sự đóng góp của các cá nhân, bộ phận vào thành tựu hoạt động của doanh nghiệp làm cơ sở cho việc tưởng thưởng kết quả công việc của nhân viên; Thể hiện sự công bằng trong việc tuyển chọn, đề bạt, lương thưởng và các chế độ phúc lợi khác; Cung cấp thông tin tổng hợp hữu ích cho việc đánh giá năng lực để xem xét lại bậc lương cho nhân viên hàng năm, thuyên chuyển, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động, cải tiến cơ cấu tổ chức; Giúp nhân viên điều chỉnh, sửa chữa các sai sót trong quá trình làm việc, để cho công việc và bản thân của nhân viên không ngừng hoàn thiện tốt hơn; Kích thích, động viên nhân viên thông qua những đánh giá, ghi nhận và hỗ trợ; Tổng kết các điểm mạnh, điểm yếu, để từ đó khắc phục, rèn luyện và phát triển hơn kỹ năng làm việc; Cải thiện sự hiểu biết của các cá nhân, xác định những điều mong đợi ở mỗi cá nhân; Tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa cấp trên và cấp dưới, khuyến khích nhân viên và cấp quản lý cùng nhắm đến việc hoàn thành các mục tiêu cá nhân để hoàn thành được mục tiêu chung của tổ chức và tiêu chuẩn năng lực của vị trí công việc.

Đồng thời mọi doanh nghiệp đều luôn luôn quan tâm làm sao nhân viên nỗ lực tập trung vào việc gia tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp theo cùng một mục đích chung mà  doanh nghiệp đã vạch ra.

Để làm được những điều nêu trên hầu hết các doanh nghiệp đều trăn trở cần phải có một hệ thống xây dựng mục tiêu và hệ thống đánh giá kết quả công việc như thế nào, mà hai hệ thống này có quan hệ hữu cơ với nhau để có thể đo lường, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của từng nhân viên, bộ phận một cách công bằng khách quan nhất.

Dự án tư vấn chuyên ngành này sẽ giúp cho mọi doanh nghiệp giải tỏa được những điều trăn trở này, và tự tin xây dựng một hệ thống giao mục tiêu và đánh giá kết quả công việc (thành tích công tác) khoa học và phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp mình, nhằm nâng cao năng suất lao động,  khuyến khích mọi thành viên trong doanh nghiệp ra sức cống hiến vì mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Trong công trình nghiên cứu mô hình quản trị và phát triển nguồn nhân lực DIR + OS + 3Ps của mình TS. Phan Ngọc Thanh đã xem giao mục tiêu đánh giá thành tích công tác là một thành phần tạo động lực cho người lao động xét dưới khía cạnh nhu cầu và khía cạnh hành vi trong cấu trúc lương 3Psil. Tác giả đã kết hợp phương pháp quản trị theo mục tiêu (MBO/ KPOs/KPIs) và phương pháp thẻ cân bằng điểm BSC, cùng với lý thuyết chuyên gia đã hình thành nên một phương pháp và công cụ mang tính thực hành rất hiệu quả có thể dễ dàng dùng phương pháp này xây dựng được một hệ thống giao mục tiêu và đánh giá thành tích cho các tầng trong một tổ chức, hệ thống mục tiêu sẽ được phân tầng  nhanh chóng từ các Bộ phận đến từng cá nhân tùy theo: Ý chí của nhà quản trị; Thứ tự ưu tiên mục tiêu công việc; Quy luật nhân quảVà nhờ chương trình phần mềm hỗ trợ hệ thống giao mục tiêu đánh giá thành tích công tác ( kết quả công việc) đã được Công ty INLEN áp dụng tư vấn và mang lại thành công rất lớn cho các Tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam, đặc biệt thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, giảm chi phí, mang lại lợi nhuận cao, giữ được mối quan hệ với khách hàng, năng lực nội tại chuyên nghiệp và hiệu quả…Để đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp INLEN đã mã hóa toàn bộ nội dung “Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích (P2) bằng phương pháp BSC & MBO (KPOs/KPIs) ”trên chương trình phần mềm tiên tiến và sẽ tiếp tục tư vấn và cung cấp chương trình phần mềm này cho cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam, có công cụ để quản trị thuận lợi hơn, thay vì trước đây INLEN cung cấp trên phần mềm Excel.

 

Ngoài ra, INLEN còn tổ chức:

Chương trình đào tạo

Phương pháp xây dựng chỉ số KPI

Thừa nhận sự đóng góp của các cá nhân, bộ phận vào thành tựu hoạt động của doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc tưởng thưởng kết quả công việc của nhân viên. Giúp nhân viên điều chỉnh, để công việc và bản thân của nhân viên không ngừng hoàn thiện tốt hơn.

Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình tại đây

Các dự án đã thực hiện:

 1. Lễ khởi động triển khai dự án "Xây dựng hệ thống đánh giá chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs)" cho Trung tâm điều hành Scada
 2. Lễ khởi động dự án "Xây dựng hệ thống đánh giá chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs)" Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam
 3. Lễ khởi động Dự án xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) tại Công ty Điện lực Tiền Giang
 4. Đào tạo, hướng dẫn dự án “Xây dựng chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPIs)” tại Công ty lưới điện cao thế miền Nam

Mục đích và kết quả đạt được của dự án là một nội dung vô cùng quan trọng. Khi đọc được nội dung này Quý Doanh nghiệp sẽ hiểu rõ được mục đích khi thực hiện dự án là gì? Kết quả đạt được khi thực hiện dự án ra sao? Từ đó xem xét có phù hợp với nhu cầu của Doanh nghiệp mình hay không? Để tìm hiểu được phần này, Quý Doanh nghiệp vui lòng vào mục “ Nhu cầu tư vấn ” nằm sát bên cạnh để điền thông tin vào form, và gởi đến INLEN, sau đó Quý vị sẽ được cấp số tài khoản và Download được nội dung tài liệu để đọc và tìm hiểu.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Ngành/nghề (*)
 • Website (*)
 • Điện thoại (*)
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN TƯ VẤN MÀ DOANH NGHIỆP YÊU CẦU

 • Nội dung / nhu cầu dự án tư vấn (*)
 • Mục đích tư vấn (*)
 • Thời gian thực hiện (*)
 • Địa điểm tư vấn (*)
 • Nhập mã bảo vệ (*) EVRDQ3
 • Họ và tên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Yêu cầu chi tiết (*)
 • Nhập mã bảo vệ (*) FCX6L8
 • Ý kiến khách hàng
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Vũ Thị Thùy Nga
   “Sau những buổi học của thầy - TS. Phan Ngọc Thanh, em nhận thấy bản thân em cũng như những anh/ ...”
  • Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Nhân viên Thu ngân vé của Trung tâm Starlight Quy Nhơn - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
  • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
  • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
  • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:    ...”
  • Ông Lê Tâm Anh Khoa - Phó Quản đốc PXSX Nhà máy sản xuất rượu vang - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
  • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
  • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
  • Bà Đồng Thị Thủy - Trưởng Bộ phận HCNS - Công ty TNHH MTV Ladofoods
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Các ...”
  • Ông Đỗ Duy Hân - RSM Kênh MT - Phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Ladofoods
  NHẬP THÔNG TIN

  VFR193
  TOP