Thử thách trí thông minh

Câu 1: Một người đàn ông quên mất mật khẩu gồm năm chữ số để mở khóa. Bạn hãy giúp anh ta tìm ra mật khẩu với các điều kiện sau:

a. Chữ số thứ năm cộng chữ số thứ ba bằng 14.

b. Chữ số đầu tiên nhỏ hơn hai lần chữ số thứ hai 1 đơn vị.

c. Chữ số thứ tư lớn hơn chữ số thứ hai 1 đơn vị.

d. Chữ số thứ hai cộng chữ số thứ ba bằng 10.

e. Tổng năm chữ số là 30.

Câu 2: Hãy múc 6 lít dầu ra khỏi thùng dầu mà chỉ được sử dụng ca 9 lít và ca 4 lít.

Câu 3: Dưới đây là một hình lập phương có sáu mặt được trải trên một mặt phẳng với các ô số tương ứng. Hãy điền số còn thiếu vào các dấu chấm hỏi.

Câu 4: Sử dụng đủ các số từ 1 đến 9 điền vào chín hình tròn dưới đây sao cho mỗi cạnh của hình tam giác có tổng bằng 17.

Đáp án:

Câu 1: Mật khẩu là 74658.

Giải thích:

Gọi chữ số thứ hai là x.

Chữ số đầu tiên sẽ là 2x - 1

Chữ số thứ ba là 10 - x

Chữ số thứ tư là x + 1

Chữ số thứ năm là 14 - 10 + x

Ta có phương trình:

(2x - 1) + x + (10 - x) + (x + 1) + (14 - 10 + x) = 30

2x - 1 + x + 10 - x + x + 1 + 4 + x = 30

4x + 14 = 30

4x + 16

x = 4.

Câu 2: Các bước thực hiện:

1. Múc dầu đầy ca 9 lít và rót từ đó sang đầy ca 4 lít. Dầu trong ca 9 lít còn 9 - 4 = 5 lít.

2. Đổ hết dầu trong ca 4 lít đi và tiếp tục đổ dầu còn lại từ ca 9 lít vào đầy ca 4 lít. Giờ số dầu còn lại trong ca 9 lít là 1 lít.

3. Lại đổ hết dầu trong ca 4 lít đi và đổ 1 lít dầu còn lại từ ca 9 lít vào đó. Như vậy, ca 4 lít đang chứa 1 lít dầu và ca 9 lít rỗng.

4. Lại múc dầu đầy ca 9 lít và đổ từ đó vào đầy ca 4 lít, tức trút ra 3 lít - bằng với không gian còn trống trong ca 4 lít. Khi đó, ca 9 lít đang chứa đúng 6 lít dầu.

Bạn tìm được cách nào nhanh hơn không?

Câu 3: Quy luật là tổng các ô số trong cùng một mặt bằng 21.

Câu 4: Một số đáp án gợi ý:

Theo IQ Test Experts

 • 3BIZ7S GỬI
 • GỬI
 • Ý kiến khách hàng
   “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
  • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự
   “Qua khóa học, tôi đã học cách nhận diện rủi ro trong mọi hoạt động của tố ...”
  • Bà Nhan Húc Quân – Tổng Giám đốc
   “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
  • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng
   “Thông qua khóa đào tạo tôi đã hiểu được nhiều kiến thức về thị trường, ...”
  • Bà Nguyễn Thị Thu Vang - Nhân viên Marketing
   “Tôi đã biết được tổng quan về sự phát triển nhân sự và quản trị nguồn ...”
  • Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Nhân viên Nhân sự
   “Thực hiện chế độ kế toán muốn chính xác thì người làm công tác ...”
  • Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Nhân viên Kế toán
   “Những thay đổi mới trong TT 200/2014/TT - BTC tuy không đúng chuyên ngành ...”
  • Bà Phan Thị Trúc Tâm - Hiệp hội Cần Thơ
   “Qua khóa đào tạo tôi có thêm được những kiến thức cơ bản về Marketing, ...”
  • Ông Trần Xuân Sơn
   “Thông qua Khóa đào tạo, tôi đã học được những điều sau: Phương ...”
  • Ông Trần Minh Lượng
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Vũ Thị Thùy Nga
   “Tôi đã học được những điều sau đây từ khóa học này: Khái ...”
  • Ông Trần Phước Lộc
  NHẬP THÔNG TIN

  TTGWX5
  TOP