Trao đổi, thông qua tài liệu "Định hướng hệ thống cấu trúc tổ chức và phát triển nguồn nhân lực cho TTDVTH& DL Trường An - THVL giai đoạn 1" vào ngày 10.03.2022

Vào ngày 10.03.2022 Ban dự án INLEN và Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long có buổi làm việc trực tiếp tại Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long sau một thời gian dịch covid 19 kéo dài ảnh hưởng đến quá trình làm việc trực tiếp của hai bên. Buổi làm việc này nhằm mục đích để trao đổi, thông qua tài liệu " Định hướng hệ thống cấu trúc tổ chức và phát triển nguồn nhân lực cho TTDVTH&DL Trường An trực thuộc Đài THVL giai đoạn 1" chuẩn bị đưa vào áp dụng vận hành vào tháng 04/2022.

Để chuẩn bị cho việc áp dụng vận hành vào tháng 04/2022 Ban dự án INLEN và Ban Giám đốc Đài THVL phải gặp gỡ trực tiếp để trao đổi, thảo luận, thống nhất một số vấn đề và nội dung của tài liệu mà phía INLEN đã tư vấn cho TTDVTH&DL Trường An cần đưa vào vận hành giai đoạn 1 vào tháng 04/2022 bao gồm các nội dung như sau:

 1. Sắp xếp, bố trí, điều động và tuyển dụng nhân sự trong nội bộ Đài THVL và bên ngoài Đài THVL cho phù hợp với giai đoạn 1 của TTDVTH&DL Trường An.
 2. Thành lập Hội đồng tuyển dụng nhân sự để tuyển dụng nhân sự bên trong Đài THVL và bên ngoài Đài THVL một cách khách quan, công bằng bằng hình thức tuyển dụng, phỏng vấn, đánh giá theo tiêu chí tiêu chuẩn năng lực nhân sự cho các chức danh vị trí công việc cần tuyển dụng giai đoạn 1 cho TTDVTH& DL Trường An trực thuộc Đài THVL mà Ban dự án INLEN đã tư vấn cho Ban Giám đốc Đài THVL.
 3. Sau khi tuyển dụng nhân sự đúng người, đúng việc cho TTDVTH& DL Trường An trực thuộc Đài THVL thì sẽ áp dụng hệ thống trả lương, thưởng theo phương pháp 3Ps mà Ban dự án INLEN đã tư vấn.
 4. Đào tạo, hướng dẫn, huấn luyên bộ máy nhân sự mới sau khi được tuyển dụng của TTDVTH& DL Trường An để đưa vào áp dụng vận hành hệ thống quản trị và phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp và công nghệ tích hợp OS + 3Ps mà Ban dự án INLEN đã tư vấn.
 5. ....

Sau khi thực hiện xong các nội dung công việc vừa nêu như trên thì Trung tâm DVTH&DL Trường An dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào ngày 23/11/2022 (100 năm kỉ niệm ngày sinh của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt) hoặc vào ngày 22/12/2022 (45 năm kỉ niệm ngày thành lập Đài THVL).

Dưới đây là một số hình ảnh buổi làm việc vào ngày 10.03.2022 giữa Ban dự án INLEN và Ban Giám đốc Đài THVL:

 

 

 • NL9KEJ GỬI
 • GỬI
 • Ý kiến khách hàng
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Sau những buổi học của thầy - TS. Phan Ngọc Thanh, em nhận thấy bản thân em cũng như những anh/ ...”
  • Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Nhân viên Thu ngân vé của Trung tâm Starlight Quy Nhơn - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
  • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
  • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
  • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:    ...”
  • Ông Lê Tâm Anh Khoa - Phó Quản đốc PXSX Nhà máy sản xuất rượu vang - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
  • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
  • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
  NHẬP THÔNG TIN

  ULJN5B
  TOP