Thiết Kế Hệ Thống Cấu Trúc Tổ Chức Và Tái Cấu Trúc Tố Chức Doanh Nghiệp

Cấu trúc tổ chức là một trong những chức năng cơ bản của doanh nghiệp. Ngày nay nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư máy móc công nghệ hiện đại, nhưng hệ thống cấu trúc tổ chức không khoa học, sự không rõ ràng, chồng chéo, đan xen giữa các bộ phận. Hệ thống cấu trúc không xuất phát từ sứ mệnh, giá trị cốt lõi, tầm nhìn, mục đích, chiến lược của doanh nghiệp, mà hệ thống cấu trúc phục vụ cho con người, có con người rồi mới sinh ra hệ thống cấu trúc… Vì những nguyên nhân đó nên nhiều doanh nghiệp không thể bố trí “đúng người, đúng việc” được, dẫn đến tình trạng “người cần thì không có, người có thì không cần”. Hệ thống cấu trúc không thể vận hành một cách hiệu quả… lỗi hệ thống dẫn đến trì trệ, gây ra những ách tắc, và mâu thuẫn trong nội bộ. Hệ thống cấu trúc tổ chức là trục dọc, một trong hai thành phần tạo nên hệ thống ma trận kiểm soát, từ hệ thống ma trận kiểm soát sẽ hình thành nên hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả. Hệ thống kiểm soát nội bộ và tái cấu trúc doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với nhau: Hệ thống kiểm soát nội bộ là mục đích, tái cấu trúc công ty là phương tiện. Tái cấu trúc doanh nghiệp để thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, và ngược lại thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ phải tái cấu trúc công ty. Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam chưa nắm vững các nguyên lý của việc thiết kế và xây dựng hệ thống cấu trúc tổ chức. Khóa học này sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thể giải quyết được những khó khăn mà lâu nay chưa có cách nhìn đúng và khoa học về hệ thống cấu trúc tổ chức trong doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học này được thiết kế dành cho học viên là các cấp quản lý như: giám đốc, trưởng phòng, các nhân viên làm công việc có liên quan đến tổ chức, nhân sự trong doanh nghiệp.

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Sau khoá học học viên có thể:

 • Hiểu, và biết được bản chất và mục đích của công tác tổ chức.
 • Hiểu và biết được các mô hình phân công cơ bản trong tổ chức, ưu và nhược điểm từng mô hình.
 • Hiểu và nắm vững mối quan hệ giữa quyền hạn trực tuyến và tham mưu.
 • Hiểu và nắm vững sự phân chia quyền hạn: tập quyền và phân quyền.
 • Biết được các nguyên lý làm cho công tác tổ chức có hiệu quả.
 • Xây dựng được một cơ cấu tổ chức để giúp mọi thành viên trong doanh nghiệp cùng làm việc với nhau một cách hiệu quả trong việc hoàn thành các mục tiêu của doanh nghiệp.

THỜI LƯỢNG KHOÁ HỌC

Khoá học này được tiến hành trong 3 ngày.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Phần 1: Bản chất và mục đích của công tác tổ chức

 • Tổ chức là gì?
 • Hình thức của tổ chức.
 • Phân chia tổ chức - bộ phận.
 • Các tổ chức và tầm quản lý.
 • Các yếu tố xác định một tầm quản lý hiệu quả.
 • Quá trình của công tác tổ chức.

Phần 2:  Sự phân công cơ bản

 • Phân chia bộ phận theo mô hình theo số lượng.
 • Phân chia bộ phận theo mô hình thời gian.
 • Phân chia bộ phận theo mô hình chức năng .
 • Phân chia bộ phận theo mô hình địa dư.
 • Phân chia bộ phận theo mô hình sản phẩm.
 • Phân chia bộ phận theo mô hình khách hàng.
 • Phân chia bộ phận theo mô hình thị trường.
 • Phân chia bộ phận theo mô hình quá trình hay theo thiết bị.
 • Phân chia bộ phận theo mô hình dịch vụ.
 • Tổ chức theo kiểu mô hình ma trận.
 • Mô hình phân chia thích hợp nhất là mô hình nào.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình tổ chức.

Phần 3: Mối quan hệ giữa quyền hạn trực tuyến và tham mưu

 • Các khái niệm trực tuyến và tham mưu.
 • Vì sao nhận thức giữa trực tuyến và tham mưu lại quan trọng.
 • Quyền hạn theo chức năng.
 • Lợi ích của việc sử dụng tham mưu.
 • Những hạn chế trong việc sử dụng tham mưu.
 • Làm cho công tác hoạt động tham mưu hiệu quả.

Phần 4:  Sự phân chia quyền hạn

 • Quyền lực trong tổ chức.
 • Phân quyền.
 • Tập quyền.
 • Giao phó quyền hạn.
 • Những nguyên tắc giao quyền.
 • Một khi quyền hạn đã giao cho người quản lý.
 • Nghệ thuật giao quyền.
 • Những nhân tố xác định mức độ phân quyền.
 • Tái tập trung quyền lực.
 • Để đạt được mức độ phân quyền mong muốn.
 • Làm rõ sự phân quyền.
 • Cân bằng.

Phần 5:  Làm cho công tác tổ chức có hiệu quả

 • Một vài sai lầm trong khi tổ chức.
 • Tránh mắc sai lầm bằng cách lập kế hoạch.
 • Tránh cứng nhắc về tổ chức.
 • Bảo đảm đúng nhận thức công việc tổ chức.
 • Tránh các mâu thuẫn bằng cách phân biệt rõ sơ đồ tổ chức và mô tả công việc.
 • Tóm tắt những nguyên tắc tổ chức quan trọng.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp trong khoá học.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
11/12/2023 Thứ 2 - 4 - 6 Tối:     18h00 - 21h00 3 ngày/18 giờ 3.480.000 VNĐ/khóa
16/12/2023 Thứ 7 - Chủ nhật

Sáng:  08h30 - 12h00

Chiều: 13h30 - 17h00

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) C5TSWJ
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) 19MKSK
 • Ý kiến khách hàng
   “- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM  ngày 27.02.2023  
   “ Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Khí Cà Mau (KCM) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Đại diện ký biên bản nghiệm thu nghiệm công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM do TS. Phan Ngọc Thanh - Chuyên gia cao cấp về Tư vấn quản lý & Đào tạo INLEN trực tiếp triển khai huấn luyện, đào tạo vào ngày 10.02.2023
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
  • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Qua khóa học tôi hiểu sâu hơn về quản trị sản xuất, giúp tôi hoàn ...”
  • Bà Nguyễn Thị Yến Oanh – Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú
   “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
  • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
   “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
  • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
   “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
  • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
  NHẬP THÔNG TIN

  E8K98C
  TOP