Pháp Luật Kinh Doanh Và Hợp Đồng Kinh Doanh

Trong hoạt động kinh doanh hàng ngày các doanh nghiệp giao dịch với nhau đều thông qua các hợp đồng. Đã có nhiều doanh nghiệp và đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản chủ quan khi ký hợp đồng mua bán, cho thuê, góp vốn, phân phối... Giá trị trong hợp đồng thường có giá trị rất cao, và chứa đựng nhiều yếu tố pháp lý phức tạp, nên đã xảy ra những hậu quả không lường trước, và có khi đã lâm vào trình trạng phá sản, hoặc vòng lao lý. Để giúp cho các nhà quản lý điều hành tránh được những điều nguy hiểm trên, khóa học này sẽ giúp cho bạn có một nền tảng cơ bản về hợp đồng, ứng dụng để thiết kế các hợp đồng giao dịch.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học này thiết kế dành cho các cấp quản lý có liên quan trực tiếp đến việc phê duyệt hợp đồng, các nhân viên giao dịch đàm phán, thương thảo hợp đồng, các nhân viên phụ trách việc xây dựng và theo dõi các hợp đồng kinh doanh.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khóa học học viên có thể nắm rất rõ:

 • Những kiến thức chung về luật thương mại;
 • Các chủ thể kinh doanh;
 • Pháp luật về hợp đồng thương mại, phân biệt được sự giống nhau và khác nhau giữa hợp đồng thương mại, hợp đồng dân sự, hợp đồng trong hoạt động thương mại;
 • Ứng dụng để soạn những hợp đồng mẫu về ngành nghề.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

Khoá học được tiến hành trong 3 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Những vấn đề chung về luật thương mại

 • Quá trình phát triển của lý luận về luật thương mại;
 • Khái niệm về luật kinh tế:

                 -    Quan niệm truyền thống về luật thương mại;

                 -    Luật kinh tế trong hoàn cảnh mới;

                 -    Tương lai của ngành luật thương mại.

 • Nguồn của luật thương mại:

                 -    Hiến pháp;

                 -    Nghị quyết;

                 -    Pháp lệnh;

                 -    Các nghị quyết, Nghị định của Chính phủ;

                 -    Quyết định, chỉ thị của thủ tướng;

                 -    Các thông tư của các Bộ, các Nghị quyết và Quyết định của HĐND và UBND cấp Thành Phố.

Phần 2: Chủ thể kinh doanh

 • Khái niệm về hành vi kinh doanh;
 • Chủ thể kinh doanh;
 • Phân loại doanh nghiệp;

Phần 3: Pháp luật về hợp đồng thương mại

 • Khái niệm về hợp đồng thương mại:

                 -    Định nghĩa hợp đồng thương mại;

                 -    Sự giống nhau và khác nhau giữa hợp đồng thương mại, hợp đồng dân sự, hợp đồng trong hoạt động thương mại.

 • Phân loại hợp đồng thương mại

                 -    Hợp đồng kinh doanh dài hạn và ngắn hạn;

                 -    Hợp đồng kinh doanh theo chỉ tiêu pháp lệnh, và không theo chỉ tiêu pháp lệnh;

                 -    Các loại hợp đồng thương mại khác nhau;

                 -    Hợp đồng góp vốn, ứng vốn, hợp đồng hứa mua hứa bán, hợp đồng góp vốn đầu tư.

 • Ký kết hợp đồng thương mại:

                 -    Nguyên tắc ký kết hợp đồng thương mại:

                    +   Nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi;

                    +   Nguyên tắc trực tiếp chịu trách nhiệm tài sản và không trái pháp luật.

                 -    Căn cứ ký kết hợp đồng thương mại;

                 -    Chủ thể của hợp đồng thương mại;

                 -    Thủ tục trình tự ký kết hợp đồng thương mại;

                 -    Nội dung của hợp đồng thương mại.

 • Thực hiện hợp đồng thương mại:

                 -    Các nguyên tắc thực hiện hợp đồng thương mại;

                 -    Những đảm bảo về mặt tài sản cho việc thực hiện hợp đồng thương mại;

                 -    Các qui định về thực hiện hợp đồng thương mại.

 • Thay đổi, đình chỉ, thanh lý hợp đồng thương mại

                 -    Thay đổi hợp đồng thương mại;

                 -    Đình chỉ hợp đồng thương mại;

                 -    Thanh lý hợp đồng thương mại.

 • Hợp đồng kinh tế vô hiệu và xử lý hợp đồng thương mại vô hiệu

                 -    Trong thực tiễn hợp đồng thương mại vô hiệu toàn bộ;

                 -    Hợp đồng thương mại bị coi là vô hiệu từng phần;

                 -    Từ thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại.

 • Trách nhiệm tài sản do vi phạm hợp đồng thương mại

                 -    Căn cứ phát sinh trách nhiệm tài sản;

                 -    Các hình thức trách nhiệm tài sản:

                    +   Phạt hợp đồng;

                    +   Bồi thường thiệt hại.

                 -    Để đảm bảo cho hợp đồng thương mại được thực hiện

Phần 4: Ứng dụng để soạn những hợp đồng thương mại mẫu về ngành nghề khác nhau

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp, trong khóa học.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
11/10/2021 Thứ 2 - 4 - 6 Tối:     18h00 - 21h00 3 ngày/18 giờ 3.480.000 VNĐ/khóa
16/10/2021 Thứ 7 - Chủ nhật

Sáng:  08h30 - 12h00

Chiều: 13h30 - 17h00

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) QDB3YP
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) VAJ5C9
 • Ý kiến khách hàng
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
  • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:    ...”
  • Ông Lê Tâm Anh Khoa - Phó Quản đốc PXSX Nhà máy sản xuất rượu vang - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: -Cách ...”
  • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
  • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
  • Bà Đồng Thị Thủy - Trưởng Bộ phận HCNS - Công ty TNHH MTV Ladofoods
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Các ...”
  • Ông Đỗ Duy Hân - RSM Kênh MT - Phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Ladofoods
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Tầm ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
  • Bà Trương Thị Phi Anh - Phó phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Có ...”
  • Bà Phan Thị Cúc Hương - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Quản ...”
  • Bà Vũ Thị Ánh Tuyết - Quản đốc Phân xưởng sản xuất Nhà máy rượu vang trực thuộc Ladofoods
  NHẬP THÔNG TIN

  ILF7DD
  TOP