Ngày nay theo kinh tế học hiện đại khái niệm công nghệ (Technology) là công cụ biến đổi - biến đổi nguồn lực thành hàng hoá và dịch vụ. Công nghệ là đầu vào quan trọng để tạo ra hàng hoá dịch vụ gồm 4 thành phần:

-       Thành phần kỹ thuật (Technoware -T): Công nghệ hàm chứa trong vật thể  (Thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển, kết cấu hạ tầng, nguyên liệu...)

-      Thành phần con người (Humanware -H): Công nghệ hàm chứa trong con người (Kiến thức, kỹ năng, tính sáng tạo, tài lãnh đạo, kinh nghiệm)

-      Thành phần thông tin (Inforware – I) : Công nghệ hàm chứa trong tài liệu (Các dữ liệu, phương pháp, kế hoạch...)

-      Thành phần tổ chức (Orgaware – O): Công nghệ hàm chứa các thể chế tổ chức (Tổ chức, quản lý, các mối liên kết...)

Mỗi một tổ chức doanh nghiệp đều có đường THIO riêng của mình – hay nói cách khác mỗi doanh nghiệp có các thành phần công nghệ tinh vi khác nhau. Doanh nghiệp nào có đường THIO lớn hơn thì năng lực cạnh tranh sẽ lớn hơn và có thể dẫn đầu thị trường trong cùng một ngành nghề nhất định.

Như vậy chúng ta có thể nhận thấy rằng: Trong 4 thành phần để cấu tạo nên đường công nghệ THIO luôn có thành phần con người, thành phần thông tin và thành phần của tổ chức chiếm tỷ lệ ¾ trong cấu tạo của công nghệ THIO. Điều này có thể nói lên rằng: Quan niệm của nền quản trị hiện đại là nếu doanh nghiệp có đầu tư thành phần kỹ thuật - để có thiết bị, máy móc hiện đại, phương tiện vận chuyển, kết cấu hạ tầng, nguyên liệu tốt... Nhưng không có con người có kiến thức, có kỹ năng, tính sáng tạo, tài lãnh đạo và kinh nghiệm làm việc, cũng như quá trình hoạt động điều hành không có tổ chức tốt các dữ liệu, không có phương pháp quản trị, quản lý – điều hành không có hệ thống kế hoạch... Và đặc biệt tất cả các thành phần (T, H, I) được vận hành trên một cấu trúc tổ chức mà thành phần tổ chức (O) không hợp lý, chưa hoàn chỉnh, không logic, không khoa học, không rõ ràng về vai trò chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn thì việc đầu tư máy móc, thiết bị... với công nghệ hiện đại cũng trở nên vô nghĩa, chỉ có mất tiền mà thôi. Và chắc chắn một điều là doanh nghiệp đó sẽ không bao giờ hoàn thành được sứ mạng, và khát khao vươn tới viễn cảnh của mình trong tương lai.

Sự tăng trưởng của doanh nghiệp luôn luôn tỷ lệ thuận với sự tăng trưởng của năng suất lao động. Mà công nghệ THIO là nền tảng để tạo ra năng suất cao vựợt bậc. Năng suất lao động là thước đo, là minh chứng sự đóng góp của người lao động tạo ra bao nhiêu % tăng trưởng, cũng như bao nhiêu đồng lợi nhuận của doanh nghiệp. Và cũng là cơ sở để trả lương, thưởng, chế độ phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác, cũng như chế độ đãi ngộ đặc biệt cho từng vị trí công việc mà người lao động đã cống hiến.

Doanh nghiệp Việt Nam ngoài việc phải đối mặt với những khó khăn về ngành nghề, tài chính, thị trường…, còn một nỗi lo khác trong cuộc cạnh tranh là làm sao xây dựng được một “đội hình nhân sự tinh nhuệ”. Đó là đội ngũ nhân viên có năng lực, nhiệt tình và cam kết gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, những người cùng nghĩ, cùng làm với doanh nghiệp để đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên để xây dựng được một đội ngũ như vậy là một thách thức lớn với doanh nghiệp.

Nỗi lo là như vậy, nhưng trong thực tế rất nhiều doanh nghiệp còn lúng túng và bế tắc trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực, họ chỉ giới hạn ở các chức năng tuyển dụng, đào tạo và duy trì nguồn nhân lực. Điều này xuất phát từ 2 lý do:

-   Doanh nghiệp chưa hiểu đúng hoặc hiểu không đầy đủ vai trò và chức năng của quản trị nguồn ngân lực;

-   Doanh nghiệp thiếu các công cụ cần thiết để xác định các vấn đề thuộc quản trị nguồn nhân lực và tìm ra các giải pháp khắc phục.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học này được thiết kế dành cho học viên là Giám đốc/ Trưởng, phó phòng nhân sự hoặc chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động Nhân sự.

