Mô Hình Quản Trị Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Hướng Đến Thực Hiện Hiệu Quả DIR + OS + 3Psil

mô-hình-tích-hợp-DIR+OS+3Psil

Qua nhiều năm làm việc và nghiên cứu khoa học, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo hệ thống quản lý cho cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam, và trực tiếp chủ nhiệm nhiều dự án tư vấn quản lý doanh nghiệp cho các Tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam. TS.  Phan Ngọc Thanh đã khai phá và cho ra đời 02 tác phẩm là: (1) “Một mô hình quản trị và phát triển nguồn nhân lực: hướng đến thực hiện hiệu quả có tên gọi là DIR + OS + 3Ps với  Phiên bản gốc của tiếng Anh ”A Model of Human Resource Development and Management: Towards Effective Implementation –  5 chương, 251 trang ”; (2) “Hệ thống quản trị và phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp và công nghệ tích hợp DIR + OS +3Psil – 8 chương, 474.

Để thực hiện các dự án tư vấn về quản lý, mà đặc biệt là dự án chuyên ngành về quản trị nhân sự mang lại sự thành công vượt bậc cho các Tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam như ngày hôm nay. Công ty INLEN đã sử dụng 02 tác phẩm này của tác giả Phan Ngọc Thanh là thành viên sáng lập ra Công ty INLEN, thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty INLEN. Những tác phẩm này thuộc loại hình tác phẩm khoa học, là những công trình nghiên cứu đầy công phu về mặt học thuật lẫn thực tiễn đã được TS. Phan Ngọc Thanh dày công nghiên cứu rất nhiều năm.

Đây là Bộ phương pháp và công cụ hoàn chỉnh nhằm phục vụ ngày càng rộng rãi cho quá trình tư vấn và ứng dụng đối với các cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, cũng như các nhà lý luận, nghiên cứu của Công ty INLEN.

Nhằm đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, cũng như các tổ chức khác, tìm hiểu về mô hình quản trị và phát triển nguồn nhân lực hiệu quả này, cũng như các phương pháp và các công cụ để ứng dụng mô hình này vào trong thực tiễn doanh nghiệp của mình. INLEN xin giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu về khóa đào tạo này.

Đặc biệt khóa đào tạo này học viên sẽ được chia sẻ trực tiếp với TS. Phan Ngọc Thanh, tác giả khai phá ra mô hình đầy hiệu quả này.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 • Các cấp quản lý cấp cao, cấp trung, Giám đốc nhân sự, Trưởng phòng nhân sự và các Nhân viên làm công tác nhân sự.
 • Chuyên viên trong các lĩnh vực khác có liên quan cần quan tâm.

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Sau khóa học, học viên có thể:         

 • Hiểu được nguồn gốc sự ra đời của mô hình phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp và công nghệ tích hợp DIR + OS + 3Psil;
 • Hiểu, biết các thuyết tạo động lực làm việc cho nhân viên;
 • Hiểu mô hình quản lý và phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp và công nghệ tích hợp DIR+ OS + 3Psil;
 • Biết ý nghĩa và tầm quan trọng của sơ đồ chức danh vị trí công viêc - bản mô tả công việc;
 • Hiểu được thế nào là định giá vị trí công việc – P1;
 • Hiểu được thế nào là xây dựng tiêu chuẩn, bố trí đúng người đúng việc - P3;
 • Hiểu được thế nào là đánh giá kết quả thành tích công tác – P2;
 • Hiểu được BSC là gì, KPOs/ KPIs là gì ?
 • Biết ý nghĩa, tầm quan trọng và mối quan hệ nhân quả của bảng BSC theo các viễn cảnh về tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và đào tạo phát triển.
 • Hiểu được thế nào về kết quả quá trình đánh giá thành tích của Phòng/ Ban, Tổ và cá nhân trên hệ thống công cụ phần mềm ứng dụng excel.
 • Hiểu rõ các phương pháp thiết lập định giá vị trí công việc (P1), phương pháp xây dựng tiêu chuẩn năng lực (P3), phương pháp giao mục tiêu và đánh giá thành tích công tác (P2), và có thể thực hành xây dựng các sản phẩm P1, P2, P3 theo mong muốn của nhà quản trị, cũng như của Doanh nghiệp.

THỜI LƯỢNG KHOÁ HỌC

Khoá học này được tiến hành trong 6 ngày.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Phần 1: Giới thiệu phương pháp và công nghệ tích hợp DIR + OS + 3Psil.

