Nguồn lực luôn quý giá. Thông thường, những doanh nghiệp dẫn đầu trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sẽ sử dụng tối ưu các nguồn lực có sẵn. Trước một quyết định đầu tư, là một nhà quản lý doanh nghiệp, bạn phải lựa chọn các dự án sử dụng vốn, cân nhắc lợi ích và chi phí của từng dự án một. Làm cách nào để chọn được một dự án tối ưu và triển khai thực hiện một dự án đầu tư hiệu quả. Khóa học này sẽ giúp bạn tìm câu trả lời.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học này thiết kế dành cho các đối tượng học viên là: Chủ doanh nghiệp, các Nhà quản lý trong doanh nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khóa học này học viên có thể:

 • Mô tả ý tưởng hình thành một dự án phát sinh từ đâu;
 • Giải thích cách đánh giá ý tưởng và triển khai thành dự án;
 • Giải thích và ứng dụng các công cụ kỹ thuật để phân tích dự án;
 • Có kỹ năng thẩm định và nhận biết khả năng sinh lời của các phương án để lựa chọn một dự án đầu tư tối ưu hoặc loại bỏ dự án đầu tư không hiệu quả;
 • Xác định các nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn phù hợp để thực hiện dự án;
 • Mô tả các yêu cầu của việc trình bày một bản luận chứng;
 • Hiểu và nắm rõ các yếu tố của quản lý dự án và các bước thực hiện quản lý dự án;
 • Nắm rõ được phương pháp tổ chức quản lý dự án;
 • Hoạch định và kiểm soát tiến độ hoàn thành của dự án khi có nhiều người tham gia;
 • Ứng dụng các công cụ kỹ thuật trong việc kiểm soát tiến độ của dự án;
 • Áp dụng các nguyên tắc hoạch định kiểm soát khi quản lý công việc của dự án với nguồn lực bị chia sẻ;

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

Khóa học được tiến hành trong 5 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1:  Xác định dự án

 • Dẫn nhập
 • Lựa chọn dự án:

                 -   Hình thành ý tưởng;

                 -   Đánh giá ý tưởng;

                 -   Phát triển ý tưởng;

                 -   Sử dụng công cụ SWOT để phân tích từ đó nảy sinh ý tưởng mới;

                 -   Sử dụng công cụ PEST để xem xét các yếu tố tác động bên ngoài.

 • Thời điểm tiến hành thay đổi;
 • Vòng đời sản phẩm;
 • Dự phòng khó khăn.

Phần 2:  Kỹ thuật đánh giá dự án

 • Dẫn nhập
 • Một số khái niệm cơ bản:

                 -   Khái niệm thời gian của tiền;

                 -   Dòng tiền;

                 -   Chi phí sử dụng vốn và giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai.

 • Thu thập thông tin:

                 -   Tiền đầu tư ban đầu;

                 -   Dòng tiền ròng trong kỳ;

                 -   Tuổi thọ của dự án đầu tư;

                 -   Giá trị thu hồi.

 • Các kỹ thuật phân tích dự án:

                 -   Thời gian hoàn vốn (pay- back period);

                 -   Tỷ suất trung bình lợi nhuận trên đầu tư (ROI);

                 -   Phương pháp hiện giá thuần (NPV);

                 -   Suất thu lợi nội tại.

 • Phân tích lợi ích – chi phí:

                 -   Lợi ích xã hội;

                 -   Ảnh hưởng ngoại vi.

 Phần 3: Nguồn vốn thực hiện dự án

 • Dẫn nhập;
 • Nguồn tiền đầu tư;
 • Các nguồn vốn ngắn hạn;
 • Các nguồn vốn dài hạn;
 • Nguồn vốn linh hoạt;
 • Linh hoạt trong chi tiêu.

Phần 4: Trình bày một bản luận chứng

 • Dẫn nhập;
 • Cần đề xuất đúng cách;
 • Thu thập thông tin số liệu;
 • Cấu trúc của một bản luận chứng;
 • Thế nào là một bản luận chứng tốt.

Phần 5 : Triển khai thực hiện quản lý dự án đầu tư

 • Các đặc điểm của dự án đầu tư;
 • Các yếu tố của quản lý dự án đầu tư;
 • Các bước thực hiện quản lý dự án đầu tư;
 • Quy trình hoạch định và kiểm soát công việc của dự án đầu tư:

                 -   Xác định công việc;

                 -   Mục tiêu;

                 -   Phạm vi;

                 -   Ràng buộc;

                 -   Các định các công việc;

                 -   Xác định trình tự thực hiện;

                 -   Phân bổ nguồng lực;

                 -   Phân công công việc;

                 -   Ước tính thời gian thực hiện;

                 -   Ước tính thời gian hoàn thành;

                 -   Lập bảng dữ liệu;

                 -   Sử dụng các công cụ kỹ thuật PERT và sơ đồ GANTT để hoạch định công việc dự án;

                 -   Xác định tải công việc của từng cá nhân trong dự án.

 • Hoạch định và kiểm soát công việc với nguồn lực bị chia sẻ:

                 -   Tổ chức ma trận;

                 -   Đặc điểm nguồn lực bị chia sẻ;

                 -   Hoạch định nguồn lực bị chia sẻ, trách nhiệm, quyền hạn;

                 -   Kiểm soát công việc với nguồn lực bị chia sẻ.

 • Ứng dụng công cụ phần mềm MS Project Instruction trong việc hoạch định và kiểm soát công việc quản lý dự án đầu tư.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp, trong khóa học.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí

10/10/2023

14/10/2023

Thứ 3 - 5 - 7

Thứ 7 - Chủ nhật

Sáng: 08h30 - 12h00

Chiều: 13h30 - 17h00

Tối: 18h00 - 21h00

5 ngày/30 giờ 5.800.000 VNĐ/khóa

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) BGVHSI
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) CCBQ5A
 • Ý kiến khách hàng
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
  • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
  • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
  • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
   “Qua Khóa học Tôi đã học được các Kỹ năng: Kỹ năng bán hàng; Cách ...”
  • Bà Dương Thị Cẩm Tú - Tỉnh Trà Vinh
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
  • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Rà ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
  • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “1. Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam: - Tư vấn đã ...”
  • -  Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực miền Nam -  Viễn thông TP.HCM, Viễn thông Bình Dương, Viễn thông Bình Định trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam  
  NHẬP THÔNG TIN

  WIEWML
  TOP