Quản Trị Theo Mục Tiêu (KPOs/KPIs) Và Đánh Giá Kết Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Cân Bằng Điểm (Balanced Scorecard BSC) Bằng Lý Thuyết Chuyên Gia (Performance - P2)

Mọi doanh nghiệp đều muốn biết nhân viên của mình, các bộ phận trực thuộc mình quản lý đang làm việc như thế nào để thừa nhận sự đóng góp của các cá nhân, bộ phận vào thành tựu hoạt động của doanh nghiệp làm cơ sở cho việc tưởng thưởng kết quả công việc của nhân viên; Thể hiện sự công bằng trong việc tuyển chọn, đề bạt, lương thưởng và các chế độ phúc lợi khác; Cung cấp thông tin tổng hợp hữu ích cho việc đánh giá năng lực để xem xét lại bậc lương cho nhân viên hàng năm, thuyên chuyển, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động, cải tiến cơ cấu tổ chức; Giúp nhân viên điều chỉnh, sửa chữa các sai sót trong quá trình làm việc, để cho công việc và bản thân của nhân viên không ngừng hoàn thiện tốt hơn; Kích thích, động viên nhân viên thông qua những đánh giá, ghi nhận và hỗ trợ; Tổng kết các điểm mạnh, điểm yếu, để từ đó khắc phục, rèn luyện và phát triển hơn kỹ năng làm việc; Cải thiện sự hiểu biết của các cá nhân, xác định những điều mong đợi ở mỗi cá nhân; Tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa cấp trên và cấp dưới, khuyến khích nhân viên và cấp quản lý cùng nhắm đến việc hoàn thành các mục tiêu cá nhân để hoàn thành được mục tiêu chung của tổ chức và tiêu chuẩn năng lực của vị trí công việc.

Đồng thời mọi doanh nghiệp đều luôn luôn quan tâm làm sao nhân viên nỗ lực tập trung vào việc gia tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp theo cùng một mục đích chung mà doanh nghiệp đã vạch ra.

Để làm được những điều nêu trên hầu hết các doanh nghiệp đều trăn trở cần phải có một hệ thống xây dựng mục tiêu và hệ thống đánh giá kết quả công việc như thế nào, mà hai hệ thống này có quan hệ hữu cơ với nhau để có thể đo lường, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của từng nhân viên, bộ phận một cách công bằng khách quan nhất.

Khóa học này sẽ giúp cho mọi doanh nghiệp giải tỏa được những điều trăn trở này, và tự tin xây dựng một hệ thống giao mục tiêu và đánh giá kết quả công việc (thành tích công tác) khoa học và phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp mình, nhằm nâng cao năng suất lao động,  khuyến khích mọi thành viên trong doanh nghiệp ra sức cống hiến vì mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Trong công trình nghiên cứu mô hình quản trị và phát triển nguồn nhân lực DIR + OS + 3Ps của mình TS. Phan Ngọc Thanh đã xem giao mục tiêu đánh giá thành tích công tác (P2) là một thành phần tạo động lực cho người lao động xét dưới khía cạnh nhu cầu và khía cạnh hành vi trong cấu trúc lương 3Psil. Tác giả đã kết hợp phương pháp quản trị theo mục tiêu (MBO/ KPOs/KPIs) và phương pháp thẻ cân bằng điểm BSC, cùng với lý thuyết chuyên gia đã hình thành nên một phương pháp và công cụ mang tính thực hành rất hiệu quả có thể dễ dàng dùng phương pháp này xây dựng được một hệ thống giao mục tiêu và đánh giá thành tích cho các tầng trong một  tổ chức, hệ thống mục tiêu sẽ được phân tần  nhanh chóng từ các Bộ phận đến từng cá nhân tùy theo: ý chí của nhà quản trị; Thứ tự ưu tiên mục tiêu công việc; Quy luật nhân quả…Và nhờ chương trình phần mềm hỗ trợ hệ thống giao mục tiêu đánh giá thành tích công tác (kết quả công việc) đã được Công ty INLEN áp dụng tư vấn và mang lại thành công rất lớn cho các Tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam, đặc biệt thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, giảm chi phí, mang lại lợi nhuận cao, giữ được mối quan hệ với khách hàng, năng lực nội tại chuyên nghiệp và hiệu quả…Để đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, INLEN giới thiệu khóa đào tạo này.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học này được thiết kế dành cho học viên là các cấp quản lý như: giám đốc, trưởng phòng, các nhân viên làm công việc có liên quan về kế hoạch, tài chính, nhân sự, tiền lương trong doanh nghiệp.

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Sau khoá học học viên có thể :

 • Hiểu và biết Bảng Cân bằng điểm là gì?
 • Xây dựng Bảng Cân bằng điểm như thế nào?
 • Vận dụng vào đánh giá thành tích công tác ra sao?
 • Hiểu hệ thông mục tiêu (MBO – KPOs/KPIs)
 • Hiểu rõ các phương pháp để có thể thiết kế hệ thống giao mục tiêu và hệ thống đánh giá kết quả công việc.

