Quản Lý Thời Gian Và Nghệ Thuật Tạo Động Lực Làm Việc

Bất kỳ các đối tượng, thành phần nào cũng biết rõ câu “Thời gian là vàng bạc”. Nhưng quản lý thời gian là gì? Bạn có thể quản lý thời gian và hạn chế những “kẻ trộm thời gian”? Bạn có nói 'không' đối với những yêu cầu không cấp bách và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho mỗi công việc? Nhà quản lý giỏi phải biết cách sử dụng các bước quản lý thời gian để lập kế hoạch công việc. Bạn đã lập được chiến lược quản lý cá nhân tại nơi làm việc để nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý? Khóa học mang lại cho bạn tư duy mới về một khái niệm cũ tưởng dễ mà khó: Quản lý thời gian để đạt được tiến độ, thời gian ưu tiên để hoàn thành công việc được giao.

 

 Công tác quản lý đòi hỏi phải tạo ra và duy trì một môi trường làm việc, mà ở đó mọi người làm việc cùng nhau trong các bộ phận để hoàn thành một  mục tiêu chung của bộ phận mình, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của doanh nghiệp. Một nhà quản lý không thể làm được điều đó nếu không biết cái gì sẽ thúc đẩy động viên để tạo động lực cho mọi người. Sự cần thiết phải lồng các yếu tố thúc đẩy vào trong các vai trò của tổ chức, và sắp xếp những nhân sự có kỹ năng về tạo động lực để thực hiện vai trò này, và toàn bộ quá trình lãnh đạo con người. Đây chính là một nhiệm vụ của các cấp quản lý. Tuy nhiên trong thực tế một số nhà quản lý cảm thấy không đủ “phương tiện cần thiết” để tạo động lực làm việc cho nhân viên dưới quyền và lo ngại khi có hiện tượng chuyển dịch lao động ra khỏi doanh nghiệp. Ngoài ra, các nhà quản lý cấp trung gian cho rằng họ cũng cần được tạo động lực từ phía chủ doanh nghiệp. Mọi trăn trở của các nhà quản lý sẽ được làm sáng tỏ ở khoá học này.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN   

Khóa học được thiết kế dành cho các cấp quản lý cấp cao, các cấp quản lý bậc trung và nhân viên.     

MỤC TIÊU KHÓA HỌC     

Sau khóa học, học viên có thể:         

 • Thiết lập mục tiêu công việc cá nhân dựa trên mục tiêu chung của tổ chức, với công cụ đặc biệt hữu ích có tính logic và hệ thống để thống nhất mục tiêu trong toàn bộ của một tổ chức trong thực tế đó là công cụ WHY - WHAT – HOW.
 • Nhận thức và thực hành các kỹ năng quản lý cách sử dụng thời gian cá nhân một cách hiệu quả để thực hiện công việc và đạt được mục tiêu.        
 • Nhận thức được tầm quan trọng của việc kết nối động lực và hiệu quả làm việc của nhân viên.
 • Xác định đúng động lực làm việc của nhân viên.
 • Đóng góp xây dựng môi trường làm việc tích cực ở doanh nghiệp.
 • Mô tả các biện pháp tạo động lực của nhà quản lý.
 • Thực hành một số kỹ năng tạo động lực của nhà quản lý.
 • Xử lý một số tình huống thiếu động lực làm việc.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC                      

Khóa học được tiến hành trong 3 ngày.      

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Ý nghĩa của quản lý thời gian      

 • Thế nào là quản lý thời gian?
 • Thời gian có ý nghĩa như thế nào đối với con người?
 • Hiện tại bạn còn bao nhiêu thời gian?
 • Bạn sử dụng khoảng thời gian còn lại của mình như thế nào cho thật hiệu quả?
 • Cách phân bổ thời gian trong cuộc đời               
 • Trắc nghiệm để biết bạn có phải là người quản lý thời gian tốt.             

Phần 2: Xác định mục đích và mục tiêu cá nhân             

 • Phân biệt mục đích và mục tiêu;              
 • Nguyên tắc thiết lập mục tiêu cá nhân ;  
 • Những cơ sở để xác định mục tiêu cá nhân;
 • Phương pháp WHY – WHAT – HOW.    