 • Sự ra đời, và nguồn gốc của mô hình phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp và công nghệ tích hợp DIR + OS + 3Psil;
 • Các thuyết tạo động lực làm việc;
 • Mô hình quản lý và phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp và công nghệ tích hợp DIR + OS + 3Psil (TS. Phan Ngọc Thanh, 2008);
 • Ý nghĩa và tầm quan trọng của sơ đồ chức danh vị trí công viêc - bản mô tả công việc;
 • Các yếu tố quyết định ảnh hưởng đến lương bổng thuộc về tài chính;
 • Khái niệm trả lương theo 3 Psil.
 • Cấu trúc trả lương 3Psil
 • Quản trị nguồn nhân lực theo 3Psil

Phần 2: Phương pháp định giá vị trí công việc – P1.

 • Định giá vị trí công việc – P1 (Job Evaluation);
 • Hệ thống điểm (Point system);
 • Quy trình tiến hành phương pháp tính điểm trong đánh giá công việc;
 • Các yếu tố đánh giá;
 • Hình thành hệ thống thang ngạch/bậc lương theo bảng điểm giá vị trí công việc;
 • Giới thiệu sản phẩm tiêu biểu đã tư vấn về định giá vị trí công việc (P1);

Phần 3: Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn năng lực – P3.

 • Xây dựng tiêu chuẩn năng lực, bố trí đúng người đúng việc - P3;
 • Nguyên tắc áp dụng;
 • Các bước mô tả năng lực;
 • Nội dung của một bản năng lực tiêu chuẩn cho một vị trí chức danh công việc;
 • Cách thức xây dựng từ điển năng lực cho Tổ chức/ Doanh nghiệp;
 • Mức độ quan trọng;
 • Mức độ năng lực;
 • Các yêu cầu khi xác định mức độ thành thạo;
 • Mức độ quan trọng của các tiêu chuẩn năng lực;
 • Mức độ thành thạo của tiêu chuẩn năng lực;
 • Tiêu chuẩn năng lực cho vị trí chức danh công việc;
 • Xác định năng lực cho chức danh ví trị công việc cá nhân;
 • Xác định năng lực cá nhân;
 • Tiến trình đánh giá năng lực;
 • Những điều cần ghi nhớ;
 • Tỷ lệ năng lực;
 • Ví dụ về năng lực liên quan đến giá vị trí công việc;
 • Giới thiệu sản phẩm tiêu biểu đã tư vấn về bảng tiêu chuẩn năng lực (P3).

Phần 4: Phương pháp đánh giá kết quả công việc – P2.

     Chương 1: Tổng quan về Bảng cân bằng điểm

 • Đánh giá kết quả công việc (Performance Appraisal);
 • Mục đích đánh giá kết quả công việc;
 • Quản trị theo mục tiêu để đánh giá kết quả công việc;
 • Lý do ra đời của Bảng cân bằng điểm - BSC;
 • Lịch sử hình thành bảng cân bằng điểm (BSC);
 • Khái niệm về Bảng cân bằng điểm (BSC);
 • Các nội dung chính của BSC;
 • Các mối liên kết trong BSC;
 • Các lĩnh vực ứng dụng của BSC;
 • Những rào cản của BSC;
 • Kết luận.

     Chương 2: Xây dựng Bảng cân bằng điểm

 • Bản đồ Chiến lược (Strategy Map);
 • Xác định các mục tiêu chiến lược (KPOs);
 • Lựa chọn thước đo (KPIs);
 • Xây dụng KPI phù hợp với KPO - BSC;
 • Quy trình lựa chọn thước đo– KPI;
 • Xác định tỷ trọng (Density);
 • Xác định tỷ trọng của viễn cảnh và mục tiêu;
 • Nguyên tắc xác định tỷ trọng của Viễn cảnh, Mục tiêu chiến lược (KPOs), thước đo (KPIs);
 • Xác định thứ tự ưu tiên công việc;
 • Đồ thị quản lý thời gian;
 • Mô hình lý thuyết;
 • Mô hình lý tưởng;
 • Kinh nghiệm về tỷ trọng để tham khảo;
 • Một số vấn đề thực tiển cần chú ý để tương thích với phần mềm ứng dụng;
 • Thiết lập hệ thống để đo lường và đánh giá phân tích;
 • Xác lập chỉ tiêu (Target);
 • Các thành phần khác của BSC;
 • Quy trình xây dựng BSC;
 • Nội dung và hình thức của bảng BSC.

