Phát Triển Sản Phẩm Mới Để Khắc Phục Quy Luật Suy Thoái Dòng Đời Sản Phẩm

Như chúng ta đã biết sản phẩm không tồn tại vĩnh viễn, đời sống của nó luôn giới hạn, chu kỳ đời sống của nó thường theo một quy luật: Ra đời – Phát triển - Trưởng thành – Suy thoái.

Làm sao để có thể liên tục phát triển những sản phẩm mới, quản trị được sản phẩm qua chu kỳ đời sống của nó để doanh nghiệp luôn luôn trường tồn và phát triển. Đây là một lĩnh vực hết sức thú vị, nhưng cũng hết sức quan trọng và sự sống còn  mà các chủ doanh nghiệp luôn luôn bận tâm. Khoá học này sẽ giúp cho các doanh nghiệp nhận thức được điều đó.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học này được thiết kế dành cho học viên là các Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ doanh nghiệp, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, chủ tịch Hội Đồng Thành Viên.

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Sau khoá học học viên có thể:

 • Hiểu được khái niệm của một sản phẩm;
 • Hiểu và áp dụng những quyết định pha trộn sản phẩm;
 • Hiểu áp dụng những quyết định loại sản phẩm;
 • Hiểu và áp dụng những quyết định nhãn hiệu;
 • Hiểu những quyết định đóng gói và đặt nhãn;
 • Hiểu và nắm vững những rủi ro chính trong việc sản xuất - chế tạo sản phẩm mới;
 • Hiểu và nắm vững những cơ cấu tổ chức nào sẽ được dùng để quản lý sự phát triển sản phẩm mới;
 • Hiểu và nắm vững những giai đoạn của tiến trình sản xuất - chế tạo ra sản phẩm mới có thể quản lý tốt hơn;
 • Hiểu và nắm vững sau khi đã tung sản phẩm ra thị trường, những yếu tố nào sẽ tác động đến tốc độ nhìn nhận của khách hàng và sự quảng bá của sản phẩm mới;
 • Hiểu được chu kỳ đời sống của một sản phẩm;
 • Áp dụng những chiến lược nào thích hợp cho mỗi giai đoạn của chu kỳ đời sống sản phẩm;
 • Hiểu và nắm vững được thị trường tiến hoá như thế nào;
 • Và áp dụng những chiến lược tiếp thị thích hợp.

THỜI LƯỢNG KHOÁ HỌC

Khoá học này được tiến hành trong 3 ngày.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Phần 1: Quản lý những loại sản phẩm, những nhãn hiệu và việc đóng gói

 • Một sản phẩm là gì?

                 -   Khái niệm

                 -   Năm mức của sản phẩm;

                 -   Hệ thống cấp bậc của sản phẩm.

 •  Những quyết định của pha trộn sản phẩm:

                 -   Những hàng hoá lâu bền;

                 -   Phân loại hàng hoá người tiêu thụ;

                 -   Phân loại hàng hoá công nghiệp.

 • Những quyết định loại sản phẩm:

                 -   Phân tích loại sản phẩm;

                 -   Độ dài của loại sản phẩm;

                 -   Quyết định hiện đại hoá loại hàng;

                 -   Quyết định tạo đặc tính cho loại sản phẩm.

 • Những quyết định nhãn hiệu:

                 -   Quyết định đặt nhãn hiệu;

                 -   Quyết định bảo trợ nhãn hiệu;

                 -   Quyết định nhãn hiệu tộc;

                 -   Quyết định kéo dài nhãn hiệu;

                 -   Quyết định nhiều nhãn hiệu;

                 -   Quyết định đặt lại vị trí của nhãn hiệu.

 • Những quyết định đóng gói và đặt nhãn.

 Phần 2: Chế tạo, thử nghiệm, và tung ra thị trường những sản phẩm và dịch vụ mới

 • Trường hợp khó xử của việc thể hiện sản phẩm mới;
 • Những sự sắp xếp tổ chức có hiệu quả;
 • Sự phát sinh ý tưởng:

                 -   Nguồn gốc những ý kiến sản phẩm mới;

                 -   Những kỹ thuật phát sinh ý tưởng.

 • Sơ tuyển ý tưởng

                 -   Những công cụ đánh giá sản phẩm – ý tưởng.

 • Phát triển chiến lược tiếp thị;
 • Phân tích kinh doanh:

                 -   Phân tích doanh số;

                 -   Ước tính chi phí và lợi nhuận.

 • Chế tạo sản phẩm;
 • Thí nghiệm ở thị trường:

                 -   Thử nghiệm tạo thị trường hàng hoá tiêu thụ;

                 -   Thử nghiệm thị trường những hàng hoá công nghiệp;

 • Thương mại hoá:

                 -   Thời điểm;

                 -   Địa điểm;

                 -   Cho ai bằng cách nào.

 • Tiến trình thừa nhận người tiêu thụ:

                 -   Những quan điểm trong đổi mới, phổ biến, nhìn nhận;

                 -   Những giai đoạn của quá trình nhìn nhận;

                 -   Những khác biệt cá nhân trong sự đổi mới;

                 -   Vai trò của ảnh hưởng cá nhân;

                 -   Ảnh hưởng của những đặc điểm sản phẩm đối với tốc độ nhìn nhận;

                 -   Ảnh hưởng đặc tính của người mua trong tổ chức với tốc độ nhìn nhận.

Phần 3: Quản trị những sản phẩm qua chu kỳ đời sống của nó

 • Chu kỳ đời sống của sản phẩm:

                 -   Những chu kỳ của đời sống sản phẩm;

                 -   Loại sản phẩm, dạng sản phẩm và những chu kỳ đời sống nhãn hiệu;

                 -   Những dạng khác của chu kỳ đời sống sản phẩm.

 • Giai đoạn giới thiệu;
 • Giai đoạn phát triển;
 • Giai đoạn trưởng thành;
 • Giai đoạn suy thoái;
 • Tóm tắt  và phê phán quan niệm chu kỳ đời sống sản phẩm;
 • Quan niệm tiến triển thị trường.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên- Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp trong khoá học.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
08/08/2023 Thứ 3 - 5 - 7 Tối:     18h00 - 21h00 3 ngày/18 giờ 3.480.000 VNĐ/khóa
19/08/2023 Thứ 7 - Chủ nhật

Sáng:  08h30 - 12h00

Chiều: 13h30 - 17h00

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) XP2GXA
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) 9S37B1
 • Ý kiến khách hàng
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
  • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
  • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
  • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
   “Qua Khóa học Tôi đã học được các Kỹ năng: Kỹ năng bán hàng; Cách ...”
  • Bà Dương Thị Cẩm Tú - Tỉnh Trà Vinh
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
  • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Rà ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
  • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “1. Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam: - Tư vấn đã ...”
  • -  Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực miền Nam -  Viễn thông TP.HCM, Viễn thông Bình Dương, Viễn thông Bình Định trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam  
  NHẬP THÔNG TIN

  UKIBQA
  TOP