TS.Phan Ngọc Thanh - Giám đốc Công ty TVQL&ĐT INLEN tham gia Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp pháp dạy - học theo phương thức giao tiếp mới" tại trường Đại học Tài chính - Marketing

TS.Phan Ngọc Thanh - Giám đốc Công ty tư vấn quản lý và đào tạo INLEN tham gia Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp pháp dạy - học theo phương thức giao tiếp mới" tại trường Đại học Tài chính - Marketing vào ngày 24.06.2022.

Mục tiêu bài báo cáo:

 • Làm rõ sự cần thiết phải thay đổi cách dạy, cách học;
 • Đưa ra cách nhìn về vai trò của các mô hình và phương pháp dạy-học, liên hệ với thực tiễn trong các Trường đại học ở Việt Nam;
 • Đề xuất một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy-học tại trường đại học Tài chính- Marketing theo phương thức giao tiếp mới để đáp ứng được định hướng ứng dụng.

Nội dung bài báo cáo:

 • Phần 1: Tại sao phải thay đổi cách dạy, cách học
 • Phần 2: Vai trò của các mô hình và phương pháp dạy-học, liên hệ với thực tiễn trong các Trường đại học ở Việt Nam
 • Phần 3: Giải pháp để thực hiện dạy và học theo phương thức giao tiếp mới

Dưới đây là một số hình ảnh bài phát biểu của TS.Phan Ngọc Thanh khi tham gia Hội thảo khoa học tài Trường Đại học Tài chính - Marketing được đăng trên nhà xuất bản tài chính của Bộ tài chính

Đây là đường link bài phát biểu của TS.Phan Ngọc Thanh - Giám đốc Công ty tư vấn quản lý và đào tạo INLEN tại Hội thảo khoa học Trường Đại học Tài chính - Marketing vào ngày 24.06.2022

/contents_inlen/uploads/files/Slides-Bao-cao-HTKH-UFM-24_06_2022.pdf

 

 • 8LF961 GỬI
 • GỬI
 • Ý kiến khách hàng
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Sau những buổi học của thầy - TS. Phan Ngọc Thanh, em nhận thấy bản thân em cũng như những anh/ ...”
  • Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Nhân viên Thu ngân vé của Trung tâm Starlight Quy Nhơn - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
   “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
  • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
   “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
  • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
   “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
  • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
   “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
  • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
   “Tôi đã học được khả năng lãnh đạo và vai trò trách nhiệm ...”
  • Ông Nguyễn Trọng Quý
   “Tôi đã học được những điều sau đây từ khóa học này: Khái ...”
  • Ông Chu Văn Hòa - Trung tâm Khuyến công và Sở Công thương Trà Vinh
  NHẬP THÔNG TIN

  Y21A9K
  TOP