Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vốn được tồn tại dưới dạng “Tiền - Hàng - Tiền”. Vốn được cất giữ và bảo quản dưới nhiều hình thức khác nhau: Tiền mặt, tiền gởi được cất giữ trong két, trong tài khoản ở ngân hàng. Nguyên phụ liệu, phụ tùng vật tư, máy móc, thiết bị, hàng hoá thành phẩm được lưu trữ và cất giữ ở kho. Như vậy kho là nơi cất giữ toàn bộ vốn của công ty bằng hiện vật tài sản hàng hoá đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất kinh doanh. Do đó cần phải tổ chức quản trị kho, đây là một công việc quản lý hết sức quan trọng. Nếu không tổ chức quản trị kho một cách chuyên nghiệp sẽ dẫn đến mất mát, hư hỏng hàng hoá thành phẩm, nguyên phụ liệu sản xuất... và nếu không theo dõi một cách kỹ lưỡng sẽ dẫn đến một thực trạng, hệ số tồn kho đầu vào của sản xuất, cũng như thành phẩm hàng hoá vượt quá hệ số quy định, sẽ làm ứ đọng vốn lưu động, mất cân đối vốn, và hậu quả là sử dụng vốn không hiệu quả, thậm chí là mất vốn của doanh nghiệp. Làm thế nào để quản lý kho bãi một cách hiệu quả, đề bảo toàn được tài sản và vốn của công ty, khoá học này sẽ giải toả được nỗi lo của các cấp quản lý doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học này được thiết kế dành cho học viên có nhu cầu liên quan đến quản trị kho như: Nhân viên kế toán kho, nhân viên quản lý tài sản, hàng hoá thành phẩm, nguyên phụ liệu cho sản xuất... các vị trí công việc thủ kho, quản lý  tổng kho... và các học viên khác có sự quan tâm đến công việc này.

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Sau khoá học này học viên có thể:

 • Hiểu được khái niệm kho, và phân loại kho như thế nào;
 • Hiểu được tầm quan trọng của kho;
 • Hiểu được nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của một người quản lý kho;
 • Hiểu được và nắm vững các nguyên tắc hàng hoá được bố trí trong kho;
 • Biết cách vận dụng, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, dung tích, diện tích kho;
 • Xác định được các phương tiện, thiết bị bảo quản hàng hoá trong kho;
 • Hiểu được tính chất đặc thù của hàng hoá để vận dụng phương pháp lưu trữ và sắp xếp hàng hoá phù hợp;
 • Hiểu rõ và nắm vững các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm tra hàng hoá;
 • Hiểu rõ công việc kiểm kê hàng hoá trong kho định kỳ và đột xuất;
 • Ngăn ngừa giảm thiểu những thiệt hại về hàng hoá;
 • Nắm vững những biện pháp bảo quản hàng hoá hiệu quả;
 • Xác định được tầm quan trọng của các loại hệ thống sổ sách trong công tác quản lý kho;
 • Ứng dụng được các nguyên tắc trong việc sắp xếp, lưu trữ, hồ sơ;
 • Hiểu được ý nghĩa của quản lý hệ số tồn kho, và làm như thế nào để đảm bảo được định mức tồn kho theo quy đinh;
 • Hiểu được lợi ích của việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý kho, và biết cách ứng dụng để thực hiện;
 • Biết được lợi ích của việc sử dụng mã vạch trong quản lý hàng hoá;
 • Nắm vững nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động trong vấn đề an toàn lao động;
 • Áp dụng các biện pháp an toàn lao động;
 • Hiểu rõ nguyên nhân gây ảnh hưởng đến vệ sinh lao động;
 • Nắm vững các biện pháp phòng chống và trang bị phương tiện để bảo vệ.

THỜI LƯỢNG KHOÁ HỌC

Khoá học này được tiến hành trong 4 ngày.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Phần 1: Tổng quát vai trò của kho trong hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Khái niệm kho;
 • Phân loại kho;
 • Chức năng của kho;
 • Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của người quản lý kho.

Phần 2: Thiết kế, định vị bố trí kho hàng

 • Nguyên tắc bố trí hàng hoá trong kho;
 • Xác định vị trí vật cản, nơi nhận hàng, trữ hàng, lối đi, nơi để thiết bị;
 • Định vị kho;
 • Các phương tiện, thiết bị bảo quản hàng hoá;
 • Nguyên tắc thiết kế kệ.

Phần 3 : Sắp xếp hàng hoá trong kho

 • Phương pháp lưu trữ hàng hoá;
 • Công thức 5S trong lưu trữ hàng hoá;
 • Sắp xếp hàng hoá theo các quy định.

Phần 4 : Tổ chức xuất - nhập hàng hoá trong kho

 • Những nhân tố tác động đến công tác xuất nhập hàng hoá một cách hiệu quả;
 • Nguyên tắc nhập hàng - xuất hàng;
 • Quy trình nhập hàng - xuất hàng.

Phần 5 : Lưu trữ hàng hoá trong kho

 • Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hàng hoá, nguyên, phụ liệu, vật tư, hàng hoá thành phẩm;
 • Các biện pháp để bảo quản hàng hoá.

Phần 6 : Công tác hành chính sổ sách trong kho

 • Công tác hành chính kho;
 • Hệ thống sổ sách kho;
 • Các nguyên tác sắp xếp hồ sơ.

Phần 7 : Quản lý tồn kho

 • Ý nghĩa của việc quản lý tồn kho;
 • Làm thế nào để có thể quản lý được hệ số tồn kho theo quy định;
 • Biện pháp giải quyết khi tồn kho vượt mức quy định.

Phần 8: Sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng hoá trong kho

 • Thiết lập hệ thống thông tin từ kho liên quan đến các quá trình hoạt động;
 • Quy trình thông tin từ kho đến các bộ phận trong công ty có liên quan;
 • Sử dụng hệ thống email nội bộ, nối mạng thông tin đến các bộ phận có liên quan;
 • Sử dụng phần mềm quản trị kho.

Phần 9: Quản lý hàng hoá kho bằng mã số -  mã vạch

 • Những ưu điểm, lợi ích khi sử dụng mã vạch;
 • Cấu tạo của mã số - mã vạch.

Phần 10 : An toàn lao động - vệ sinh trong kho bãi

 • Một số quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động;
 • Nguyên tắc chung về an toàn lao động;
 • Sự cần thiết của vệ sinh lao động và bảo hộ lao động;
 • Các biện pháp phòng ngừa.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp, trong khoá học.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
20/11/2023 Thứ 2 - 4 - 6 Tối:     18h00 - 21h00 4 ngày/24 giờ 4.640.000 VNĐ/khóa
11/11/2022 Thứ 7 - Chủ nhật

Sáng:  08h30 - 12h00

Chiều: 13h30 - 17h00

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) A6HQHW
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) 1SABG6
 • Ý kiến khách hàng
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
  • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
  • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
  • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
   “Qua Khóa học Tôi đã học được các Kỹ năng: Kỹ năng bán hàng; Cách ...”
  • Bà Dương Thị Cẩm Tú - Tỉnh Trà Vinh
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
  • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Rà ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
  • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “1. Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam: - Tư vấn đã ...”
  • -  Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực miền Nam -  Viễn thông TP.HCM, Viễn thông Bình Dương, Viễn thông Bình Định trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam  
  NHẬP THÔNG TIN

  FXYXQ3
  TOP