Sự kiện INLEN

Hội thảo hội nhập “Những vấn đề quản lý cốt lõi cho doanh nghiệp Việt Nam” - Suy nghĩ về vấn đề công nghệ và phát triển kinh tế Việt Nam quan hệ liên kết giữa đại học và doanh nghiệp

Tại khách sạn CONTINENTAL ngày 14/07/2006

        ____________________________________________________________________  

SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM QUAN HỆ LIÊN KẾT GIỮA ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP

TS. Nguyễn Trí Dũng
Giám đốc NICD Minh Trân

Kính thưa Quý vị đại biểu quan khách,

Đọc phiếu tham khảo ý kiến của Ban Soạn thảo chính sách đối với trí thức Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), tôi rất phấn khởi nhận thấy sự quan tâm của Nhà nước về vai trò và sự đóng góp của tập thể NVNONN (không nhất thiết định cư ở nước ngoài). Với tư cách là một người Việt Nam đã sống, học tập và làm việc gần 40 năm qua ở Nhật Bản, cũng với tư cách  là một chuyên viên Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực kế hoạch kinh tế tại các nước đang phát triển hơn 16 năm qua và hiện nay đang hoạt động về giáo dục đào tạo, tổ chức sản xuất, xuất khẩu điện tử công nghệ cao tại Việt Nam. Tôi xin phép đóng góp một số ý kiến nhỏ về đề tài này.

 CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THẾ KỶ 21

A/ Đặc điểm của thế kỷ 21:

Lịch sử xác định Cách mạng công nghệ thay đổi cơ cấu sản xuất, thị trường, xã hội, chế độ chính trị, quan hệ quốc tế, và hiện nay đem lại một trật tự mới có quy mô toàn cầu

Cuối thế kỷ 18 là Cách mạng công nghệ lần thứ nhất dẫn đến cách mạng văn hóa Pháp. Sự phát triển khoa học kỹ thuật thay đổi công nghệ sản xuất với quy mô lớn dẫn đến nhu cầu thị trường quốc tế và chế độ thuộc địa trên quy mô toàn cầu, chiến tranh Nam Bắc tại Hoa Kỳ và hình thành một nhà nước công nghiệp Hoa Kỳ trong thế kỷ 19. Cuối thế kỷ 19 đánh dấu những phát triển công nghệ trong nghành vận chuyển đường sắt, kỹ thuật truyền thông vô tuyến, phi cơ, công nghệ thép và đặc biệt là điện thoại.

Với cách mạng Công nghệ lần thứ 2, thế kỷ 20 bắt đầu từ vấn đề tranh chấp thị trường thế giới với chiến tranh Nga – Nhật 1904, thế chiến thứ nhất (1914 -1918). Cách mạng Nga (1917) và phong trào giải phóng dân tộc giành độc lập trên quy mô toàn cầu là phần đề tất yếu đối với các cường quốc công nghiệp. Khủng hoảng kinh tế 1929 tại Hoa Kỳ là một cường quốc mới có ảnh hưởng toàn cầu cho thấy vị trí lãnh đạo kinh tế thế giới của Mỹ thay thế vị trí của Anh và Châu Âu. Đây cũng là điểm xuất phát nhu cầu nền kinh tế tài chính thế giới phát triển ngày càng to lớn.

 • 4Z4W8B GỬI
 • GỬI
 • Ý kiến khách hàng
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Sau những buổi học của thầy - TS. Phan Ngọc Thanh, em nhận thấy bản thân em cũng như những anh/ ...”
  • Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Nhân viên Thu ngân vé của Trung tâm Starlight Quy Nhơn - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
   “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
  • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
   “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
  • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
   “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
  • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
   “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
  • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
   “Tôi đã học được khả năng lãnh đạo và vai trò trách nhiệm ...”
  • Ông Nguyễn Trọng Quý
   “Tôi đã học được những điều sau đây từ khóa học này: Khái ...”
  • Ông Chu Văn Hòa - Trung tâm Khuyến công và Sở Công thương Trà Vinh
  NHẬP THÔNG TIN

  4JDMVX
  TOP