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Sau khoá học viên có thể:

 • Phân biệt được sự khác biệt giữa quản trị nhân sự (QTNS) và quản trị nguồn nhân lực (QTNNL);
 • Hiểu được quản trị nguồn nhân lực một khái niệm mới trong kinh tế hiện đại;
 • Xác định và chấp nhận vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của hoạt động nhân sự trong việc phát triển nguồn nhân lực của tổ chức;
 • Xác định được tiến trình hoạch định nhân sự và lập kế hoạch thực hiện;
 • Xây dựng cấu trúc lương mang tính công bằng, cạnh tranh kích thích nhân viên làm việc;
 • Sử dụng lương thưởng làm công cụ quản lý hữu hiệu kết quả công việc và phát triển nguồn nhân lực của công ty;
 • Biết cách xây dựng quá trình phát triển nguồn nhân lực bằng quy trình (lưu đồ) công việc;
 • Biết nhận dạng, phân tích, đánh giá các chỉ số đo lừng hiệu quả phát triển nguồn nhân lực;
 • Xây dựng chính sách, quy định nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh, văn hoá của công ty và các yêu cầu của luật pháp;
 • Xây dựng và duy trì không khí làm việc tích cực trong công ty bằng cách thực hành và duy trì hiệu quả các chính sách, quy định của công ty;
 • Biết được bản chất của mâu thuẫn;
 • Áp dụng những cách tiếp cận tích cực để giải quyết mâu thuẫn giữa cá nhân với người khác;
 • Áp dụng những kỹ năng phòng ngừa mâu thuẫn;
 • Hiểu và nắm rõ văn hoá doanh nghiệp, vận dụng xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong tổ chức;
 • Tự tin vào khả năng của mình và lập kế hoạch hoàn thiện và phát triển hoạt động nhân sự tại công ty.

THỜI LƯỢNG KHOÁ HỌC

Khoá học này được tiến hành trong 10 ngày.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Phần 1: Quản trị nguồn nhân lực một khái niệm mới trong kinh tế hiện đại

 • Sự khác biệt giữa QTNS và QTNNL;
 • So sánh đặc điểm văn hoá trong quản trị nguồn nhân lực;
 • Đặc điểm quản trị nguồn nhân lực;
 • Cốt lõi con người.

Phần 2: Giới thiệu về quản trị nhân sự

 • Quản trị nhân sự là gì?
 • Vai trò của giám đốc nhân sự;
 • Các hoạt động quản trị nhân sự trong tổ chức;
 • Hoạch định nhân sự;
 • Bài tập thực hành trong công việc thực tế.

Phần 3: Lương thưởng

 • Quản lý và động viên;
 • Quản lý tiền lương;
 • Thiết lập chiến lược và xây dựng hệ thống lương;
 • Trả lương theo hiệu quả công việc;
 • Trả lương theo năng lực nhân viên;
 • Nghiên cứu lương thị trường;
 • Bài tập thực hành trong công việc thực tế.

Phần 4: Chính sách nhân sự

 • Quan hệ nhân sự;
 • Xây dựng, thực hiện và duy trì chính sách, quy định của công ty;
 • Xây dựng quá trình phát triển nguồn nhân lực theo quy trình (lưu đồ) công việc như: Tuyển dụng, hội nhập, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật…
 • Bài tập thực hành trên công việc.

Phần 5: Giải quyết mâu thuẫn

 • Mâu thuẫn nhân sự là gì?
 • Giải quyết mâu thuẫn nhân sự;
 • Phòng ngừa mâu thuẫn nhân sự.

Phần 6: Văn hoá doanh nghiệp

 • Những góc nhìn về văn hoá doanh nghiệp trong quản trị nguồn nhân lực;
 • Các đặc trưng và yếu tố của văn hoá doanh nghiệp trong quan hệ với nhân sự;
 • Hiểu thế nào là văn hoá doanh nghiệp;
 • Hình thành xây dựng hay thay đổi văn hoá doanh nghiệp.

Phần 7:  Thu hoạch kiến thức đã học

 • Học viên tự làm chuyên đề báo cáo theo hướng dẫn của giảng viên;
 • Học viên làm bài kiểm tra cuối khóa.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp, trong khoá học.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
25/11/2023 Thứ 7 - Chủ nhật

Sáng: 08h30 - 12h00

Chiều: 13h30 - 17h00
10 ngày/60 giờ 11.600.000 VNĐ/khóa

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) FSTINK
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) C9XB7X
 • Ý kiến khách hàng
   “- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM  ngày 27.02.2023  
   “ Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Khí Cà Mau (KCM) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Đại diện ký biên bản nghiệm thu nghiệm công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM do TS. Phan Ngọc Thanh - Chuyên gia cao cấp về Tư vấn quản lý & Đào tạo INLEN trực tiếp triển khai huấn luyện, đào tạo vào ngày 10.02.2023
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
  • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Qua khóa học tôi hiểu sâu hơn về quản trị sản xuất, giúp tôi hoàn ...”
  • Bà Nguyễn Thị Yến Oanh – Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú
   “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
  • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
   “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
  • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
   “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
  • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
  NHẬP THÔNG TIN

  XP52J8
  TOP