Kiến thức - Chuyên đề

Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công tác

1.  Tại sao phải xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công tác?

Đánh giá kết quả hay hiệu suất công tác là phương pháp chính thức đánh giá mức độ thực hiện công việc của nhân viên theo các mục tiêu đã được giao. Mục đích chính của phương pháp này là truyền đạt các mục tiêu cá nhân, khuyến khích thực hiện hiệu quả, cung cấp và đón nhận ý kiến phản hồi và chuẩn bị cho một kế hoạch phát triển năng lực và chuyên môn hiệu quả và đồng bộ.

Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất công tác của nhân viên giúp cho lãnh đạo quản lý tổ chức dễ dàng hơn, phát hiện ra những yếu kém trong hoạt động của nhân viên một cách kịp thời. Từ đó đưa ra những giải pháp điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời, lãnh đạo cũng thấy được những mặt tích cực để  khuyến khích, động viên nhân viên tích cực làm việc, nâng cao hiệu suất và gắn bó với tổ chức.

2. Khi nào phải xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công tác?

Đánh giá kết quả công tác là căn cứ để trả lương, áp dụng các chính sách đãi ngộ hay luân chuyển công tác nhân viên hợp lý, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự, tạo ra hiệu quả làm việc cho toàn tổ chức. Ngay từ khi một nhân viên mới vào làm việc hay có sự bố trí, luân chuyển công tác cũng cần phải đánh giá hiệu suất làm việc. Hệ thống đánh giá kết quả công tác là một công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp quản trị nhân sự hiệu quả, nâng cao năng lực tổ chức và năng suất lao động.

3. Các bước căn bản xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công tác:

          -   Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc;

          -   Xây dựng mô tả công việc;

          -   Xác lập hệ thống tiêu chí và căn cứ xây dựng tiêu chuẩn đánh giá;

          -   Xây dựng quy chế đánh giá và các chỉ dẫn cẩm nang đánh giá.

Hoàn thiện hệ thống lương, thưởng, đãi ngộ cho nhân viên.

4. Phương pháp thực hiện:

Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công tác phải dựa trên những phân tích đánh giá thực tiễn và khách quan. Đồng thời, để xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công tác phù hợp và đúng với thực tiễn doanh nghiệp phải có sự phối hợp làm việc chặt chẽ giữa doanh nghiệp với tư vấn.

Các chuyên gia tư vấn, với vai trò khách quan của bên thứ 3, sẽ thu thập khảo sát dữ liệu, phân tích, và đề xuất các chính sách. Đồng thời tư vấn sẽ giữ vai trò khách quan nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng được hệ thống đánh giá kết quả công tác hiệu quả nhất.

Về phương pháp phối hợp: hai bên sẽ tuân thủ các nguyên tắc:  Trao đổi trực tiếp, thống nhất mục tiêu; Cùng xây dựng kế hoạch hành động; Tích cực thực hiện và Phản hồi kịp thời; Tương tác liên tục, báo cáo định kỳ. Tư vấn có vai trò hỗ trợ, chứ không làm thay. Để đưa ra được những chính sách hợp lý nhất cần có hệ thống đánh giá phản ánh được thực tế đúng đắn nhất.

Các công cụ giúp doanh nghiệp tham khảo và tự đánh giá: (1) Đánh giá năng lực nhân viên. (2) Đánh giá mức độ hài lòng và gắn kết của nhân viên với tổ chức.

5. Phạm vi và chi phí:

Phạm vi thực hiện xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công tác sẽ do hai bên thỏa thuận dựa trên tình hình thực tiễn đội ngũ nhân sự, quy mô của tổ chức và mục tiêu của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện dự án có thể kéo dài từ 3 tháng đến 6 tháng, tùy thuộc vào thực trạng và mục tiêu của doanh nghiệp.

Chi phí: căn cứ vào số giờ làm việc của chuyên gia theo phạm vi công việc và yêu cầu của dự án hai bên đã thỏa thuận.

( Nguồn : ibg.com.vn ) 

 • KB23R2 GỬI
 • GỬI
 • Ý kiến khách hàng
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
  • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
  • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
  • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
   “Qua Khóa học Tôi đã học được các Kỹ năng: Kỹ năng bán hàng; Cách ...”
  • Bà Dương Thị Cẩm Tú - Tỉnh Trà Vinh
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
  • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Rà ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
  • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “1. Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam: - Tư vấn đã ...”
  • -  Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực miền Nam -  Viễn thông TP.HCM, Viễn thông Bình Dương, Viễn thông Bình Định trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam  
  NHẬP THÔNG TIN

  DWJK5S
  TOP