    Chương 3: Thực hành phân tầng (phân rã) hệ thống BSC

 • “Phân tầng” các thẻ cân bằng (BSC) là gì?
 • Quy trình phân tầng BSC;
 • Mô hình liên kết BSC;
 • Nguyên lý của sự “gây ảnh hưởng” trong việc phân tầng BSC;
 • Hỗ trợ phát triển các thẻ BSC nhất quán;
 • Thẻ điểm BSC trong dịch vụ chung;
 • Các thẻ cân bằng cá nhân;
 • Rà soát và đánh giá các Thẻ BSC được phân cấp;
 • Tính thống nhất của hệ thống BSC.

     Chương 4: Áp dụng bảng cân bằng điểm

 • Áp dụng BSC trong đánh giá thành tích;
 • Vận dụng BSC trong đánh giá thành tích;
 • Áp dụng BSC trong chế độ đãi ngộ;
 • Áp dụng BSC trong kế hoạch đào tạo phát triển con người;
 • Áp dụng BSC trong phân bổ nguồn lực;
 • Áp dụng BSC trong quản lý chiến lược;
 • Vận dụng BSC trong quản lý chiến lược;
 • Mối quan hệ của 3Psil và Hệ thống cấu trúc tổ chức;

Phần 5: Tích hợp công nghệ OS + 3Psil và cách xây dựng quỹ lương cho các Phòng, ban chức năng và Đơn trực thuộc.

 • Động lực làm việc khi gắn với chế độ đãi ngộ;
 • Lương, thưởng theo cấu trúc 3Psil;
 • Phương pháp xây dựng quỹ lương kế hoạch (Salary Budget);
 • Các mức thành tích của Thẻ điểm BSC;
 • Quỹ tiền lượng thực hiện của các đơn vị;
 • Tiền lương thưởng thành tích gắn với Thẻ BSC
 • Phân phối tiền lương cho cá nhân;
 • Mối quan hệ phân phối tiền lương cho tập thể và cho cá nhân;
 • Kết quả mang lại khi áp dụng phương pháp và công nghệ tích hợp OS + 3Psil;
 • Về hệ thống cấu trúc tổ chức;
 • Về hệ thống tiền lương.

Phần 6: Thực hành ứng dụng trên hệ thống phần mềm quản trị và phát triển nguồn nhân lực theo công nghệ tích hợp DIR + OS + 3Psil

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: Thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, hỏi – đáp trong khoá hướng dẫn.

Sau khóa hướng dẫn, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng, phương pháp và công cụ vừa được trang bị có thể thực hiện quản trị và phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp của mình một cách toàn diện bao gồm từ định hướng doanh nghiệp, cấu trúc hệ thống  tổ chức, xây dựng hệ thống lương công bằng, đánh giá được năng lực nhân sự, bố trí đúng người đúng việc, trả lượng theo năng lực cá nhân, đánh giá được thành tích công tác (kết quả công việc) của từng bộ phận và nhân viên trong doanh nghiệp của mình một cách khách quan công bằng. Từ đó có thể tích hợp lưu trữ quá trình làm việc của nhân viên, làm cơ sở chuẩn mực cho việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo chiến lược của doanh nghiệp.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
08/05/2023 Thứ 2 - 4 - 6 Tối:     18h00 - 21h00 6 ngày/36 giờ 8.880.000 VNĐ/khóa
20/05/2023 Thứ 7 - Chủ nhật

Sáng:  08h30 - 12h00

Chiều: 13h30 - 17h00

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) FK8NKX
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) PLTDAM
 • Ý kiến khách hàng
   “- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM  ngày 27.02.2023  
   “ Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Khí Cà Mau (KCM) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Đại diện ký biên bản nghiệm thu nghiệm công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM do TS. Phan Ngọc Thanh - Chuyên gia cao cấp về Tư vấn quản lý & Đào tạo INLEN trực tiếp triển khai huấn luyện, đào tạo vào ngày 10.02.2023
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
  • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Qua khóa học tôi hiểu sâu hơn về quản trị sản xuất, giúp tôi hoàn ...”
  • Bà Nguyễn Thị Yến Oanh – Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú
   “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
  • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
   “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
  • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
   “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
  • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
  NHẬP THÔNG TIN

  V38PJP
  TOP