Pháp Luật Kinh Doanh Và Hợp Đồng Thương Mại Trong Lĩnh Vực Bất Động Sản

Trong hoạt động kinh doanh hàng ngày các doanh nghiệp giao dịch với nhau đều thông qua các hợp đồng. Đã có nhiều doanh nghiệp và đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản chủ quan khi ký hợp đồng mua bán, cho thuê, góp vốn, phân phối... Giá trị trong hợp đồng bất động sản thường có giá trị rất cao, và chứa đựng nhiều yếu tố pháp lý phức tạp, nên đã xảy ra những hậu quả không lường trước, và có khi đã lâm vào trình trạng phá sản, hoặc vòng lao lý. Để giúp cho các nhà quản lý điều hành tránh được những điều nguy hiểm trên, khoá học này sẽ giúp cho bạn có một nền tảng cơ bản về hợp đồng, ứng dụng để thiết kế các hợp đồng giao dịch trong lĩnh vực cao ốc cao cấp.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học này thiết kế dành cho các cấp quản lý có liên quan trực tiếp đến việc phê duyệt hợp đồng thương mại, các nhân viên giao dịch đàm phán, thương thảo hợp đồng, các nhân viên phụ trách việc xây dựng và theo dõi các hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cao ốc cao cấp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khoá học học viên có thể nắm rất rõ:

 • Những kiến thức chung về luật thương mại;
 • Các chủ thể kinh doanh;
 • Pháp luật về hợp đồng thương mại, phân biệt được sự giống nhau và khác nhau giữa hợp đồng thương mại, hợp đồng dân sự, hợp đồng trong hoạt động thương mại;
 • Ứng dụng để soạn những hợp đồng mẫu về cao ốc cao cấp.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

Khoá học được tiến hành trong 3 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Những vấn đề chung về luật thương mại

 • Quá trình phát triển của lý luận về luật thương mại;
 • Khái niệm về luật thương mại:

                 -    Quan niệm truyền thống về luật thương mại;

                 -    Luật thương mại trong hoàn cảnh mới;

                 -    Tương lai của ngành luật thương mại.

 • Nguồn của luật thương mại:

                 -    Hiến pháp;

                 -    Nghị quyết;

                 -    Pháp lệnh;

                 -    Các nghị quyết, Nghị định của Chính phủ;

                 -    Quyết định, chỉ thị của thủ tướng;

                 -    Các thông tư của các Bộ, các Nghị quyết và Quyết định của HĐND và UBND cấp Thành Phố.

Phần 2: Chủ thể kinh doanh

 • Khái niệm về hành vi kinh doanh;
 • Chủ thể kinh doanh;
 • Phân loại doanh nghiệp.

Phần 3: Pháp luật về hợp đồng thương mại

 • Khái niệm về hợp đồng thương mại:

                 -    Định nghĩa hợp đồng thương mại;

                 -    Sự giống nhau và khác nhau giữa hợp đồng thương mại, hợp đồng dân sự, hợp đồng trong hoạt động thương mại;

 • Phân loại hợp đồng thương mại:

                 -    Hợp đồng thương mại dài hạn và ngắn hạn;

                 -    Hợp đồng thương mại theo chỉ tiêu pháp lệnh, và không theo chỉ tiêu pháp lệnh;

                 -    Các loại hợp đồng thương mại khác nhau;

                 -    Hợp đồng góp vốn, ứng vốn, hợp đồng hứa mua hứa bán, hợp đồng góp vốn đầu tư trong lĩnh vực bất động sản;

 • Ký kết hợp đồng thương mại:

                 -    Nguyên tắc ký kết hợp đồng thương mại:

                    +    Nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi;

                    +    Nguyên tắc trực tiếp chịu trách nhiệm tài sản và không trái pháp luật.

                 -    Căn cứ ký kết hợp đồng thương mại;

                 -    Chủ thể của hợp đồng thương mại;

                 -    Thủ tục trình tự ký kết hợp đồng thương mại;

                 -    Nội dung của hợp đồng thương mại.

 • Thực hiện hợp đồng thương mại:

                 -    Các nguyên tắc thực hiện hợp đồng thương mại;

                 -    Những đảm bảo về mặt tài sản cho việc thực hiện hợp đồng thương mại;

                 -    Các quy định về thực hiện hợp đồng thương mại;

 • Thay đổi, đình chỉ, thanh lý hợp đồng thương mại:

                 -    Thay đổi hợp đồng thương mại;

                 -    Đình chỉ hợp đồng thương mại;

                 -    Thanh lý hợp đồng thương mại.

 • Hợp đồng kinh tế vô hiệu và xử lý hợp đồng thương mại vô hiệu:

                 -    Trong thực tiễn hợp đồng thương mại vô hiệu toàn bộ;

                 -    Hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu từng phần

                 -    Từ thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại.

 • Trách nhiệm tài sản do vi phạm hợp đồng thương mại:

                 -    Căn cứ phát sinh trách nhiệm tài sản;

                 -    Các hình thức trách nhiệm tài sản:

                    +    Phạt hợp đồng;

                    +    Bồi thường thiệt hại;

                 -    Để đảm bảo cho hợp đồng thương mại được thực hiện.

Phần 4: Ứng dụng để soạn những hợp đồng thương mại mẫu về kinh doanh cao ốc cao cấp

 • Phân tích những điểm đúng và không đúng của những hợp đồng thương mại về kinh doanh bất động sản nói chung và cao ốc cao cấp nói riêng hiện tại đang được sử dụng như: hợp đồng ứng vốn, hợp động góp vốn, hợp đồng hứa mua hứa bán, hợp đồng góp vốn đầu tư;
 • Hoàn thiện mẫu hợp đồng thương mại, kinh doanh cao ốc cao cấp trong thực tế (có cả phần Đại tu, sữa chữa thường xuyên, trả góp);
 • Thảo luận một số vấn đề thực tế xảy ra có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hiện nay do quan hệ ký kết hợp đồng không hiểu biết.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp, trong khoá học.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
Chưa cập nhật Chưa cập nhật Chưa cập nhật 3 ngày/18 giờ 3.480.000 VNĐ/khóa

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) 4IXYND
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) UAQHZG
 • Ý kiến khách hàng
   “- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM  ngày 27.02.2023  
   “ Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Khí Cà Mau (KCM) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Đại diện ký biên bản nghiệm thu nghiệm công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM do TS. Phan Ngọc Thanh - Chuyên gia cao cấp về Tư vấn quản lý & Đào tạo INLEN trực tiếp triển khai huấn luyện, đào tạo vào ngày 10.02.2023
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
  • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Qua khóa học tôi hiểu sâu hơn về quản trị sản xuất, giúp tôi hoàn ...”
  • Bà Nguyễn Thị Yến Oanh – Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú
   “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
  • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
   “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
  • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
   “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
  • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
  NHẬP THÔNG TIN

  6U6ZK3
  TOP