Phần 3: Quản lý thời gian để thực hiện công việc và đạt được mục tiêu

 • Xác định thứ tự ưu tiên công việc  ;        
 • Đồ thị quản lý thời gian:               

                 -    Mô hình lý thuyết;          

                 -    Mô hình thực tế;                

                 -    Mô hình lý tưởng.

 • Sắp xếp lịch làm việc bằng cách sử dụng các công cụ và thực hiện theo các nguyên tắc sao cho hiệu quả nhất.  

Phần 4: Những yếu tố gây lãng phí thời gian      

 • Liệt kê những yếu tố chính gây lãng phí thời gian ảnh hưởng đến công việc;  
 • Học cách nói “KHÔNG” đối với những yếu tố gây lãng phí thời gian;   
 • Tổ chức lại nơi làm việc để tiết kiệm được thời gian tối ưu nhất;          
 • Phương pháp RAFT;
 • Hệ thống lưu trữ hồ sơ hiệu quả;            
 • Tóm tắt.          

Phần 5: Cơ sở tạo động lực

 • Động lực - hiệu quả làm việc;
 • Động lực là gì?
 • Có thể tạo động lực cho nhân viên như thế nào?
 • Tìm hiểu động lực của con người:

                 -    Thuyết nhu cầu Maslow;

                 -    Thuyết nhu cầu của McClelland;

                 -    Thuyết hai yếu tố - Herzberg;

                 -    Thuyết động lực nội tại – Hackman và Oldham;

                 -    Thuyết kỳ vọng của Vroom;

                 -    Thuyết củng cố;

                 -    Thuyết xác định mục đích;

                 -    Hành vi cá nhân;

                 -    Thuyết X và Thuyết Y;

                 -    Ứng dụng hiệu quả các học thuyết vào quá trình tạo động lực làm việc trong thực tế

Phần 6: Vai trò của doanh nghiệp

 • Đáp ứng yêu cầu;
 • Môi trường làm việc tốt;
 • Tôn trọng nhân viên;
 • Chia sẻ thông tin;
 • Tạo điều kiện phát triển;
 • Hướng dẫn hành vi của nhân viên;
 • Ghi nhận thành tích;
 • Khen thưởng hiệu quả;
 • Kỷ luật.

Phần 7: Vai trò của nhà quản lý

 • Công việc của nhà quản lý;
 • Hiểu nhân viên như thế nào?
 • Xác lập mục tiêu của nhóm;
 • Xác lập mục tiêu cho nhân viên;
 • Phân công công việc;
 • Cung cấp nguồn lực;
 • Hỗ trợ thực hiện công việc;
 • Đánh giá kết quả;
 • Cung cấp phản hồi;
 • Các nguyên tắc tạo động lực cơ bản;
 • Một số kỹ năng tạo động lực quan trọng;
 • Làm cho công việc thú vị;
 • Làm giàu công việc;
 • Thiết kế lại công việc;
 • Ủy thác công việc;
 • Kèm cặp nhân viên;
 • Kỹ năng phản hồi;
 • Kỹ năng hướng dẫn công việc.

Phần 8: Xử lý một số tình huống thiếu động lực

 • Nhân viên có năng lực và nhiều tham vọng nhưng thiếu cơ hội phát triển;
 • Những nhân viên “vật vờ”;
 • Nhân viên quá phụ thuộc.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp trong khóa học.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
Chưa cập nhật Chưa cập nhật Chưa cập nhật 3 ngày/18 giờ 3.480.000 VNĐ/khóa

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) WZN892
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) XL29EF
 • Ý kiến khách hàng
   “- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM  ngày 27.02.2023  
   “ Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Khí Cà Mau (KCM) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Đại diện ký biên bản nghiệm thu nghiệm công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM do TS. Phan Ngọc Thanh - Chuyên gia cao cấp về Tư vấn quản lý & Đào tạo INLEN trực tiếp triển khai huấn luyện, đào tạo vào ngày 10.02.2023
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
  • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Qua khóa học tôi hiểu sâu hơn về quản trị sản xuất, giúp tôi hoàn ...”
  • Bà Nguyễn Thị Yến Oanh – Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú
   “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
  • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
   “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
  • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
   “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
  • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
  NHẬP THÔNG TIN

  UIDD8C
  TOP