Sản xuất là một trong những phân hệ chính của doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ, thu hút 70 – 80% lực lượng lao động của doanh nghiệp. Sản xuất trực tiếp tạo ra hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho thị trường, là nguồn gốc tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tạo ra sự tăng trưởng cho nền kinh tế quốc dân và thúc đẩy xã hội phát triển. Cùng với chức năng marketing và chức năng tài chính nó tạo ra “cái kiềng cho doanh nghiệp”, mà mỗi chức năng đó là một cái chân.

Quản trị sản xuất là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và quản lý quá trình biến đổi các yếu tố đầu vào để tạo ra hàng hóa, dịch vụ nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của thị trường, khai thác mọi tiềm năng của doanh nghiệp với mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Quản trị sản xuất là một trong những nội dung chủ yếu của quản trị doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Khóa học này sẽ giúp cho cấp quản lý hiểu rõ hơn về quản trị sản xuất.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN                      

Khoá học này được thiết kế dành cho các đối tượng học viên là những nhà quản lý như Giám đốc sản xuất, Phó Giám đốc sản xuất, Giám đốc Nhà máy, Phó giám đốc Nhà máy, Quản đốc, Trưởng, Phó chuyền ca, Tổ trưởng. 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi kết thúc khoá học này học viên có thể:

 • Hiểu rõ và nắm được khái niệm của quản trị vai trò của quản trị;
 • Hiểu và nắm rõ được khái niệm của lãnh đạo, quản lý, phân biệt sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý;         
 • Hiểu và nắm rõ các phong cách lãnh đạo và nhận biết mình ở phong cách lãnh đạo nào;  
 • Hiểu được chức năng và công việc thường nhật của các cấp quản lý sản xuất;
 • Hiểu và biết được kế hoạch tổ chức và kiểm tra sản xuất theo phương pháp khoa học;
 • Hiểu được cách quản trị chất lượng đồng bộ (TQM) và áp dụng ISO 9001:2000 hoặc ISO 9001:2008 vào nhà máy;
 • Hiểu và nắm được biện pháp làm gia tăng năng suất tại nhà máy;
 • Hiểu được cách quản trị nguồn nhân lực và xử lý hiệu quả nhân viên tại nhà máy;
 • Hiểu và nắm được cách quản trị vật tư và tồn kho;
 • Hiểu và nắm được báo cáo công tác sản xuất.

THỜI LƯỢNG KHOÁ HỌC

Khóa học được tiến hành trong 6 ngày.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Phần 1: Vai trò, trách nhiệm của quản lý sản xuất

 • Khái niệm về quản trị;
 • Sự tương đồng và sự khác biệt giữa nhà quản trị và nhà doanh nghiệp;
 • Công việc quản trị và cấp quản trị;
 • Vị trí và việc ra quyết định của cấp quản lý;
 • Vai trò của cấp quản lý;
 • Phân phối thời gian theo chức năng của các cấp quản trị;
 • Trách nhiệm của các cấp quản lý;
 • Kỹ năng của nhà quản trị;
 • Chức năng của nhà quản trị.

Phần 2: Chức năng và công việc thường nhật của cấp quản lý

 • Những chức năng chính của cấp quản lý;
 • Hoạch định: 

                 -   Khái niệm về hoạch định;

                 -   Sự cần thiết của hoạch định;

                 -   Phương pháp và quy trình lập kế hoạch.

 • Tổ chức:

                 -   Khái niệm về tổ chức;

                 -   Các hình thức của tổ chức;

                 -   Phân chia tổ chức;

                 -   Các cấp tổ chức và tầm quản lý;

                 -   Các yếu tố để xác định một tầm quản lý hiệu quả;

                 -   Quá trình công tác tổ chức;

                 -   Các loại cơ cấu tổ chức.

 • Điều hành:

                 -   Nội dung của chức năng điều khiển;

                 -   Động viên;

                 -   Lãnh đạo và phong cách lãnh đạo.

 • Kiểm tra:

                 -   Khái niệm về kiểm tra;

                 -   Quy trình kiểm tra trong sản xuất;

                 -   Kiểm tra lường trước trong sản xuất.

Phần 3: Kế hoạch tổ chức và kiểm tra sản xuất theo phương pháp khoa học

 • Tổ chức công việc sản xuất;
 • Bố trí công việc sản xuất;
 • Nguyên tắc ưu tiên đối với công việc cần làm trước;
 • Đánh giá mức độ hợp lý của công việc;
 • Công dụng của chỉ tiêu “mức độ hợp lý”;
 • Nguyên tắc bố trí máy;
 • Phương pháp phân công công việc;
 • Phương pháp quản trị sản xuất bằng sơ đồ GANTT và PERT.

