Thảo luận, hướng dẫn, thông qua tài liệu một số quy trình hoạt động nội bộ của Phòng TC - HC - Khối Quản trị - Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long (THVL)

Để hệ thống cấu trúc tổ chức mới sau khi Ban dự án Công ty INLEN tái cấu trúc lại cho Phòng Tổ chức - Hành chính - Khối Quản trị trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long (THVL) đưa vào áp dụng vận hành một cách xuyên suốt, hiệu quả và có mối quan hệ chặt chẽ với các Phòng/Ban/Bộ phận khác trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long (THVL) vào tháng 05/2021 vừa qua. Chính vì thế mà Ban dự án INLEN mong muốn đóng góp và hỗ trợ về hệ thống quản trị một cách tiên tiến vào sự phát triển của THVL ở hiện tại và tương lai. Do đó, Ban dự án INLEN không ngại khó khăn để hoàn thiện tiếp cho THVL một số quy trình hoạt động nội bộ được thông suốt, phối hợp nhịp nhàng giữa các Phòng/Ban/Bộ phận với nhau bằng cách làm việc phải có quy trình một cách thống nhất, bài bản, rõ ràng. Mặc dù hạng mục công việc viết quy trình cho Phòng Tổ chức - Hành chính - Khối Quản trị trưc thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long (THVL) không nằm trong việc hợp tác thỏa thuận trong hợp đồng giữa Công ty INLEN và THVL nhưng phía Công ty INLEN nhận thấy rằng cần phải hỗ trợ cho THVL để vận hành dự án một cách hiệu quả hơn nếu như xây dựng hệ thống cấu trúc tổ chức mới cho Phòng Tổ chức - Hành chính - Khối Quản trị được ví như " khung xe đạp" thì các quy trình hoạt động nội bộ của Phòng Tổ chức - Hành chính chính là " bánh xe" để chạy. Do đó, mà phía Công ty INLEN đã hỗ trợ Phòng Tổ chức - Hành chính - Khối Quản trị (THVL) viết một vài quy trình của Phòng để vận hành theo hệ thống cấu trúc tổ chức mới mà Công ty INLEN đã tư vấn cho Phòng Tổ chức - Hành chính - Khối Quản trị ( THVL) vào tháng 01/2021 và đưa vào áp dụng vận hành vào tháng 05/2021.

Sau một thời gian Ban dự án INLEN hoàn thiện tài liệu và do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên Ban dự án INLEN và Phòng Tổ chức - Hành chính (THVL) thống nhất thông qua, góp ý tài liệu bằng hình thức họp trực tuyến vào ngày 07/10 và 23/10/2021.

Dưới đây là một số hình ảnh thảo luận, hướng dẫn, thông qua tài liệu một vài quy trình của Phòng Tổ chức - Hành chính - Khối Quản trị (THVL) như sau:

 

 

 • BIY5Z4 GỬI
 • GỬI
 • Ý kiến khách hàng
   “- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM  ngày 27.02.2023  
   “ Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Khí Cà Mau (KCM) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Đại diện ký biên bản nghiệm thu nghiệm công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM do TS. Phan Ngọc Thanh - Chuyên gia cao cấp về Tư vấn quản lý & Đào tạo INLEN trực tiếp triển khai huấn luyện, đào tạo vào ngày 10.02.2023
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
  • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Qua khóa học tôi hiểu sâu hơn về quản trị sản xuất, giúp tôi hoàn ...”
  • Bà Nguyễn Thị Yến Oanh – Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú
   “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
  • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
   “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
  • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
   “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
  • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
  NHẬP THÔNG TIN

  88V3XL
  TOP