Trước thách thức của quá trình toàn cầu hóa trong nền kinh tế tri thức, con đường ngắn nhất để dẫn đến sự thành công của doanh nghiệp: Nghiên cứu và thực hiện các đề án quản lý ứng dụng tại các doanh nghiệp, thông qua Công ty tư vấn ứng dụng chuyên nghiệp.

INLEN (viết tắt của Innovative Leading Enterprise) là tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn về quản lý doanh nghiệp. Các sản phẩm dịch vụ tư vấn của công ty INLEN đều có giá trị ứng dụng cao và được thực hiện đến công đoạn cuối cùng là hướng dẫn vận hành và chuyển giao thực tế; Có đánh giá đo lường kết quả thực hiện dự án so với mục tiêu ban đầu đề ra của dự án để hiệu chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và mang lại kết quả khả thi.

Tư vấn quản lý của INLEN được xây dựng theo mô hình của một Học viện tư vấn quản trị - IMC (Institude of Management Consultants) theo phong cách quản trị Âu - Mỹ, được ví như một bệnh viện của doanh nghiệp, là nơi “chẩn đoán sức khỏe, kê toa chữa bệnh”. Đây là một công nghệ mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, với hoài bão góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam thông qua các đề án ứng dụng trong quá trình hội nhập với nền kinh tế tri thức toàn cầu.

Chúng tôi mong muốn mang lại sự tiết kiệm về thời gian, tiền bạc và sự hài lòng của Quý khách.

Bằng chính kinh nghiệm thực tế và kiến thức tinh hoa, sự năng động cũng như sự chuyên nghiệp, chúng tôi muốn trở thành đối tác tin cậy trong chiến lược phát triển toàn diện của Quý Công ty, vì hiệu quả của Quý vị là thành công của chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng rằng những đề tài tư vấn mà chúng tôi giới thiệu sẽ phù hợp với nhu cầu thực tế tại Công ty của Quý vị. Trong trường hợp Quý vị có những nhu cầu thực tế khác, chúng tôi sẵn sàng trao đổi, phân tích nhu cầu và thiết kế những đề án tư vấn theo đơn đặt hàng của Quý vị.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp của Quý vị, chúng tôi cam kết và nỗ lực mang đến các dự án tư vấn theo phương châm “Nghiên cứu thực tế, ứng dụng thực tế” với “Hiệu quả cao” cho mọi khách hàng của mình.

INLEN mong có được sự cộng tác với Quý Công ty nhằm góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống quản lý và củng cố sự phát triển bền vững của Quý Công ty.

Quy trình tư vấn thực hiện qua các bước cơ bản sau:

Công nghệ tư vấn được thực hiện theo mô hình dưới đây:

 

                           

Cấu trúc của một kế hoạch dự án tư vấn (Proposal)                                             

          1.    MỤC ĐÍCH
          2.    ĐỐI TƯỢNG
          3.    PHẠM VI THỰC HIỆN
          4.    NỘI DUNG TƯ VẤN
          5.    THỜI GIAN HOÀN THÀNH
          6.    CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

             -    Lập kế hoạch dự án;

             -    Xem xét kế hoạch dự án và phản hồi;

             -    Đàm phán trao đổi;

             -    Ký kết hợp đồng;

             -    Triển khai thực hiện các nội dung dự án;

             -    Khảo sát - phân tích - đánh giá thực trạng và định hướng giải pháp tư vấn;

             -    Báo cáo - thảo luận;

             -    Thiết kế, xây dựng và triển khai các giải pháp tư vấn;

             -    Triển khai áp dụng thực hiện, vận hành dự án;

             -    Theo dõi, bảo hành dự án.

          7.     GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

CÁC NGÀNH/ LĨNH VỰC ĐÃ TƯ VẤN

 • Viễn thông;
 • Dệt may;
 • Điện lực;
 • Ngân hàng;
 • Thực phẩm chế biến Thịt, Cá;
 • Thực phẩm nước uống có cồn và không cồn;
 • Tin học;
 • Du lịch;
 • Vận tải biển;
 • Truyền hình cáp;
 • Vui chơi, giải trí công nghệ cao;
 • Cáp viễn thông;
 • Café;
 • Điện dân dụng;
 • Điện cao thế;
 • Tư vấn, thiết kế về ngành điện;
 • Quản lý, vận hành trực tuyến hệ thống lưới điện;
 • Phân bón;
 • Thời trang;
 • Tơ xơ dừa;
 • Sản xuất hạt điều thành phẩm;
 • .............