 Phần 4: Quản trị chất lượng đồng bộ (TQM) và áp dụng hệ thống ISO 9001:2000 hoặc 9001:2008 vào nhà máy

 • Quan niệm về quản lý chất lượng;
 • Định nghĩa về quản lý chất lượng;
 • Đặc điểm TQM;
 • Nội dung của quản trị chất lượng đồng bộ;
 • Vòng tròn cải tiến chất lượng (PDCA) của Deming;
 • Quy trình kiểm tra trong sản xuất;
 • Áp dụng phương pháp Deming để nâng cao chất lượng sản phẩm;
 • Phương pháp quản trị chất lượng của Jonn S. Oakland;
 • Quy trình viết thủ tục;
 • Lưu đồ công việc;
 • Kiểm soát sản phẩm không phù hợp;
 • Cải tiến thường xuyên;
 • Hành động khắc phục;
 • Hành động phòng ngừa.

Phần 5: Biện pháp làm gia tăng năng suất

 • Khái niệm về năng suất:

                 -   Khái niệm về phương pháp C3;

                 -   Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả theo phương pháp C3:

                    +   Chỉ tiêu hiệu quả;

                    +   Chỉ tiêu hiệu năng;

                    +   Chỉ tiêu năng suất;

                    +   Chỉ tiêu chất lượng;

                    +   Mối quan hệ chỉ tiêu hiệu quả, hiệu suất, hiệu năng.

                 -    Biện pháp tăng năng suất:

                    +   Phương pháp MBO;

                    +   Phương pháp MBP;

                    +   Phương pháp Quản trị chất lượng đồng bộ TQM;

                    +   Phương pháp quản trị sản xuất theo hệ thống đúng thời gian;

                    +   Phương pháp theo dây chuyền.

 • Chất lượng sản phẩm và lý thuyết 5M.

Phần 6: Quản trị nguồn nhân lực và xử lý hiệu quả của nhân viên

 • Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực sản xuất;
 • Mục tiêu và lĩnh vực ưu tiên của quản trị nguồn nhân lực;
 • Các triết lý của quản trị nguồn nhân lực;
 • Những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu nguồn nhân lực.

Phần 7: Quản trị vật tư và tồn kho

 • Quản trị vật tư và bảo quản hàng hóa;
 • Mục đích và nhiệm vụ của nhận hàng;
 • Nguyên tắc tiếp nhận hàng;
 • Tiến trình tiếp nhận hàng;
 • Phương pháp xác định chất lượng sản phẩm;
 • Những trường hợp phát sinh lưu ý khi nhận hàng;
 • Nghiệp vụ xuất hàng ở kho;
 • Nhiệm vụ xuất hàng;
 • Nguyên tắc xuất hàng;
 • Tổ chức nghiệp vụ xuất hàng hóa;
 • Những trường hợp cần xử lý khi xuất hàng;
 • Nghiệp vụ bảo quản hàng hóa ở kho;
 • Quản trị tồn kho – Mô hình quản trị tồn kho.

Phần 8: Báo cáo công tác sản xuất

 • Khái niệm về báo cáo;
 • Vai trò và chức năng của báo cáo;
 • Phân loại báo cáo;
 • Hình thức của báo cáo;
 • Nội dung của báo cáo.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY    

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp trong khoá học.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân. 

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
10/10/2023 Thứ 3 - 5 - 7 Tối:     18h00 - 21h00 6 ngày/36 giờ 6.960.000 VNĐ/khóa
21/10/2023 Thứ 7 - Chủ nhật

Sáng:  08h30 - 12h00

Chiều: 13h30 - 17h00

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) 1ETNSW
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) XHG31U
 • Ý kiến khách hàng
   “- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM  ngày 27.02.2023  
   “ Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Khí Cà Mau (KCM) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Đại diện ký biên bản nghiệm thu nghiệm công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM do TS. Phan Ngọc Thanh - Chuyên gia cao cấp về Tư vấn quản lý & Đào tạo INLEN trực tiếp triển khai huấn luyện, đào tạo vào ngày 10.02.2023
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
  • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Qua khóa học tôi hiểu sâu hơn về quản trị sản xuất, giúp tôi hoàn ...”
  • Bà Nguyễn Thị Yến Oanh – Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú
   “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
  • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
   “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
  • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
   “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
  • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
  NHẬP THÔNG TIN

  F76Q1N
  TOP