Quản Trị Tài Chính Trong Khởi Sự Doanh Nghiệp

Kế toán là ngôn ngữ chung của kinh doanh. Là nhà quản lý hoặc chủ doanh nghiệp, Anh/ Chị phải trao đổi và cung cấp các thông tin tài chính kế toán cho nhiều đối tượng khác nhau, như nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, công ty kiểm toán độc lập, cán bộ tín dụng ngân hàng, cơ quan thuế, hội đồng quản trị, chủ đầu tư,…Những nghiệp vụ này thường đặc biệt quan trọng và ảnh hưởng không nhờ đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Rất nhiều nhà quản lý cho rằng kế toán cực kỳ phức tạp và rối rắm, không thể nào “nuốt nổi”. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến một số nhà quản lý doanh nghiệp. Họ thường cho rằng: “Tôi hiểu tầm quan trọng của tổ chức bộ máy kế toán. Tôi muốn tìm hiểu về kế toán, nhưng tôi không có thời gian để học. Tôi phải đầu tư thời gian, công sức của mình cho việc phát triển sản xuất kinh doanh. Tôi là nhà quản lý chứ không phải nhân viên giữ sổ sách…”

Vâng, Anh/Chị hoàn toàn đúng. Lập báo cáo tài chính, cung cấp số liệu được yêu cầu và nhiệm vụ của Phòng kế toán. Nhưng Anh/Chị có thể tự đọc và hiểu ý nghĩa các con số “biết nói” trên các dạng báo cáo tài chính đó mà không cần đến thông dịch viên không? Phải chăng công việc quản lý của Anh/Chị sẽ hiệu quả và trôi chảy hơn nếu Anh/Chị hiểu rõ về quản trị tài chính trong doanh nghiệp của mình quan trọng như thế nào. Khóa học này sẽ giúp cho các Anh/Chị giải quyết những vấn đề vướng mắc có liên quan đến tài chính trong khởi sự doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả nhất.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học này được thiết kế dành cho học viên là các các cấp quản lý như Chủ Doanh nghiệp, Cố vấn cho Lãnh đạo doanh nghiệp và Chuyên viên có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khóa học này học viên có thể:

 • Hiểu và nắm vững mục đích của Quản trị tài chính và vị trí của nhà quản trị tài chính trong doanh nghiệp;
 • Nắm được các công cụ cơ bản để tính toán các hoạt động đầu vào của kế hoạch tài chính;
 • Nắm được các phương pháp tính giá trị trị tồn kho phục vụ cho công việc lập kế hoạch tài chính, và kiểm soát quản lý hoạt động tài chính;
 • Nắm được các phương pháp tính khấu hao;
 • Nắm được các công cụ để hoạch định lợi nhuận;
 • Biết cách tính toán và quy đổi thời giá tiền tệ;
 • Biết cách thẩm định khả năng sinh lời của từng phương án kinh doanh và chọn phưong án kinh doanh tối ưu;
 • Biết cách hoạch định ngân sách đầu tư.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

Khóa học này được tiến hành trong 4 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Phần 1: Mục đích của quản trị tài chính và vị trí của nhà quản trị tài chính trong doanh nghiệp
  • Mục đích của quản trị tài chính;
  • Vị trí của quản trị tài chính trong doanh nghiệp.
 • Phần 2: Tính toán cơ bản trong kế toán quản trị
  • Tính toán về vật tư;
  • Xác định lượng điện cần dùng;
  • Tính toán về lao động;
  • Tính toán về sản phẩm – hàng hoá;
  • Phương pháp để tính hàng tồn kho.
 • Phần 3: Ảnh hưởng của các phương pháp xác định trị giá hàng tồn kho đối với lợi nhuận của doanh nghiệp
  • Phương pháp để tính hàng tồn kho
 • Phần 4: Các phương pháp khấu hao TSCĐ
  • Khái niệm;
  • Phương pháp đường thẳng;
  • Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh;
  • Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.
 • Phần 5: Hoạch định lợi nhuận (Profit Planning)
  • Phân tích hòa vốn (Break Even Analysis);
  • Phương pháp xác định điểm hoà vốn;
  • Xác định điểm hoà vốn trong trường hợp sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng;
  • Đồ thị điểm hòa vốn.
 • Phần 6: Thời giá cuả tiền tệ (the time value of money)
  • Trị giá tương lai của một số tiền;
  • Trị giá hiện tại hay hiện giá (Present value);
  • Trị giá tương lai của chuỗi niên kim;
  • Hiện giá của chuỗi niên kim;
  • Xác định lãi suất.
 • Phần 7: Thẩm định khả năng sinh lời của các phương án kinh doanh - lựa chọn các dự án đầu tư
  • Phương pháp hoàn vốn;
  • Phương pháp hiện giá thuần (Net Present Value – NPV);
  • Phương pháp nội suất thu nhập (Internal Rate of Return – IRR).
 • Phần 8: Hoạch định, ngân sách đầu tư
  • Dự phòng nhu cầu khối lượng tài sản cố định;
  • Xác định đúng thời điểm đầu tư vào TSCĐ;
  • Huy động kinh phí đầu tư.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp trong khóa học.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
02/10/2023 Thứ 2 - 4 - 6 Tối:     18h00 - 21h00 4 ngày/24 giờ 4.640.000 VNĐ/khóa
07/10/2023 Thứ 7 - Chủ nhật

Sáng:  08h30 - 12h00

Chiều: 13h30 - 17h30

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) 9FYU19
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) W2H2TT
 • Ý kiến khách hàng
   “- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM  ngày 27.02.2023  
   “ Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Khí Cà Mau (KCM) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Đại diện ký biên bản nghiệm thu nghiệm công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM do TS. Phan Ngọc Thanh - Chuyên gia cao cấp về Tư vấn quản lý & Đào tạo INLEN trực tiếp triển khai huấn luyện, đào tạo vào ngày 10.02.2023
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
  • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Qua khóa học tôi hiểu sâu hơn về quản trị sản xuất, giúp tôi hoàn ...”
  • Bà Nguyễn Thị Yến Oanh – Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú
   “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
  • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
   “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
  • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
   “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
  • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
  NHẬP THÔNG TIN

  TRE7B1
  TOP