Công nghiệp hóa là bước phát triển tất yếu mà mỗi dân tộc, mỗi đất nước cần phải trải qua. Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa nền kinh tế quốc dân ở nước ta, cần giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó vốn là chìa khóa để thực hiện công nghiệp hóa.

Để công nghiệp hóa với tốc độ nhanh cần có cơ chế, chính sách và biện pháp huy động được nhiều vốn nhất và sử dụng vốn hiệu quả. Một trong những biện pháp thực hiện huy động mọi nguồn vốn trong nước, khuyến khích dân chúng tiết kiệm và thu hút mọi nguồn vốn nhàn rỗi vào đầu tư, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đó chính là thị trường chứng khoán.

Hiện tại thị trường chứng khoán của Việt Nam còn rất non trẻ nhưng phát triển rất nhanh, và thị trường chứng khoán Việt nam đang “nóng“ lên từng ngày. Mỗi ngày mở mắt ra chúng ta đều nhận thấy trên các trang báo, cũng như trong giao tiếp với mọi người đâu đâu ai cũng nói đến đầu tư chứng khoán để kiếm lời, có nhiều người “trúng” đầu tư chứng khoán và giàu lên đến không ngờ. Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đã được Chính phủ Việt Nam lên chương trình hành động và chỉ đạo triệt để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa để tăng nguồn cung cho thị trường chứng khoán...Vậy làm sao để  dân chúng và các nhà đầu tư kiếm lời cao nhất từ những đồng vốn tiết kiệm nhỏ nhất –  thực thụ trở thành thương gia chứng khoán hiệu quả và làm như thế nào để các nhà quản trị doanh nghiệp có những biện pháp huy động vốn hiệu quả nhằm huy động vốn xã hội vào đầu tư để thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp. Nhất thiết chúng ta cần phải trang bị đầy đủ những kiến thức cốt lõi về thị trường chứng khoán. Khóa học này sẽ đáp ứng được mong muốn của các bạn.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học này thiết kế dành cho các đối tượng học viên là: Chủ doanh nghiệp, các Nhà quản lý trong doanh nghiệp, và những ai muốn quan tâm đến lĩnh vực đầu tư này.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khóa học này học viên có thể :

 • Nắm được luận thuyết thị trường chứng khoán;
 • Hiểu được lịch sử của thị trường chứng khoán;
 • Hiểu một cách chi tiết thị trường chứng khoán là gì?
 • Hiểu được mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và công ty cổ phần;
 • Hiểu được cổ phiếu là gì? Có bao nhiêu loại cổ phiếu?
 • Hiểu được trái phái phiếu là gì? Có bao nhiêu loại trái phiếu?
 • Nắm vững sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu;
 • Hiểu và nắm vững giấy bảo đảm quyền mua cổ phiếu;
 • Hiểu được hợp  đồng về quyền lựa chọn;
 • Hiểu được thế nào là bán khống;
 • Hiểu và nắm vững những nguyên tắc căn bản về tổ chức hoạt động của thị trường chứng khoán;
 • Hiểu và nắm vững cách phát hành của thị trường chứng khoán như thế nào;
 • Hiểu và có thể phân tích được chứng khoán để định hướng đầu tư;
 • Hiểu và nắm được mặt tích cực của thị trường chứng khoán;
 • Hiểu và nắm được mặt tiêu cực của thị trường chứng khoán;
 • Hiểu và nắm khái quát về tình hình thị trường chứng khoán của Việt Nam hiện nay;

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

Khóa học được tiến hành trong 6 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1:  Luận thuyết thị trường chứng khoán

 • Lược sử thị trường chứng khoán;
 • Chứng khoán:

                 -   Cổ phiếu là gì?

                 -   Công ty cổ phần và cổ phiếu;

                 -   Cổ phiếu ưu đãi:

                   +   Cổ phiếu ưu đãi tích luỹ;

                   +   Cổ phiếu ưu đãi tham dự;

                   +   Cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi;

                   +   Cổ phiếu ưu đãi có thể chuộc lại.

                 -   Trái phiếu;

                 -   Trái phiếu công ty;

                 -   Trái phiếu Chính phủ và chính quyền địa phương;

                 -   Giấy bảo đảm quyền mua cổ phiếu;

                 -   Hợp đồng về quyền lựa chọn;

                 -   Bán khống.

