Nghiên cứu - Xuất bản kinh thương

Nghiên cứu là quá trình quan sát hiện tượng nhằm phát triển tri thức mới. Như vậy để nghiên cứu có hiệu quả thì tác giả phải hiểu tri thức cũ; Có quá trình quan sát hiện tượng; So sánh và đề xuất tri thức mới và bình luận về việc áp dụng tri thức mới vào các lĩnh vực khác nhau. Dữ liệu trong nghiên cứu là những con số, tên, nhóm…; Thông tin là tổ hợp các dữ liệu nhằm mô tả một sự kiện hay hiện tượng; Trí thức là hiểu biết của một người.

Hiện nay có hai loại nghiên cứu là nghiên cứu hàn lâmnghiên cứu ứng dụng, trong đó nghiên cứu hàn lâm với mục tiêu là phát triển lý thuyết, kết quả là đưa ra lý thuyết, mô hình, luận điểm mới; Còn nghiên cứu ứng dụng với mục tiêu là ứng dụng lý thuyết vào thực tế và kết quả là dựa trên lý thuyết đưa ra các giải pháp hiệu quả.

Nghiên cứu khoa học là một cuộc điều tra hay khảo sát có hệ thống. Hai chữ  “hệ thống” ở đây có nghĩa là công trình nghiên cứu dù dưới hình thức nào đi chăng nữa cũng được thực hiện theo quy trình chuẩn.

Quy trình chuẩn trong nghiên cứu khoa học gồm 7 bước:

               1.    Đặt câu hỏi nghiên cứu;
               2.    Thu thập thông tin hiện hành;
               3.    Đặt giả thuyết, thử nghiệm và thu thập dữ liệu;
               4.    Phân tích dữ liệu;
               5.    Diễn giải kết quả phân tích;
               6.    Công bố kết quả;
               7.    Tái kiểm định giả thuyết.

Trong quy trình này, phương pháp đóng vai trò quan trọng, vì chính phương pháp quyết định hoạt động đó là khoa học hay phi khoa học. Một phương pháp thu thập dữ liệu khoa học nếu phương pháp đó có cơ sở lý thuyết, có giả định, có độ tin cậy và chính xác cao.

Nhằm thực hiện mô hình Học Viện, gắn kết chặt chẽ việc nghiên cứu với ứng dụng thực hành về Tư vấn Quản lý và Đào tạo Doanh trí cho cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam và khu vực ASEAN. Thông qua triển khai thực hiện các dự án tư vấn quản lý và đào tạo doanh trí, trong quá trình tương tác thực tiễn tại Doanh nghiệp, INLEN sẽ phát hiện ra những hiện tượng thực tế, để từ đó đặt ra những câu hỏi nghiên cứu, và ứng dụng những lý thuyết để đưa những giải pháp tối ưu và hiệu quả cho Doanh nghiệp, hoặc hoàn thiện, bổ sung những phương pháp và công cụ, có cơ sở khoa học, để từ đó áp dụng vào Doanh nghiệp một cách có kết quả, khả thi.

Cũng từ mô hình gắn kết giữa nghiên cứu và ứng dụng này. INLEN sẽ thực hiện dịch vụ hướng dẫn luận án thạc sĩ, và tiến sĩ trong lĩnh vực kinh thương cho tất cả các cá nhân, các nghiên cứu sinh có nhu cầu. Trong quá trình nghiên cứu luận án thạc sĩ, đặc biệt là tiến sĩ các nghiên cứu sinh sẽ có cơ hội tham dự hội thảo - sự kiện  học thuật doanh trí tại INLEN, và các bài báo khoa học dự hội thảo một trong những điều kiện để bảo vệ luận án tiến sĩ, sẽ được hội đồng chuyên gia và học thuật của INLEN thẩm định và đăng trên diễn đàn tạp chí hội thảo của INLEN.

Thông qua việc nghiên cứu và ứng dụng về Tư vấn Quản lý và  Đào tạo Doanh trí tại các Doanh nghiệp. INLEN sẽ biên soạn các loại sách thuộc lĩnh vực kinh thương với các bài tập tình huống thực tế mà các Doanh nghiệp đã đặt ra, và các giải pháp thực hiện nhằm xuất bản cung cấp cho cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam có tư liệu tham khảo, học hỏi và chia sẽ kinh nghiệm lẫn nhau trong sự nghiệp quản trị và kinh doanh của mình.

Đồng thời để đáp ứng được nhu cầu tự học thông qua sách của các nhà quản trị, nhân viên văn phòng trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. INLEN sẽ lựa chọn những cuốn sách hay và tinh hoa của nhân loại trên thế giới, để xuất bản thông qua hình thức hợp tác, hoặc nhượng quyền xuất bản nhằm giúp cho cá nhân và Doanh nghiệp trang bị những tri thức kinh thương, là hành trang trên con đường sự nghiệp kinh doanh của mình.

Khác với những công trình khoa học mà tác giả tự mình tìm tòi, khám phá, giải quyết những vấn đề hoàn toàn mới về nguyên tắc đang đặt ra trong khoa học, mà hứa hẹn mở ra những con đường mới cho khoa học, luận án thạc sĩ, tiến sĩ là công trình được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của người khác nên điều đó đã phản ánh trình độ khoa học có hạn của luận án tiến sĩ. Luận án thạc sĩ, tiến sĩ là công trình khoa học có thể hoàn thành được dưới sự hướng dẫn, và nằm trong tầm nhìn, tầm hiểu biết của những người hướng dẫn khoa học, thể hiện trình độ sáng tạo ra cái mới hạn chế của nghiên cứu sinh. Luận án tiến sĩ không phải là công trình tạo nên những kết quả mới về nguyên tắc đi vượt thời đại.

