Thiết Lập Hệ Thống Quản Lý Hướng Vào Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn ISO 9001 : 2008

Do toàn cầu hoá các quá trình kinh tế, sự cạnh tranh trên thương trường ngày càng trở nên quyết liệt trên qui mô toàn cầu.

Trong cuộc cạnh tranh đó người ta nhận thấy: Chất lượng sản phẩm cao, giá thành hạ, tốc độ và dịch vụ thuận tiện là những nhân tố quyết định sự thành công của một quốc gia, của một công ty trong việc chiếm lĩnh thị trường, duy trì ảnh hưởng trên phạm vi quốc tế.

Trong những nhân tố đó quan trọng nhất là những vấn đề liên quan đến chất lượng. Chất lượng đã và đang trở thành những mục tiêu có tầm chiến lược quan trọng trong các kế hoạch và chương trình phát triển của nhiều doanh nghiệp.

Vậy chất lượng là gì? Chất lượng do ai xác định? Làm thế nào để nâng cao tính cạnh tranh của một sản phẩm? Hệ thống quản lý chất lượng là gì? Quan niệm truyền thống và quan niệm hiện đại về quản lý chất lượng? ISO 9000 và TQM là gì? Các mô hình quản lý hướng đến quản lý chất lượng theo quá trình như thế nào? Cách thiết lập hệ thống quan lý hướng vào chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 như thế nào? Ý nghĩa và tầm quan trọng của hệ thống quản lý hướng vào chất lượng? Tại sao có nhiều doanh ngiệp tại Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9000 mà hiệu quả điều hành trong hệ thống quản lý không đạt chất lượng như mong muốn? Khoá học này sẽ giúp cho các bạn hoá giải được những điều đã nêu trên.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học được thiết kế dành cho các cấp quản lý cấp cao, cấp trung, đại diện lãnh đạo chất lượng, và các thành viên theo dõi kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu và nhận thức những thay đổi về công nghệ quản lý;
 • Hiểu và nắm được quan niệm về chất lượng trong quản lý – kinh doanh hiện nay;
 • Hiểu và nắm được các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng ngày nay;
 • Hiểu và nắm được vai trò của Bộ ISO 9000;
 • Hiểu và nắm được hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, và từ đó có thể  thiết lập và áp dụng thành công vào trong thực tế tại doanh nghiệp.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

Khóa học được tiến hành trong 4 ngày.

NỘI DUNG CỦA KHOÁ HỌC

Phần 1: Thiết lập hệ thống quản lý hướng vào chất lượng

 • Những thay đổi về công nghệ quản lý để bước vào thế kỷ 21

                 -    Phương thức sản xuất của các làn sóng văn minh khác nhau.

                 -    Công nghệ thông tin – tác nhân cơ bản làm thay đổi công nghệ quản lý.

                 -    Công nghệ quản lý chuyển dần từ  “chức năng“, “công đoạn” sang quá trình toàn diện.

                 -    Tái lập lại công ty (Business Reengineering) là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý đang diễn ra nhiều nước, nhiều doanh nghiệp trên thế giới.

 • Quan niệm về chất lượng trong quản lý – kinh doanh hiện nay

                 -    Bốn bài học kinh nghiệm khi tiếp cận chất lượng  trong quản lý.

                 -    Các định nghĩa về chất lượng. Quy tắc QCS hay 3P đảm bảo sự phát triển bền vững một doanh nghiệp, một tổ chức, một cộng đồng, một xã hội.

                 -    Tồn tại tất yếu độ lệch chất lượng giữa 3 phân hệ: thiết kế, sản xuất, tiêu dùng.

                 -    Phân biệt sự khác nhau giữa kiểm tra và kiểm soát và đảm bảo chất lượng.

 • Vai trò của bộ ISO 9000

                 -    Sự hình thành và phát triển của Bộ ISO 9000 :1994.

                 -    TBT trong giao thương quốc tế – Rào cản phi thuế quan.

                 -    Lợi ích, vai trò của Bộ ISO 9000 và hệ thống  mua -  bán tin cậy trong hội nhập thị trường thế giới.

Phần 2: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008

 • Lời giới thiệu

                 -    Khái quát.

                 -    Cách tiếp cận theo quá trình.

                 -    Mối quan hệ với TCVN/ ISO 9004.

                 -    Sự tương thích với các hệ thống quản lý khác.

 • Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu

                1. Phạm vi

                1.1  Khái quát

                1.2  Áp dụng

                2. Tiêu chuẩn trích dẫn

                3. Thuật ngũ và định nghĩa

                4. Hệ thống quản lý

                4.1 Yêu cầu chung

                4.2 Yêu cầu về hệ thống tài liệu

                5. Trách nhiệm của lãnh đạo

                5.1 Cam kết của lãnh đạo

                5.2 Hướng vào khách hàng

                5.3 Chính sách chất lượng

                5.4 Hoạch định

                5.5 Trách nhiệm quyền hạn trao đổi thông tin

                5.6 Xem xét lãnh đạo

                6. Quản lý nguồn lực

                6.1 Cung cấp nguồn lực

                6.2 Nguồn nhân lực

                6.3 Cơ sở hạ tầng

                6.4 Môi trường làm việc

                7. Tạo sản phẩm

                7.1 Hoạch định việc tạo sản phẩm

                7.2 Các quá trình liên quan đến khách hàng

                7.3 Thiết kế và phát triển

                7.4 Mua hàng

                7.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ

                7.6 Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường

                8. Đo lường, phân tích và cải tiến

                8.1 Khái quát

                8.2 Theo dõi và đo lường

                8.3 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

                8.4 Phân tích dữ liệu

                8.5 Cải tiến

Phần 3: Soạn tài liệu hệ thống chất lượng ISO 9001:2008

 • Quá trình áp dụng ISO 9001 : 2008  trong doanh nghiệp;
 • Tài liệu, hồ sơ về hệ thống chất lượng;
 • Sổ tay chất lượng;
 • Thủ tục và quy trình hướng dẫn làm việc;
 • Bước đầu tiên cần làm để áp dụng ISO 9001 : 2008.

Phần 4: Kỹ thuật và công cụ quản lý trong việc áp dụng ISO 9001 : 2008 và TQM

 • Kỹ thuật quản lý: Vòng tròn Deming PDCA
 • Công cụ kiểm soát chất lượng quản lý:

                -    SQC

                -    SPC

Phần 5: Quản lý theo quá trình – MBP trong việc áp dụng ISO 9001 : 2008 và TQM

 • MBP – Mô hình quản lý chủ yếu củaI ISO 9001 : 2008 và TQM;
 • Lưu đồ và cách xây dựng lưu đồ;
 • Phân tích khả năng và kiểm soát quá trình.

Phần 6: Uỷ quyền và cơ cấu tổ chức trog việc áp dụng ISO 9001 : 2008 và TQM

 • Quy tắc 50/50 và quá trình uỷ quyền;
 • Cơ cấu chéo - chức năng (cơ cấu mỏng) huy động tổng lực nhằm thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng;
 • Nhóm kiểm soát chất lượng - QCC - hình thức tổ chức tự nguyện quan trọng để thực thi TQM.

Phần 7: Quản lý chất lượng toàn diện TQM

Phần 8: Chi phí ẩn của sản xuất kinh doanh

 • Các loại chi phí ẩn của sản xuất kinh doanh;
 • Giá thành và độ tin cậy;
 • Phương pháp gián tiếp tính SCP.

Phần 9: Hai mô hình quản lý

 • Quan niệm của lãnh đạo về khách hàng nội bộ;
 • Hai mô hình quản lý, lựa chọn sự phối hợp giữa chúng;
 • Sơ đồ nhân quả về chất lượng.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp, trong khoá học.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
Chưa cập nhật Chưa cập nhật Chưa cập nhật 4 ngày/24 giờ 4.640.000 VNĐ/khóa

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) ELS3L1
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) V2J2CD
 • Ý kiến khách hàng
   “- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM  ngày 27.02.2023  
   “ Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Khí Cà Mau (KCM) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Đại diện ký biên bản nghiệm thu nghiệm công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM do TS. Phan Ngọc Thanh - Chuyên gia cao cấp về Tư vấn quản lý & Đào tạo INLEN trực tiếp triển khai huấn luyện, đào tạo vào ngày 10.02.2023
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
  • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Qua khóa học tôi hiểu sâu hơn về quản trị sản xuất, giúp tôi hoàn ...”
  • Bà Nguyễn Thị Yến Oanh – Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú
   “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
  • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
   “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
  • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
   “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
  • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
  NHẬP THÔNG TIN

  1JPNP1
  TOP