Khóa đào tạo ứng dụng "Xây dựng chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs)” tại Công ty điện lực thành phố Cần Thơ

Vừa qua, Công ty INLEN dưới sự dẫn dắt của TS. Phan Ngọc Thanh – Chuyên gia Tư vấn và Đào tạo Cao cấp đã có Khóa Đào tạo và Hướng dẫn “Xây dựng chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs)” cho Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ. Đây là chương trình Đào tạo được thiết kế dành riêng cho Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ (PCCT) nhằm mang đến cho các nhà quản trị những công cụ sát với điều kiện thực tiễn nhất. Dưới sự hướng dẫn và chia sẻ tận tâm của TS. Phan Ngọc Thanh, các nhà quản trị của PCCT sẽ thấu hiểu được nền tảng của việc quản trị kết quả công việc, nhờ đó xây dựng, triển khai, và quản trị thành công những chỉ số KPI có ý nghĩa cho công việc quản trị chiến lược, quản trị vận hành hay quản trị chương trình hành động. Trong suốt quá trình của Khóa Đào tạo, INLEN đã giúp các nhà quản trị của PCCT phát triển được kỹ năng của mình thông qua những bài tập ứng dụng thực tiễn và có thể tự tay làm ra sản phẩm cho riêng mình vì “Ứng dụng vào thực tiễn” luôn luôn là tiêu chí hàng đầu của INLEN.

BSC và KPI  là công cụ quản lý rất phổ biến – nhiều năm liền nằm trong top 5 công cụ quản lý được doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất và có độ hài lòng cao. KPI như một la bàn giúp doanh nghiệp đi đúng hướng như một bánh lái giúp người điều hành lái doanh nghiệp đi theo định hướng đã chọn bằng các trọng số được gán cho các mục tiêu của cả công ty, bộ phận hay cá nhân. Chính vì thế, trong một tương lai không xa, BSC và KPI sẽ được áp dụng rộng rãi cho nhiều Doanh nghiệp và Tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau. Bằng hình thức này hay hình thức khác, thuê Tư vấn hay tổ chức Khóa đào tạo thì mục đích cuối cùng là phải làm cho hiệu quả vì quan điểm của INLEN“Đạt kết quả nhưng phải hiệu quả”. Khi “Xây dựng hệ thống đánh giá chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs)” muốn có kết quả thì rất dễ nhưng để có hiệu quả thì rất khó. Doanh nghiệp muốn áp dụng thành công mô hình quản trị BSC – MBO (KPOs/KPIs) thì cần phải có “quyết tâm cao”, nếu không sẽ rất dễ dàng rơi vào thất bại khi thực hiện theo cách “nửa vời”.

Sau đây là một vài hình ảnh của Khóa đào tạo: