Rèn tư duy với thử thách tìm số

Bạn có một phút để suy luận, tìm quy luật và tính toán ra số còn thiếu trong mỗi hình dưới đây.

Câu 1:

Rèn tư duy với thử thách tìm số

Đáp án câu 1

Ở mỗi hình tròn, tổng ba số ở nửa bên trái bằng số trên cùng ở nửa bên phải. Tích ba số ở nửa bên trái bằng số ở giữa ở nửa bên phải. Tổng bình phương từng số bên trái được số ở dưới cùng ở bên phải. Suy ra ta có:

1 + 5 + 4 = 10.

1 x 5 x 4 = 20.

12+ 52+ 42= 42.

Vậy số cần điền là 42.

Đáp án câu 1

Câu 2:

Rèn tư duy với thử thách tìm số - 1

Đáp án câu 2

Tính từ trái qua ở mỗi hàng, số cuối bằng hai lần hiệu của hai số ở đầu. Ta có:

(11 - 2) x 2 = 18.

(12 - 5) x 2 = 14.

(5 - 2) x 2 = 6.

Vậy số cần điền là 6.

Đáp án câu 2

Câu 3:

Rèn tư duy với thử thách tìm số - 2

Đáp án câu 3

Ở mỗi hình, tổng 6 số ở cột bên trái và giữa bằng tổng 3 số ở cột bên phải. Ta có:

6 + 4 + 5 + 9 + 7 + 8 = 10 + 15 + 14 = 39.

5 + 10 + 2 + 9 + 11 + 3 = 12 + 8 + 20 = 40.

4 + 5 + 6 + 12 + 11 + 10 = 48 = 13 + 18 + 17.

Vậy số cần điền là 17.

Đáp án câu 3

 

 

 • NSSE33 GỬI
 • GỬI
 • Ý kiến khách hàng
   “- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM  ngày 27.02.2023  
   “ Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Khí Cà Mau (KCM) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Đại diện ký biên bản nghiệm thu nghiệm công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM do TS. Phan Ngọc Thanh - Chuyên gia cao cấp về Tư vấn quản lý & Đào tạo INLEN trực tiếp triển khai huấn luyện, đào tạo vào ngày 10.02.2023
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
  • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Rà ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - LADOFOODS GROUP
   “Qua Khóa học Tôi đã học được các Kỹ năng: Kỹ năng bán hàng; Cách ...”
  • Bà Dương Thị Cẩm Tú - Tỉnh Trà Vinh
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
  • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
  • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:    ...”
  • Ông Lê Tâm Anh Khoa - Phó Quản đốc PXSX Nhà máy sản xuất rượu vang - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
  NHẬP THÔNG TIN

  D3JFQ9
  TOP