Sự kiện INLEN

HỘI THẢO HỘI NHẬP “NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CỐT LÕI CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM” - SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM QUAN HỆ LIÊN KẾT GIỮA ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP

Tại khách sạn CONTINENTAL ngày 14/ 07/2006

        ____________________________________________________________________  

SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM QUAN HỆ LIÊN KẾT GIỮA ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP

TS.Nguyễn Trí Dũng
Giám đốc NICD Minh Trân

Kính thưa Quý vị đại biểu quan khách,

Đọc phiếu tham khảo ý kiến của Ban Soạn thảo chính sách đối với trí thức Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), tôi rất phấn khởi nhận thấy sự quan tâm của Nhà nước về vai trò và sự đóng góp của tập thể NVNONN (không nhất thiết định cư ở nước ngoài). Với tư cách là một người Việt Nam đã sống, học tập và làm việc gần 40 năm qua ở Nhật Bản, cũng với tư cách  là một chuyên viên Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực kế hoạch kinh tế tại các nước đang phát triển hơn 16 năm qua và hiện nay đang hoạt động về giáo dục đào tạo, tổ chức sản xuất, xuất khẩu điện tử công nghệ cao tại Việt Nam. Tôi xin phép đóng góp một số ý kiến nhỏ về đề tài này.

 CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THẾ KỶ 21

A/ Đặc điểm của thế kỷ 21:

Lịch sử xác định Cách mạng công nghệ thay đổi cơ cấu sản xuất, thị trường, xã hội, chế độ chính trị, quan hệ quốc tế, và hiện nay đem lại một trật tự mới có quy mô toàn cầu

Cuối thế kỷ 18 là Cách mạng công nghệ lần thứ nhất dẫn đến cách mạng văn hóa Pháp. Sự phát triển khoa học kỹ thuật thay đổi công nghệ sản xuất với quy mô lớn dẫn đến nhu cầu thị trường quốc tế và chế độ thuộc địa trên quy mô toàn cầu, chiến tranh Nam Bắc tại Hoa Kỳ và hình thành một nhà nước công nghiệp Hoa Kỳ trong thế kỷ 19. Cuối thế kỷ 19 đánh dấu những phát triển công nghệ trong nghành vận chuyển đường sắt, kỹ thuật truyền thông vô tuyến, phi cơ, công nghệ thép và đặc biệt là điện thoại.

Với cách mạng Công nghệ lần thứ 2, thế kỷ 20 bắt đầu từ vấn đề tranh chấp thị trường thế giới với chiến tranh Nga – Nhật 1904, thế chiến thứ nhất (1914 -1918). Cách mạng Nga (1917) và phong trào giải phóng dân tộc giành độc lập trên quy mô toàn cầu là phần đề tất yếu đối với các cường quốc công nghiệp. Khủng hoảng kinh tế 1929 tại Hoa Kỳ là một cường quốc mới có ảnh hưởng toàn cầu cho thấy vị trí lãnh đạo kinh tế thế giới của Mỹ thay thế vị trí của Anh và Châu Âu. Đây cũng là điểm xuất phát nhu cầu nền kinh tế tài chính thế giới phát triển ngày càng to lớn.

 • 2VBYEK GỬI
 • GỬI
 • Ý kiến khách hàng
   “Qua khóa đào tạo, tôi đã học được cách tổ chức cơ sở tốt hơn, hiểu ...”
  • Ông Ngô Văn Bắc - Trung tâm Khuyến Công & TVPTCN tỉnh Trà Vinh
   “Tôi đã học được những điều sau đây từ khóa học này: Khái ...”
  • Ông Trần Phước Lộc - Trung tâm Khuyến Công & TVPTCN tỉnh Trà Vinh
   “Sau những buổi học của thầy - TS. Phan Ngọc Thanh, em nhận thấy bản thân em cũng như những anh/ ...”
  • Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Nhân viên Thu ngân vé của Trung tâm Starlight Quy Nhơn - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
   “Sau những buổi học của thầy - TS. Phan Ngọc Thanh, em nhận thấy bản thân còn nhiều thiếu ...”
  • Bà Trương Thị Tuyết Nhung - Nhân viên Thu ngân Game của Trung tâm Starlight Quy Nhơn - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
   “Tôi nghĩ tôi học được rất nhiều điều bổ ích từ khóa học này, giúp ...”
  • Bà Ngô Thị Lợi - Nhân viên Thu ngân vé của Trung tâm Starlight Đà Nẵng - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
   “Sau khóa học, tôi đã học được những điều sau đây: Khái niệm về ...”
  • Bà Trần Thị Thế Giao - Công ty Cổ phần Truyền hình Cáp NTH
   “Tôi đã học được những điều sau đây từ khóa học này: Khái ...”
  • Ông Chu Văn Hòa - Trung tâm Khuyến công và Sở Công thương Trà Vinh
   “Tôi có được kiến thức cơ bản mà người quản lý cần phải có, qua đó ...”
  • Ông Kiều Văn Khoa - Sở Công thương Trà Vinh
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa học: Cách ...”
  • Ông Lâm Phú Quý - Tổ trưởng Lễ tân của Khách sạn Hòa Bình trực thuộc Công ty CP Du lịch Đồng Nai
   “Sau khóa học, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích: Cách ...”
  • Bà Nguyễn Thụy Viễn Hạ - Nhân viên Kinh doanh của Nhà hàng Sen Vàng trực thuộc Công ty CP Du lịch Đồng Nai
   “Tôi đã có những kiến thức cơ bản mà người quản lý cần phải có, ...”
  • Ông Kiều Văn Khoa - Sở Công thương tỉnh Trà Vinh
  NHẬP THÔNG TIN

  1FBHSM
  TOP