Lập Phương Án Khởi Sự Kinh Doanh Và Tổ Chức Khởi Nghiệp

Trong một thời đại của thế giới phẳng, mọi cá nhân trong xã hội luôn có quyền tự do kinh doanh và trao đổi buôn bán với nhau. Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn luôn khuyến khích mọi nguời dân tự do kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm. Từ những cơ hội và chủ trương đó, hàng ngày luôn luôn có nhiều doanh nghiệp ra đời, xuất hiện nhiều chủ doanh nghiệp và nhiều người đã trở nên thành đạt. Đã có nhiều doanh nhân nổi tiếng làm giàu cho bản thân mình, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, và có trách nhiệm cao với xã hội, tạo chỗ đứng quyền lực cho mình. Nhưng cũng có không ít doanh nghiệp mới ra đời không bao lâu lại thất bại... Có phải chăng bước khởi sự doanh nghiệp là nền móng vững chắc cho sự thành đạt của doanh nghiệp trong tương lai?

Như vậy làm sao để tạo nền móng vững chắc cho doanh nghiệp? Muốn doanh nghiệp thành công, khi khởi sự doanh nghiệp chúng ta cần hiểu rõ và nắm vững những vấn đề gì?

Tại sao chúng ta phải tiến hành một công việc phức tạp: Lập kế hoạch dự án kinh doanh? Hơn một nữa các doanh nghiệp mới thành lập đã thất bại ngay trong những năm đầu, mà nguyên nhân chính là không có kế hoạch dự án kinh doanh rõ ràng, hoặc nếu có thì quá sơ sài, không khả thi.

Lập kế hoạch dự án kinh doanh có thể giúp bạn tránh những quyết định mạo hiểm khiến doanh nghiệp có thể thất bại.

Lập một kế hoạch dự án kinh doanh có đầy đủ những chứng cứ xác thực, có tính hệ thống, logic và tính khả thi cao, sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp tìm nguồn tài trợ tài chính để huy động được vốn đầu tư vào dự án kinh doanh mới.

Cách tốt nhất để nâng cao cơ hội thành công là cần lập dự án hoạch kinh doanh và theo suốt kế hoạch đã đặt ra nếu sau khi thẩm định thấy kế hoạch dự án kinh doanh mới khả thi.

Như vậy làm sao để lập đươc kế hoạch một dự án kinh doanh và quản lý được kế hoạch dự án  kinh doanh đó...

Tất cả những vấn đề đó được chia sẽ trong khoá học “Lập phương án khởi sự kinh doanh và tổ chức khởi nghiệp” này.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học này được thiết kế dành cho học viên có nhu cầu: khát vọng khẳng định vị trí và quyền lực của mình trong cộng đồng xã hội, có ước mơ làm giàu, có sự mong muốn đóng góp trách nhiệm cho xã hội và muốn là người ích cho xã hội.

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Sau khoá học này học viên có thể:

 • Hiểu rõ bản chất của việc lập kế hoạch dự án kinh doanh khi khởi nghiệp;
 • Hiểu rõ vai trò của việc lập kế hoạch dự án kinh doanh khi khởi nghiệp;
 • Nắm vững quy trình lập kế hoạch dự án kinh doanh khi khởi nghiệp;
 • Nắm vững nội dung chủ yếu lập một bản kế hoạch dự án kinh doanh khi khởi nghiệp;
 • Tự tin để lập một kế hoạch dự án kinh doanh khi bắt đầu khởi nhgiệp;
 • Biết cách như thế nào để cho việc lập kế hoạch dự án kinh doanh có kết quả;
 • Có khả năng thẩm định tính hiệu quả “lời, lỗ“ của dự án kinh doanh để đi đến quyết định hành động hay không hành động khởi nghiệp kinh doanh;
 • Muốn trở thành chủ doanh nghiệp cần có những yếu tố cơ bản nào, và tố chất nào để trở thành một doanh nhân;
 • Hiểu được tại sao bản thân muốn thành lập doanh nghiệp riêng?
 • Hiểu và nắm rõ trách nhiệm của chủ doanh nghiệp;
 • Hiểu và nắm rõ những tính cách của một chủ doanh nghiệp;
 • Hiểu và nắm rõ các loại hình doanh nghiệp mà khi bắt đầu khởi nghiệp cần lựa chọn cho thích hợp;
 • Hiểu và nắm rõ quy trình thành lập doanh nghiệp;
 • Hiểu và nắm được các công việc cơ bản và then chốt khi bắt đầu khởi nghiệp.

THỜI LƯỢNG KHOÁ HỌC

Khoá học này được tiến hành trong 4 ngày.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Phần 1 : Bắt đầu lập nghiệp

 • Sự tiên quyết phải lập được một dự án kinh doanh khi khởi nghiệp

                 -    Vì sao phải lập được một dự án kinh doanh;

                 -    Vai trò và tầm quan trọng của việc lập một dự án kinh doanh.

 • Tìm hiểu thông tin và địa điểm bạn lựa chọn kinh doanh: Xem xét những thuận lợi và khó khăn của từng địa điểm kinh doanh;
 • Tìm hiểu cơ hội thị trường;
 • Tìm hiểu nguồn tài chính của doanh nghiệp bạn;
 • Tìm hiểu khung pháp lý ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bạn;
 • Phân tích thực trạng và định hướng kinh doanh bằng công cụ ma trận SWOT.

Phần 2 : Lập kế hoạch dự án kinh doanh

 •  Khái quát về kế hoạch dự án kinh doanh

                 -    Bản chất, vai trò của việc lập kế hoạch dự án kinh doanh;

                 -    Phác thảo kế hoạch dự án kinh doanh;

                 -    Cách trình bày trang bìa;

                 -    Trình bày mục tiêu;

                 -    Mục lục;

                 -    Ghi chú ngắn gọn về tài chính.

 •  Quy trình lập một kế hoạch dự án kinh doanh

                 -    Xác định yêu cầu, mục tiêu và nội dung của dự án kinh doanh;

                 -    Phân tích và lập kế hoạch dự án;

                 -    Lượng hoá và tổng kết;

                 -    Cấu trúc một cách hệ thống;

                 -    Kế hoạch triển khai kinh doanh.

 •   Nội dung chủ yếu của một kế hoạch dự án kinh doanh

                 -    Phân tích hiện trạng của doanh nghiệp;

                 -    Phân tích sản phẩm và dịch vụ;

                 -    Phân tích thị trường;

                 -    Phân tích cạnh tranh;

                 -    Xây dựng chiến lược marketing và kế hoạch bán hàng;

                 -    Phân tích quá trình sản xuất và cung ứng;

                 -    Xây dựng mô hình tổ chức;

                 -    Quản lý nhân sự;

                 -    Lập kế hoạch nguồn lực tài chính;

                 -    Lập kế hoạch hoạt động tài chính;

                 -    Đánh giá tài chính về hiệu quả của kế hoạch dự án kinh doanh:

                    +     Dòng tiền dự án;

                    +     Hiện giá thuần của dự án;

                    +     Tỷ lệ sinh lời theo hiện giá;

                    +     Tỷ suất thu hồi nội bộ;

                    +     Thời gian hoàn vốn;

                    +     Điểm hoà vốn.

 • Một số vấn đề cần chú ý để lập một kế hoạch dự án kinh doanh cho kết quả.

Phần 3: Khái quát về doanh nhân

 • Khả năng của chủ doanh nghiệp giai thoại và thực tiễn;
 • Ba vòng tròn để tạo ra khả năng và tố chất của một chủ doanh nghiệp.

Phần 4: Thành lập doanh nghiệp

 • Tại sao bạn muốn thành lập doanh nghiệp riêng? Bạn sẵn sàng trở thành một doanh nghiệp thực sự chưa?
 • Những trách nhiệm của một chủ doanh nghiệp;
 • Những tính cách của một chủ doanh nghiệp;
 • Các loại hình thành lập doanh nghiệp khi khởi nghiệp:

                 -    Doanh nghiệp tư nhân;

                 -    Doanh nghiệp tập thể (Hợp tác xã);

                 -    Công ty TNHH;

                 -    Công ty cổ phần.

 • Quy trình thành lập doanh nghiệp.

Phần 5 : Quản lý khởi nghiệp

 • Làm thế nào để quản lý thành công doanh nghiệp mới thành lập

                 -    Công tác tổ chức;

                 -    Công tác điều hành.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp, trong khoá học.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
11/09/2023 Thứ 2 - 4 - 6 Tối:     18h00 - 21h00 4 ngày/24 giờ 4.640.000 VNĐ/khóa
23/09/2023 Thứ 7 - Chủ nhật

Sáng:  08h30 - 12h00

Chiều: 13h30 - 17h00

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) 1RMALB
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) XWUJKR
 • Ý kiến khách hàng
   “- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM  ngày 27.02.2023  
   “ Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Khí Cà Mau (KCM) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Đại diện ký biên bản nghiệm thu nghiệm công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM do TS. Phan Ngọc Thanh - Chuyên gia cao cấp về Tư vấn quản lý & Đào tạo INLEN trực tiếp triển khai huấn luyện, đào tạo vào ngày 10.02.2023
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
  • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Qua khóa học tôi hiểu sâu hơn về quản trị sản xuất, giúp tôi hoàn ...”
  • Bà Nguyễn Thị Yến Oanh – Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú
   “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
  • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
   “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
  • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
   “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
  • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
  NHẬP THÔNG TIN

  JT5SWA
  TOP