Nghiệp Vụ Ngoại Thương Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường toàn cầu hoá các Doanh nghiệp đều muốn khẳng định thế mạnh của mình để đứng vững trên thị trường. Do vậy, các Doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển kinh tế thì phải trao đổi và mua bán hàng hoá ra bên ngoài. Vì thế, ngoại thương ngày nay không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là buôn bán với bên ngoài mà thực chất là cùng với các doanh nghiệp trên thế giới hợp tác trên nền tảng pháp lý quan hệ kinh tế đối ngoại trong thị trường toàn cầu hoá như hiện nay bằng các hình thức kinh doanh xuất nhập khẩu sang các quốc gia khác trên thế giới. Các Doanh nghiệp muốn tìm hiểu và nắm được những kiến thức về nghiệp vụ ngoại thương và các định chế, thủ tục kinh doanh xuất nhập khẩu trong quá trình nền kinh tế hội nhập thì khoá học này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học này thiết kế dành cho các đối tượng học viên là: Chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý trong doanh nghiệp, các DN liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khoá học này học viên có thể:

 • Khái niệm về ngoại thương;
 • Biết được chức năng và nhiệm vụ của ngoại thương;
 • Biết được mối quan hệ giữa ngoại thương và các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế;
 • Biết được phương pháp xác định một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế hoạt động ngoại thương;
 • Biết được những biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế ngoại thương;
 • Biết được cơ chế quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá;
 • Biết được khái niệm tỷ giá hối đoái và phương pháp tính biểu thị tỷ giá hối đoái;
 • Biết cách giao dịch quốc tế;
 • Biết cách đàm phán hợp đồng ngoại thương;
 • Biết cách xây dựng hợp đồng ngoại thương;
 • Biết được quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương;
 • Biết được việc xây dựng các thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu;
 • Biết được các chứng từ thường sử dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

Khóa học được tiến hành trong 5 ngày.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Phần 1:  Các vấn đề liên quan đến ngoại thương

 • Khái niệm về ngoại thương;
 • Chức năng và nhiệm vụ của ngoại thương;
 • Mối quan hệ giữa ngoại thương và các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế;
 • Phương pháp xác định một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế hoạt động ngoại thương;
 • Những biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế ngoại thương.

Phần 2:  Cơ chế quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

 • Những mặt hàng cấm xuất khẩu, nhập khẩu:

                 -    8 nhóm mặt hàng cấm xuất khẩu khỏi Việt Nam;

                 -    9 nhóm mặt hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam.

 • Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ thương mại cấp:

                 -    Giấy phép xuất khẩu;

                 -    Giấy phép nhập khẩu.

 • Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ ngành.

Phần 3:   Thanh toán quốc tế

 • Khái niệm về tỷ giá hối đoái;
 • Phương pháp biểu thị tỷ giá hối đoái:

                 -    Phương pháp trực tiếp;

                 -    Phương pháp gián tiếp.

 • Xác định tỷ giá hối đoái theo phương pháp tính chéo:

                 -    Nội dung của phương pháp tính chéo để xác định tỷ giá hối đoái;

                 -    Vận dụng phương pháp tính chéo.

Phần 4:   Giao dịch quốc tế

 • Hình thức giao dịch trực tiếp (xuất nhập khẩu trực tiếp):

                 -    Khái niệm;

                 -    Ưu điểm và nhuợc điểm của phương thức xuất nhập khẩu trực tiếp;

                 -    Cách thức tiến hành xuất nhập khẩu trực tiếp.

 • Giao dịch qua trung gian:

                 -    Khái niệm và phân loại;

                 -    Ưu điểm và nhược điểm của hình thức giao dịch qua trung gian.

 • Buôn bán đối lưu;
 • Giao dịch tại hội chợ và triễn lãm;
 • Hình thức gia công;
 • Hình thức tái xuất khẩu;
 • Hình thức đấu thầu.

Phần 5:  Đàm phàn hợp đồng ngoại thương

 • Những hiểu biết cơ bản về đàm phán trong ngoại thương;
 • Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương;
 • Quy trình thực hiện đàm phán hợp đồng ngoại thương:

                 -    Đàm phán trực tiếp;

                 -    Đàm phán giao dịch bằng thư từ.

 • Kỹ năng của nhà đàm phán hợp đồng ngoại thương.

Phần 6:  Hợp đồng ngoại thương

 • Những hiểu biết cơ bản về hợp đồng ngoại thương;
 • Kỹ thuật xây dựng các điều khoản chủ yếu của hợp đồng ngoại thương;
 • Kỹ thuật xây dựng các điều khoản thông thường của hợp đồng ngoại thương;
 • Một số biểu mẫu hợp đồng ngoại thương mẫu.

Phần 7:  Thủ tục hải quan liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

 • Các văn bản pháp quy điều tiết hoạt động hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu;
 • Những công việc các doanh nghiệp cần làm khi thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá:

                 -    Thủ tục hải quan;

                 -    Quy trình kiểm tra hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

                 -    Nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Phần 8:   Các chứng từ thường sử dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu

 • Hoá đơn thương mại (Commercial Invoice);
 • Phiếu đóng gói (Packing List);
 • Vận đơn đường biển (B/ L – Bill Of Landing);
 • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (Certificate Of Origin);
 • Chứng từ bảo hiểm (Certificate Of Insurance);
 • Hối phiếu (B/E - Bill Of Exchange);
 • Giấy chứng nhận chất lượng / số lượng hàng hoá (Certificate Of Quality / Quantity);
 • Giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy chứng nhận vệ sinh;
 • Lập bộ chứng từ thanh toán bằng phương thức thanh toán L/C;
 • Một số biểu mẫu các chứng từ thường sử dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp, trong khoá học

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
Chưa cập nhật Chưa cập nhật Chưa cập nhật 5 ngày/30 giờ 5.800.000 VNĐ/khóa

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) QP2JVX
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) 93XKQS
 • Ý kiến khách hàng
   “- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM  ngày 27.02.2023  
   “ Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Khí Cà Mau (KCM) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Đại diện ký biên bản nghiệm thu nghiệm công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM do TS. Phan Ngọc Thanh - Chuyên gia cao cấp về Tư vấn quản lý & Đào tạo INLEN trực tiếp triển khai huấn luyện, đào tạo vào ngày 10.02.2023
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
  • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Qua khóa học tôi hiểu sâu hơn về quản trị sản xuất, giúp tôi hoàn ...”
  • Bà Nguyễn Thị Yến Oanh – Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú
   “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
  • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
   “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
  • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
   “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
  • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
  NHẬP THÔNG TIN

  EYKB5X
  TOP