CÁC DỰ ÁN ĐÃ TƯ VẤN VÀ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

1. Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh

- Tư vấn “Thiết kế, xây dựng hệ thống cấu trúc tổ chức và Quy trình công việc”

- Tư vấn “Thiết kế hệ thống tiền lương và xây dựng hệ thống trả lương theo: Giá vị trí công việc, năng lực cá nhân, hiệu quả công việc (BSC – KPOs/KPIs) theo phương pháp và công nghệ tích hợp 3Ps".

Triển khai thực hiện dự án: Năm 2008.

2. Tổng Công ty Phong Phú

- Tư vấn “Xây dựng hệ thống phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp và công nghệ tích hợp OS + 3Psil".

- Tư vấn "Thiết kế, xây dựng hệ thống cấu trúc tổ chức và Quy trình công việc”.

- Tư vấn “Thiết kế hệ thống tiền lương và xây dựng hệ thống trả lương theo: Giá vị trí công việc, năng lực cá nhân, hiệu quả công việc (BSC – KPOs/KPIs) theo phương pháp và công nghệ tích hợp 3Ps".

Triển khai thực hiện dự án: Năm 2012.

3. Công ty Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản VISSAN

- Tư vấn “Xây dựng cấu trúc tổ chức chuyên nghiệp và thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả”.

Triển khai thực hiện dự án: Năm 2006.

4. Viễn thông Bình Dương

- Tư vấn “Thiết kế, xây dựng hệ thống cấu trúc tổ chức và Quy trình công việc”.

- Tư vấn “Thiết kế hệ thống tiền lương và xây dựng hệ thống trả lương theo: Giá vị trí công việc, năng lực cá nhân, hiệu quả công việc (BSC – KPOs/KPIs) theo phương pháp và công nghệ tích hợp 3Ps".

Triển khai thực hiện dự án: Năm 2010.

5. Tân Hiệp Phát Group

- Tư vấn ’’Thiết kế hệ thống tiền lương & Phương pháp trả lương theo hiệu quả và vị trí công việc”.

Triển khai thực hiện dự án: Năm 2007.

6. Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (INTERFOOD)

- Tư vấn "Thiết kế hệ thống quản trị và xây dựng hệ thống tiền lương và phương pháp trả lương theo vị trí và hiệu quả công việc thuộc khối sản xuất".

Triển khai thực hiện dự án: Năm 2008.

7. Công ty Điện thoại Tây - Thành phố Hồ Chí Minh (WHTC)

- Tư vấn “Đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng của các GDV và các điểm giao dịch theo bộ tiêu chuẩn phục vụ khách hàng của VNPT”.

Triển khai thực hiện dự án: Năm 2006, 2008.

8. Công ty Vận tải biển toàn cầu DHL

           

- Tư vấn “Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004”.

Triển khai thực hiện dự án: Năm 2006.

9. Công ty Cổ phần May PHƯƠNG ĐÔNG

- Tư vấn “Cấu trúc tổ chức chuyên nghiệp, hoạch định và kiểm soát ngân sách hiệu quả".

Triển khai thực hiện dự án: Năm 2006.

10. Công ty Cổ Phần Du lịch Đồng Nai

- Tư vấn “Xây dựng cấu trúc tổ chức chuyên nghiệp - Thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000”.

Triển khai thực hiện dự án: Năm 2008.

11. Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa

- Tư vấn “Thiết kế hệ thống tiền lương và xây dựng hệ thống trả lương theo: Giá vị trí công việc, năng lực cá nhân, hiệu quả công việc (BSC – KPOs/KPIs) theo phương pháp và công nghệ tích hợp 3Ps".

Triển khai thực hiện dự án: Năm 2010.

12. Công ty Tin học Nha Trang

- Tư vấn “Thiết kế hệ thống quản trị và Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008”.

Triển khai thực hiện dự án: Năm 2008.

13. Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu

- Tư vấn “Xây dựng Hệ thống quản lý và phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp và công nghệ tích hợp OS + 3Psil”.

- Tư vấn "Thiết kế, xây dựng hệ thống cấu trúc tổ chức và Quy trình công việc”.

- Tư vấn “Thiết kế hệ thống tiền lương và xây dựng hệ thống trả lương theo: Giá vị trí công việc, năng lực cá nhân, hiệu quả công việc (BSC – KPOs/KPIs) theo phương pháp và công nghệ tích hợp 3Ps".

Triển khai thực hiện dự án: Năm 2012.      

14. Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè

- Tư vấn “Xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp, hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả, hệ thống phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp và công nghệ tích hợp DIR + OS + 3Psil".

- Triển khai thực hiện dự án: Năm 2014.

