Thảo luận, hướng dẫn, thông qua tài liệu một số quy trình hoạt động nội bộ của Phòng TC - HC - Khối Quản trị - Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long (THVL)

Để hệ thống cấu trúc tổ chức mới sau khi Ban dự án Công ty INLEN tái cấu trúc lại cho Phòng Tổ chức - Hành chính - Khối Quản trị trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long (THVL) đưa vào áp dụng vận hành một cách xuyên suốt, hiệu quả và có mối quan hệ chặt chẽ với các Phòng/Ban/Bộ phận khác trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long (THVL) vào tháng 05/2021 vừa qua. Chính vì thế mà Ban dự án INLEN mong muốn đóng góp và hỗ trợ về hệ thống quản trị một cách tiên tiến vào sự phát triển của THVL ở hiện tại và tương lai. Do đó, Ban dự án INLEN không ngại khó khăn để hoàn thiện tiếp cho THVL một số quy trình hoạt động nội bộ được thông suốt, phối hợp nhịp nhàng giữa các Phòng/Ban/Bộ phận với nhau bằng cách làm việc phải có quy trình một cách thống nhất, bài bản, rõ ràng. Mặc dù hạng mục công việc viết quy trình cho Phòng Tổ chức - Hành chính - Khối Quản trị trưc thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long (THVL) không nằm trong việc hợp tác thỏa thuận trong hợp đồng giữa Công ty INLEN và THVL nhưng phía Công ty INLEN nhận thấy rằng cần phải hỗ trợ cho THVL để vận hành dự án một cách hiệu quả hơn nếu như xây dựng hệ thống cấu trúc tổ chức mới cho Phòng Tổ chức - Hành chính - Khối Quản trị được ví như " khung xe đạp" thì các quy trình hoạt động nội bộ của Phòng Tổ chức - Hành chính chính là " bánh xe" để chạy. Do đó, mà phía Công ty INLEN đã hỗ trợ Phòng Tổ chức - Hành chính - Khối Quản trị (THVL) viết một vài quy trình của Phòng để vận hành theo hệ thống cấu trúc tổ chức mới mà Công ty INLEN đã tư vấn cho Phòng Tổ chức - Hành chính - Khối Quản trị ( THVL) vào tháng 01/2021 và đưa vào áp dụng vận hành vào tháng 05/2021.

Sau một thời gian Ban dự án INLEN hoàn thiện tài liệu và do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên Ban dự án INLEN và Phòng Tổ chức - Hành chính (THVL) thống nhất thông qua, góp ý tài liệu bằng hình thức họp trực tuyến vào ngày 07/10 và 23/10/2021.

Dưới đây là một số hình ảnh thảo luận, hướng dẫn, thông qua tài liệu một vài quy trình của Phòng Tổ chức - Hành chính - Khối Quản trị (THVL) như sau:

 

 

 • G2YKUJ GỬI
 • GỬI
 • Ý kiến khách hàng
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
  • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
  • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
  • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
   “Qua Khóa học Tôi đã học được các Kỹ năng: Kỹ năng bán hàng; Cách ...”
  • Bà Dương Thị Cẩm Tú - Tỉnh Trà Vinh
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
  • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Rà ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
  • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “1. Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam: - Tư vấn đã ...”
  • -  Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực miền Nam -  Viễn thông TP.HCM, Viễn thông Bình Dương, Viễn thông Bình Định trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam  
  NHẬP THÔNG TIN

  RXW5LM
  TOP