Muốn tiến hành sản xuất kinh doanh, ngoài tư liệu lao động, các doanh nghiệp còn phải có đối tuợng lao động và sức lao động. Trong nền sản xuất hàng hoá tiền tệ, các doanh nghiệp phải dùng tiền để mua sắm đối tượng lao động và trả lương cho công nhân viên, do đó phải ứng trước một số vốn cho mục đích này.

Thoáng nhìn tưởng công việc nêu trên dường như đơn giản, nhưng có biết bao nhiêu nhà quản lý và chủ doanh nghiệp bận tâm, đau đầu và thậm chí thất vọng... Khi hàng tồn kho nguyên vật liệu vượt quá so với định mức, làm cho vốn bị ứ đọng. Doanh nghiệp không có tiền mặt để thanh toán các khoản lương cho công nhân viên khi tới tháng, vòng quay vốn hàng bán ra quá chậm không có tiền để thanh toán cho các nhà cung cấp... Trên thực tế sổ sách kế toán giá trị vốn lưu động của doanh nghiệp rất lớn, nhưng luôn bị mất cân đối không có lượng tiền mặt kịp thời để thanh toán, phải đi vay ngân hàng, và thậm chí hàng tồn kho để lâu không sử dụng làm mất vốn. Có lúc nhà quản lý không kiểm soát nổi sự luân chuyển của vốn lưu động.

Làm như thế nào để quản lý vốn lưu động có hiệu quả, bao nỗi niềm trăn trở của các nhà quản lý doanh nghiệp sẽ được giải tỏa khi học xong khoá học này.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học này thiết kế dành cho các đối tượng học viên là: Chủ doanh nghiệp, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, giám đốc điều hành, giám đốc tài chính, kế toán trưởng, các cấp quản lý trung gian, cấp quản lý các đơn vị xí nghiệp sản xuất trực thuộc.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khoá học này học viên có thể :

 • Hiểu và nắm rõ khái niệm về vốn lưu động dùng trong sản xuất kinh doanh;
 • Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sử dụng hiệu quả vốn lưu động trong sản xuất - kinh doanh;
 • Hiểu và nắm rõ nội dung và kết cấu của vốn lưu động, nó nằm ở những quá trình nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Hiểu và nắm rõ các nhân tố nào ảnh hưởng đến kết cấu của vốn lưu động;
 • Hiểu và có khả năng xác định và lập kế hoạch nhu cầu vốn lưu động, và tổ chức quản lý được nguồn vốn lưu động đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh liên tục;
 • Hiểu và nắm rõ hiệu suất luân chuyển vốn lưu động là gì? Và từ đó có thể đưa ra các giải pháp để tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất - kinh doanh.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

Khóa học được tiến hành trong 3 ngày.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Phần 1: Khái niệm về vốn lưu động

 • Khái niệm về vốn lưu động;
 • Sơ đồ luân chuyển vốn;
 • Sơ đồ tuần hoàn vốn lưu động;
 • Tầm quan trọng của vốn lưu động.

Phần 2: Nội dung và kết cấu vốn lưu động

 • Vốn lưu động nằm trong quá trình dự trữ sản xuất
 • Vốn lưu động nằm trong quá trình trực tiếp sản xuất
 • Vốn lưu động nằm trong quá trình lưu thông
 • Tỷ trọng vốn lưu động nằm ở đâu là tối ưu;
 • Vốn lưu động dưới dạng hình thái;
 • Ý nghĩa của việc phân loại theo  nguồn vốn;
 • Kết cấu vốn lưu động;
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động.

Phần 3: Xác định nhu cầu vốn lưu động và tổ chức nguồn vốn lưu động

 • Ý nghĩa và nguyên tắc xác định nhu cầu vốn lưu động;
 • Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động trong quá trình:

                 -   Dự trữ sản xuất;

                 -   Trong quá trình sản xuất, xác định vốn thành phẩm hàng hoá mua ngoài.

 • Xác định nhu cầu vốn thành phẩm và hàng hóa mua ngoài;
 • Mối tương quan giữa tốc độ tăng sản lượng và quy mô vốn lưu động;
 • Tổ chức nguồn vốn lưu động  đảm bảo cho sản xuất kinh doanh:

                 -   Vốn lưu động thường xuyên cần thiết của doanh nghiệp;

                 -   Nguồn vốn chủ sở hữu;

                 -   Nguồn vốn trung hạn và dài hạn;

                 -   Nguồn vốn ngắn hạn.

Phần 4: Hiệu suất luân chuyển vốn lưu động, phương hướng tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động

 • Hiệu suất luân chuyển vốn lưu động;
 • Phương hướng tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động để mang lại hiệu quả sản xuất – kinh doanh cho doanh nghiệp.

Phần 5: Kiểm soát vốn lưu động

 • Kiểm tra lường trước;
 • Xây dựng tiêu chuẩn định mức vốn lưu động;
 • Xây dựng ý thức tiết kiệm chi phí;
 • Biện pháp giảm chi phí;
 • Biện pháp bảo tồn vốn lưu động.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp, trong khoá học.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
17/10/2022 Thứ 2 - 4 - 6

Sáng: 08h30 - 12h00

Chiều: 13h30 - 17h00

3 ngày/18 giờ 3.480.000 VNĐ/khóa

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) BY84WM
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) CAX86N
 • Ý kiến khách hàng
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Sau những buổi học của thầy - TS. Phan Ngọc Thanh, em nhận thấy bản thân em cũng như những anh/ ...”
  • Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Nhân viên Thu ngân vé của Trung tâm Starlight Quy Nhơn - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
  • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
  • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
  • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:    ...”
  • Ông Lê Tâm Anh Khoa - Phó Quản đốc PXSX Nhà máy sản xuất rượu vang - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
  • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
  • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
  NHẬP THÔNG TIN

  YI6RST
  TOP