15. Công ty Cao su Daklak – Trung tâm Du lịch Bản Đôn

- Tư vấn ’’Xây dựng chiến lược Marketing’’.

Triển khai thực hiện dự án: Năm 2007.          

16. Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (Rượu vang Đà Lạt)

- Tư vấn “Xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp, hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả, hệ thống phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp và công nghệ tích hợp DIR + OS + 3Psil”.

- Triển khai thực hiện dự án: Năm 2014.

17. Viễn thông Bình Định

- Tư vấn "Xây dựng hệ thống quản lý, hệ thống kiểm soát nội bộ và phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp và công nghệ tích hợp DIR + OS + 3Psil".

- Tư vấn "Thiết kế, xây dựng hệ thống cấu trúc tổ chức và Quy trình công việc”.

- Tư vấn “Thiết kế hệ thống tiền lương và xây dựng hệ thống trả lương theo: Giá vị trí công việc, năng lực cá nhân, hiệu quả công việc (BSC – KPOs/KPIs) theo phương pháp và công nghệ tích hợp 3Ps".

-   Triển khai thực hiện dự án: Năm 2013.

18. Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang

- Tư vấn “Hoàn thiện hệ thống cấu trúc tổ chức, xây dựng tiêu chuẩn năng lực nhân sự - phát triển nguồn nhân lực”.

- Triển khai thực hiện dự án: Năm 2013.

19. Tổng Công ty Phong Phú

- Dự án: “Đánh giá năng suất lao động – Năng lực nhân viên – Xác định định biên nhân sự.”

- Triển khai thực hiện dự án: Năm 2015.

20. Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh

- Dự án: “Xây dựng hệ thống quản lý và phát triển nguồn nhân lực Theo phương pháp và công nghệ tích hợp OS + 3Psil.”

- Triển khai thực hiện dự án: Năm 2015.

21. Công ty Cổ phần Truyền hình Cáp NTH

- Dự án: “Xây dựng hệ thống quản lý và phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp và công nghệ tích hợp OS + 3Psil.”

- Triển khai thực hiện dự án: Năm 2015.

22. Công ty TNHH Café Outspan Việt Nam - Thuộc Tập đoàn đa quốc gia Olam (Singapore)

- Dự án tư vấn "Xây dựng hệ thống phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp và công nghệ tích hợp 3Psil".

- Triển khai thực hiện dự án: Tháng 06/2016.

23. Công ty Điện lực Tiền Giang

- Dự án: "Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs)".

- Triển khai thực hiện dự án: Tháng 07/2017.

24. Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan

- Dự án: "Xây dựng hệ thống quản trị và phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp và công nghệ tích hợp DIR + OS + 3Psil".

- Triển khai thực hiện dự án: Tháng 09/2017.

25. Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam

- Dự án: "Xây dựng hệ thống đánh giá chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs)".

Triển khai thực hiện dự án: Tháng 10/2017.

26. Trung tâm Điều hành SCADA

- Dự án: "Xây dựng hệ thống đánh giá chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs)".

- Triển khai thực hiện dự án: Tháng 10/2017.

27. Công ty TNHH Thời trang COMAYCA

- Dự án: "Xây dựng phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp và công nghệ tích hợp 3Psil".

- Triển khai thực hiện dự án: Tháng 11/2017.

28. Công ty Lưới điện cao thế miền Nam

- Dự án: "Xây dựng hệ thống đánh giá chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs)".

- Triển khai thực hiện dự án: Tháng 12/2017.

29. Phối hợp với Trung tâm Khuyến công & TVPTCN và Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

- Dự án: "Xây dựng chiến lược và nhận dạng thương hiệu" cho hai Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Công ty TNHH MTV Út Mừng và DNTN Tài Vụ)

- Triển khai thực hiện dự án: Tháng 06/2018

Ý kiến khách hàng
  “- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí ...”
 • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM  ngày 27.02.2023  
  “ Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích ...”
 • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Khí Cà Mau (KCM) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Đại diện ký biên bản nghiệm thu nghiệm công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM do TS. Phan Ngọc Thanh - Chuyên gia cao cấp về Tư vấn quản lý & Đào tạo INLEN trực tiếp triển khai huấn luyện, đào tạo vào ngày 10.02.2023
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
 • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
 • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
 • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
  “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
 • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
  “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
 • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
  “Qua khóa học tôi hiểu sâu hơn về quản trị sản xuất, giúp tôi hoàn ...”
 • Bà Nguyễn Thị Yến Oanh – Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú
  “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
 • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
  “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
 • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
  “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
 • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
NHẬP THÔNG TIN

HU534C
TOP