Hướng dẫn luận án là cho biết con đường đúng, phương hướng đúng, cách thức đúng tiến hành nghiên cứu và viết luận án, bảo cho biết điều hay lẽ phải theo đó mà làm một cách cụ thể để hoàn thành được một luận án.

Hướng dẫn phải xác định được những hướng, những điều mà nhằm theo đó tiến hành những việc làm cụ thể có quan hệ chặt chẽ để nhằm hoàn thành luận án.

Hướng dẫn làm luận án thạc sĩ, tiến sĩ trước hết phải chỉ ra làm luận án thạc sĩ, đặc biệt là tiến sĩ phải làm gì. Như vậy luận án tiến sĩ là công trình khoa học mà có người đã biết là phải làm những gì để đạt được kết quả và hướng dẫn cho người khác, mà ở đây là nghiên cứu sinh, làm được công trình mới.

Người hướng dẫn là người chỉ cho nghiên cứu sinh là có những đỉnh cao như thế nào và những đỉnh cao cụ thể mà nghiên cứu sinh phải chiếm lĩnh ra sao, và đó là cơ sở để cho các sáng tạo của nghiên cứu sinh xuất hiện và phát triển.

Người hướng dẫn sẽ cho nghiên cứu sinh ý tưởng mới, chỉ cho nghiên cứu sinh những chỗ mà sẽ khai thác được những thành quả lớn.

Người hướng dẫn sẽ vạch ra các hướng nghiên cứu như thế nào, vạch ra cho nghiên cứu sinh biết cách thể hiện khoa học và lô-gích tri thức của mình.

Thực sự, nếu không có sự giúp đỡ của  người hướng dẫn thì thực tế rất ít người có khả năng đạt được học vị thạc sĩ, đặc biệt là học vị tiến sĩ. Bằng chứng là người đó không có khả năng viết được một cuốn sách về chính nội dung tiến sĩ của mình, còn để viết được một công trình xứng tầm thì cũng không được nữa…

Như vậy để bảo vệ thành công luận án thạc sĩ, đặc biệt là luận án tiến sĩ phải cần có người thầy hướng dẫn. Bằng những kiến thức học thuật đỉnh cao, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn thực hành tư vấn và đào tạo tại các Doanh nghiệp, cùng với phẩm chất của chuyên gia cao cấp về quản trị, các chuyên gia của INLEN sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn của một người thầy hướng dẫn luận án thạc sĩ, tiến sĩ cho những cá nhân có nhu cầu.

 • Họ và tên người nghiên cứu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Trình độ học vấn (*)
 • Chuyên ngành nghiên cứu (*)
 • Trường Đại học/ Viện (*)
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Yêu cầu chi tiết (*)
 • Nhập mã bảo vệ (*) 5CYXYF
 • Các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học thuộc lĩnh vực quản trị, kinh – thương do các chuyên gia của công ty INLEN nghiên cứu, hoặc nghiên cứu sinh do các Chuyên gia của INLEN hướng dẫn nghiên cứu, sẽ được công bố để các doanh nghiệp tìm hiểu, ứng dụng theo thỏa thuận chuyển giao của Công ty INLEN.

  Tủ sách thuộc lĩnh vực quản trị được các chuyên gia, học giả của Công ty INLEN biên soạn dưới dạng sách, giáo trình, tài liệu thực hành… từ những trải nghiệm thực tiễn trong quá trình tư vấn và đào tạo tại các doanh nghiệp, nhằm cung cấp các kiến thức, và công cụ quản lý và các bài học kinh nghiệm về thực tiễn quản trị, về kinh doanh hữu hiệu cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vận dụng, để thành công trong sự nghiệp của mình.

  Tủ sách quản trị được lựa chọn xuất bản dưới hình thức hợp tác, hoặc nhượng quyền xuất bản của chủ sở hữu quyền tác giả, để giúp cho những nhà quản trị và tương lai những người làm quản trị tự trang bị cho mình những tri thức quan trọng và mới nhất trong sự nghiệp lãnh đạo.

  INLEN đang xúc tiến hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước thực hiện dự án này. Sau khi thực hiện xong dự án INLEN sẽ thông tin, và cung cấp dịch vụ này đến cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam.

  Ý kiến khách hàng
   “- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM  ngày 27.02.2023  
   “ Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Khí Cà Mau (KCM) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Đại diện ký biên bản nghiệm thu nghiệm công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM do TS. Phan Ngọc Thanh - Chuyên gia cao cấp về Tư vấn quản lý & Đào tạo INLEN trực tiếp triển khai huấn luyện, đào tạo vào ngày 10.02.2023
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
  • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Qua khóa học tôi hiểu sâu hơn về quản trị sản xuất, giúp tôi hoàn ...”
  • Bà Nguyễn Thị Yến Oanh – Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú
   “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
  • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
   “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
  • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
   “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
  • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
  NHẬP THÔNG TIN

  AKUHCT
  TOP