THỜI LƯỢNG KHOÁ HỌC

Khoá học này được tiến hành trong 6 ngày.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Phần 1: Tổng quan về bảng cân bằng điểm - BSC

 • Lý do ra đời;
 • Khái niệm;
 • Lịch sử hình thành và phát triển;
 • Ý nghĩa;
 • Nội dung;
 • Các mối liên kết;
 • Các lãnh vực ứng dụng;
 • Những rào cản.

Phần 2: Xây dựng bảng cân bằng điểm

 • Xác định các mục tiêu chiến lược;
 • Xây dựng Bản đồ Chiến lược (Strategy Map);
 • Lựa chọn các thước đo cho từng mục tiêu;
 • Xác lập các tỷ trọng: Viễn cảnh, KPOs, KPIs;
 • Xác lập các chỉ tiêu cho từng thước đo;
 • Các thành phần khác của BSC;
 • Quy trình xây dựng BSC.

Phần 3: Vận dụng bảng cân bằng điểm

 • Vận dụng BSC trong đo lường và đánh giá thành tích công tác;
 • Vận dụng BSC trong chế độ đãi ngộ;
 • Vận dụng BSC trong quy chế phân phối tiền lương;
 • Vận dụng BSC trong phân bổ nguồn lực;
 • Vận dụng BSC trong quản lý chiến lược.

Phần 4: Thực hành xây dựng và giao mục tiêu đánh giá kết quả công việc theo bảng cân bằng điểm

 • Xây dựng Ngân hàng dữ liệu;
 • Phân bố tỷ trọng, phân bổ chỉ tiêu;
 • Phân tầng BSC cho các phòng, ban;
 • Phân tầng BSC cho nhân viên;
 • Giao chỉ tiêu;
 • Đánh giá kết quả.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp trong khoá học.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
10/12/2018 Thứ 2 - 4 - 6 Tối:     18h00 - 21h00 6 ngày/36 giờ 8.880.000 VNĐ/khóa
30/12/2018 Thứ 7 - Chủ nhật

Sáng:  08h30 - 12h00

Chiều: 13h30 - 17h00

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) 4WJ2QX
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) QQJ4DQ
 • Ý kiến khách hàng
   “Qua khóa đào tạo, tôi đã học được cách tổ chức cơ sở tốt hơn, hiểu ...”
  • Ông Ngô Văn Bắc - Trung tâm Khuyến Công & TVPTCN tỉnh Trà Vinh
   “Tôi đã học được những điều sau đây từ khóa học này: Khái ...”
  • Ông Trần Phước Lộc - Trung tâm Khuyến Công & TVPTCN tỉnh Trà Vinh
   “Sau những buổi học của thầy - TS. Phan Ngọc Thanh, em nhận thấy bản thân em cũng như những anh/ ...”
  • Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Nhân viên Thu ngân vé của Trung tâm Starlight Quy Nhơn - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
   “Sau những buổi học của thầy - TS. Phan Ngọc Thanh, em nhận thấy bản thân còn nhiều thiếu ...”
  • Bà Trương Thị Tuyết Nhung - Nhân viên Thu ngân Game của Trung tâm Starlight Quy Nhơn - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
   “Tôi nghĩ tôi học được rất nhiều điều bổ ích từ khóa học này, giúp ...”
  • Bà Ngô Thị Lợi - Nhân viên Thu ngân vé của Trung tâm Starlight Đà Nẵng - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
   “Sau khóa học, tôi đã học được những điều sau đây: Khái niệm về ...”
  • Bà Trần Thị Thế Giao - Công ty Cổ phần Truyền hình Cáp NTH
   “Tôi đã học được những điều sau đây từ khóa học này: Khái ...”
  • Ông Chu Văn Hòa - Trung tâm Khuyến công và Sở Công thương Trà Vinh
   “Tôi có được kiến thức cơ bản mà người quản lý cần phải có, qua đó ...”
  • Ông Kiều Văn Khoa - Sở Công thương Trà Vinh
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa học: Cách ...”
  • Ông Lâm Phú Quý - Tổ trưởng Lễ tân của Khách sạn Hòa Bình trực thuộc Công ty CP Du lịch Đồng Nai
   “Sau khóa học, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích: Cách ...”
  • Bà Nguyễn Thụy Viễn Hạ - Nhân viên Kinh doanh của Nhà hàng Sen Vàng trực thuộc Công ty CP Du lịch Đồng Nai
   “Tôi đã có những kiến thức cơ bản mà người quản lý cần phải có, ...”
  • Ông Kiều Văn Khoa - Sở Công thương tỉnh Trà Vinh
  NHẬP THÔNG TIN

  XBNSCK
  TOP