Xây dựng chỉ số KPI trên cơ sở kết hợp BSC

xay-dung-chi-so-KPI-theo-mo-hinh-BSC-KPI

KPI là gì?

KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân, bộ phận trong một công ty. KPI được thiết lập, thể hiện qua số liệu, tỉ lệ mang tính định lượng cụ thể giúp việc đánh giá dễ dàng và chính xác hơn. Mỗi vị trí công việc, mỗi bộ phận công ty, mỗi công ty với ngành nghề đặc thù của mình sẽ có những chỉ số KPI khác nhau.

Cách xây dựng chỉ số KPI:

Theo học thuyết của TS. Kaplan, Doanh nghiệp sẽ xây dựng chiến lược công ty trên bốn viễn cảnh: Tài chính, Khách hàng, Quá trình nội bộ, Học hỏi & Phát triển (Mô hình Balanced Scorecard). Các học thuyết trước TS. Kaplan chỉ quan tâm đến khía cạnh tài chính là mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, nhược điểm của các học thuyết là số liệu tài chính doanh nghiệp có được một khi các hoạt động kinh doanh đã hoàn tất, điều này doanh nghiệp không thể điều chỉnh mục tiêu chiến lược kịp thời trong quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược của công ty mình.

Xem thêm: Xây dựng chỉ số KPI cho Công ty điện lực Tiền Giang

Và TS. Kaplan đã phát triển lên thành bốn yếu tố cùng tồn tại theo quy luật nhân quả: khách hàng là nhân tố mang lại doanh thu, lợi nhuận… (thuộc viễn cảnh tài chính), các quá trình nội bộ và đội ngũ nhân viên phải chuyên nghiệp mới có khả năng phục vụ khách hàng tốt nhất, để phục vụ khách hàng luôn tốt đòi hỏi đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp phải luôn luôn học hỏi, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp.

xay-dung-chi-so-KPI-theo-mo-hinh-BSC-KPI

Với mô hình này cho phép các nhà quản trị có thể chủ động điều chỉnh mục tiêu chiến lược theo từng thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình chinh phục mục tiêu của doanh nghiệp. Các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp được hoạch định dựa trên bốn viễn cảnh trên. Nhà quản lý sẽ thực thi các chiến lược của doanh nghiệp thông qua việc phân rã các mục tiêu chiến lược cấp công ty thành mục tiêu cho từng phòng ban của doanh nghiệp mình. Việc thực thi các mục tiêu của bộ phận (phòng ban) đưa đến đến hình thành các bảng mô tả công việc (Job description) cho từng vị trí công việc của bộ phận đó. Và KPI được xây dựng để làm thước đo định lượng mức độ hoàn thành công việc của nhân viên đảm nhiệm vị trí công việc này.

Xem thêm: Xây dựng chỉ số KPI tại Trung tâm điều hành Scada

xay-dung-chi-so-KPI-theo-mo-hinh-BSC-KPI

Tác động của KPI đến việc phát triển nguồn nhân lực:

 

  • Việc thiết lập KPI tương đối căn cơ, đi từ chiến lược công ty rã đến từng bộ phận và từng vị trí công việc. Điều này sẽ tạo đòn bẩy cho các doanh nghiệp phát triển bền vững.

  • KPI giúp đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên mang tính định lượng rất rõ, cho ra kết quả đánh giá tương đối chính xác, tiệm cận đến sự công bằng và thuyết phục hơn.

  • Tạo động lực làm việc cho nhân viên, phát huy thái độ làm việc theo hướng tích cực, giữ chân được những nhân sự phù hợp với doanh nghiệp, ít biến động nhân sự, giảm chi phí tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới.

  • Tạo môi trường làm việc khách quan, thân thiện và đoàn kết của người lao động.

  • Giúp đội ngũ nhân viên có cái nhìn tổng thể về mục tiêu công việc và các công việc ưu tiên cần làm trước để hoàn thành mục tiêu.

  • Giúp xây dựng và cung cấp được một hệ thống công cụ quản trị chuyên nghiệp, tiên tiến, hiệu quả trong sản xuất – kinh doanh cho doanh nghiệp. Hệ thống công cụ này cho phép sử dụng lâu dài, có thể cập nhật, thay đổi linh hoạt (luôn luôn ở trạng thái động) theo từng thời kỳ, theo mong muốn phù hợp với từng giai đoạn chiến lược sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Tóm lại, cách lập hệ thống chỉ số KPI phải đi từ mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, kết hợp với cơ cấu tổ chức sẽ cho ra hệ thống chỉ số KPI chính xác, đặc thù của doanh nghiệp. Trong quá trình đánh giá theo KPI, sẽ bộc lộ những điểm mạnh và điểm yếu của từng nhân viên đảm nhiệm vị trí công việc đó, từ đó giúp nhà quản trị có kế hoạch tái đào tạo, tuyển dụng đội ngũ nhân sự phù hợp với từng vị trí công việc của doanh nghiệp mình, góp phần định hình & phát triển mục tiêu, tầm nhìn chiến lược & văn hóa doanh nghiệp.

Xem thêm: Xây dựng chỉ số KPI tại Công ty tư vấn điện miền Nam

Chương trình đào tạo

Phương pháp xây dựng lương 3Ps theo mô

hình tích hợp DIR + OS + 3Psil

Hoạch định kế hoạch công việc theo đúng chiến lược công ty, gia tăng hiệu quả làm việc của nhân viên

Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình tại đây

 

  • ZHV8EI GỬI
  • GỬI