 • Những nguyên tắc căn bản về tổ chức hoạt động của thị trường chứng khoán:

                 -   Thị trường chứng khoán là gì?

                 -   Những nguyên tắc căn bản về tổ chức và hoạt động của thị trưòng chứng khoán:

                   +   Nguyên tắc trung gian;

                   +   Nguyên tắc đấu giá;

                   +   Nguyên tắc công khai.

 • Cơ cấu của thị trường chứng khoán:

                   +   Thị trường sơ cấp;

                   +   Thị trường thứ cấp.

                 -   Các loại thị trường chứng khoán;

                 -   Sở giao dịch chứng khoán:

                   +   Sở giao dịch chứng khoán là gì?

                   +   Các hình thức tổ chức Sở giao dịch chứng khoán;

                   +   Thành viên của Sở giao dịch chứng khoán;

                   +   Hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán;

                   +   Lệnh mua bán chứng khoán;

                   +   Định lệnh chuẩn.

                 -   Tổ chức việc giao dịch mua bán chứng khoán:

                   +   Chuyên gia chứng khoán;

                   +   Kỹ thuật giao dịch đấu giá và thương lượng;

                   +   Giao dịch của những thị trường không có sàn giao dịch.

                 -   Thị trường bán tập trung (OTC);

                 -   Thị trường phi tập trung.

 • Phát hành chứng khoán

                 -   Bản cáo bạch thị trường

 • Phân tích chứng khoán

                 -   Đầu tư qua cổ phiếu có lợi không?

                 -   Đầu tư qua trái phiếu có lợi không?

                 -   Phân tích chứng khoán:

                   +   Phân tích cơ bản;

                   +   Phân tích kỹ thuật.

Phần 2: Thị trường chứng khoán Việt Nam

 • Vai trò của thị trường chứng khoán trong sự nghiệp phát triển kinh tế:

                 -   Những mặt tích cực của thị trường chứng khoán;

                 -   Những mặt tiêu cực của thị trường chứng khoán.

 • Các yếu tố cần thiết để lập thị trường chứng khoán:

                 -   Yếu tố kinh tế;

                 -   Yếu tố pháp lý;

                 -   Yếu tố tâm lý;

                 -   Yếu tố kỹ thuật.

 • Thị trường chứng khoán Việt Nam và các tổ chức liên hệ:

                 -   Uỷ ban chứng khoán quốc gia;

                 -   Sở giao dịch chứng khoán TPHCM;

                 -   Công ty chúng khoán;

                 -   Quỹ đầu tư;

                 -   Quỹ bảo hiểm;

                 -   Quỹ hưu trí;

                 -   Kiểm toán độc lập;

                 -   Trung tâm lưu giữ chứng khoán và thanh toán bù trừ;

                 -   Trung tâm phân tích chứng khoán.

 • Phát hành đăng ký yết giá và giao dịch mua bán chứng khoán:

                 -   Phát hành và đăng ký yết giá;

                 -   Giao dịch buôn bán và định giá chứng khoán;

                 -   Phương thức giao dịch và luân chuyển giấy tờ trên Thị trường chứng khoán.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp, trong khóa học.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
27/11/2019

Thứ 2 - 4 - 6

Thứ 7 - Chủ nhật

Sáng: 08h30 - 12h00

Chiều: 13h30 - 17h00

6 ngày/36 giờ 6.960.000 VNĐ/khóa

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) E5AC6M
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) 3QXH6N
 • Ý kiến khách hàng
   “- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM  ngày 27.02.2023  
   “ Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Khí Cà Mau (KCM) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Đại diện ký biên bản nghiệm thu nghiệm công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM do TS. Phan Ngọc Thanh - Chuyên gia cao cấp về Tư vấn quản lý & Đào tạo INLEN trực tiếp triển khai huấn luyện, đào tạo vào ngày 10.02.2023
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
  • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Qua khóa học tôi hiểu sâu hơn về quản trị sản xuất, giúp tôi hoàn ...”
  • Bà Nguyễn Thị Yến Oanh – Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú
   “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
  • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
   “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
  • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
   “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
  • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
  NHẬP THÔNG TIN

  VTFA1Z
  TOP