Hoàn Thiện Kiến Thức Về Các Loại Thuế (Thuế GTGT, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Và Thuế Thu Nhập Cá Nhân) Để Quyết Toán

Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế. Thuế không phải là một hiện tượng tự nhiên mà là một hiện tượng xã hội do chính con người định ra và nó gắn liền với phạm trù Nhà nước và pháp luật.

Bên cạnh đó là do công tác kế toán của công ty đều tuân thủ theo đúng những quy định của Bộ tài chính, đặc biệt là trong kế toán về thuế nói chung và thuế GTGT, thuế TNDN nói riêng, khi có bất kỳ một sự sửa đổi nào về luật thuế GTGT hay luật thuế TNDN, công ty đều thực hiện đúng theo các Thông tư hướng dẫn và làm theo những hướng dẫn mới nhất của cơ quan thuế. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đạt được, công tác kế toán thuế của công ty vẫn còn một số hạn chế như cách sắp xếp bộ máy kế toán, việc tổ chức, sử dụng chứng từ, sổ sách và việc quản lý sử dụng chi phí hợp lý, cần phải khắc phục để công tác kế toán của công ty ngày càng hoàn thiện, đồng thời giúp cho việc thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách nhà nước của công ty được tốt hơn. Khóa học này sẽ giúp cho các Anh/ Chị hiểu rõ hơn về việc hoàn thiện kiến thức về các loại thuế.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học này được thiết kế dành cho các đối tượng học viên là Ban Tổng Giám đốc, Trưởng, Phó phòng ban, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc và các chuyên viên, nhân viên có liên quan đến lĩnh vực này.

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Sau khoá học này học viên có thể hiểu:

 • Đối chiếu những quy định về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm để hạch toán kế toán đúng luật pháp;
 • Những hướng dẫn bổ sung của Tổng cục thuế về thuế thu nhập cá nhân trong năm;
 • Phối hợp những quy định của Luật lao động, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp để giải quyết những khoản chi của doanh nghiệp;
 • Sự tương quan giữa thuế GTGT và thuế TNDN đã tác động đến hạch toán kế toán của doanh nghiệp như thế nào?
 • Đối chiếu những khoản chi của doanh nghiệp qua những quy định của pháp luật thuế hiện hành;
 • Những giải pháp của thuế & kế toán qua những vướng mắc của doanh nghiệp để chuẩn bị quyết toán cuối năm.

THỜI LƯỢNG KHOÁ HỌC

Khoá học được tiến hành trong 3 ngày.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

ỨNG DỤNG CÁC QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ CÁC LUẬT KHÁC TRONG KINH DOANH VÀ HẠCH TOÁN

I.      Thuế giá trị gia tăng

a.    Phạm vi áp dụng

 • Đối tượng chịu thuế GTGT
 • Đối tượng nộp thuế GTGT
 • Đối tượng không chịu thuế GTGT
 • Miễn thuế GTGT

b.    Căn cứ tính thuế GTGT

 • Giá tính thuế giá trị gia tăng
 • Thời điểm xác định thuế GTGT
 • Thuế suất giá trị gia tăng

c.    Phương pháp khấu trừ thuế

d.    Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên giá trị gia tăng

e.    Hoàn thuế giá trị gia tăng

f.     Kê khai, nộp thuế, thuế giá trị gia tăng

II.     Thuế thu nhập doanh nghiệp

a.    Phạm vi áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
 • Thu nhập khác

b.    Căn cứu tính thuế thu nhập doanh nghiệp – thuế suất

 • Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế
 • Những khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
 • Những điều kiện để các khoản chi của doanh nghiệp được đưa vào chi phí
 • Những khoản chi được trừ vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Các khoản chi chi không được tính vào chi phí hợp lý
 • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

c.    Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

d.    Ưu đãi và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp – chuyển lỗ - trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

e.    Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán

 • Thu nhập thuộc diện chịu thuế
 • Căn cứ tính thuế TNDN

f.     Thuế thu nhập tính trên thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng bất động sản

 • Xác định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 • Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế

g.    Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện đối với thuế TNDN

III.     Thuế thu nhập cá nhân

a.    Phạm vi áp dụng

 • Đối tượng nộp thuế
 • Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của đối tượng cư trú

b.    Cách tính thuế thu nhập cá nhân

 • Tính thuế TNCN trên tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú
 • Tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trù trên thu nhập từ đầu tư vốn
 • Tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán
 • Tính thuế TNCN của đối tượng cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 • Tính thuế TNCN của đối tượng cư trú có thu nhập từ hoạt động kinh doanh
 • Tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ: Trúng thưởng, chuyển nhượng bản quyền, nhượng quyền thương mại, thừa kế, quà tặng,…
 • Thuế TNCN đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản

c.    Tính thuế TNCN đối với đối tượng không cư trú

d.     Khấu trừ thuế khoán 10% trên thu nhập

e.     Đăng ký thuế - kê khai – hoàn thuế - nộp thuế TNCN

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp, trong khoá học.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
Chưa cập nhật Chưa cập nhật Chưa cập nhật 3 ngày/18 giờ 3.480.000 VNĐ/khóa

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) 76DCS6
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) S79FIY
 • Ý kiến khách hàng
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
  • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
  • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
  • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
   “Qua Khóa học Tôi đã học được các Kỹ năng: Kỹ năng bán hàng; Cách ...”
  • Bà Dương Thị Cẩm Tú - Tỉnh Trà Vinh
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
  • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Rà ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
  • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “1. Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam: - Tư vấn đã ...”
  • -  Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực miền Nam -  Viễn thông TP.HCM, Viễn thông Bình Dương, Viễn thông Bình Định trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam  
  NHẬP THÔNG TIN

  MI2MNG
  TOP