Feedback

ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN (ONLINE) “KỸ NĂNG QUẢN LÝ, ĐÁNH GIÁ, ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG – (LADOFOODS) TỪ NGÀY 14.08 ĐẾN NGÀY 19/08/2021

Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:

 • Hiểu được vai trò quản lý trong quản lý nhân viên tại bộ phận. Việc áp dụng linh hoạt các phong các lãnh đạo theo tình huống và năng lực lãnh đạo. Xác định được thực tế đang áp dụng theo phong cách lãnh đạo nào: phong cách chỉ đạo, phong cách huấn luyện, phong cách hỗ trợ, phong cách ủy thác, từ đó phân tích và hướng tới việc khắc phục để chọn phong cách tốt hơn. 
 • Hiểu rõ 4 mục tiêu cơ bản cần đạt đươc trong bố trí và sử dụng nhân sự: Đảm bảo đúng số lượng, đảm bảo đúng người, đảm bảo đúng nơi đúng chỗ và đảm bảo đúng thời hạn. Ngoài ra khi bố trí công việc còn quan tâm đến bố trí theo dự tính trước, bố trí theo hiệu suất để đảm bảo tính khoa học của tổ chức, bố trí logic theo tâm lý xã hội hay tạo nhóm làm việc hiệu quả, bố trí phát triển cho từng cá nhân làm giàu trong công việc. 
 • Kỹ năng tạo động lực động viên nhân viên: nắm được thuyết X, thuyết Y và xu hướng áp dụng thuyết Y trong tương lai. Hiệu suất làm việc (hiệu quả) =kiến thức + kỹ năng + thái độ. Tìm hiểu động lực của con người qua các thuyết Maslow, Mcclelland, thuyết 2 yếu tố Herzberg, thuyết động lực nội tại Hackman... từ đó hiểu được nhu cầu của nhân viên và biết được mô hình của nhân viên thỏa mãn với công việc. 
 • Đánh giá nhân viên và các quyết định của người quản lý: nắm được việc thiết lập mục tiêu theo mô hình SMART, phương pháp Why, What, How theo từng cấp. Nắm được phương pháp đánh giá kết quả công việc : xác định vị trí công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm, tỷ trọng của từng nhiệm vụ, tỷ trọng của từng trách nhiệm từ đó tính ra tỷ trọng KPI. Đánh giá kết quả thực tế theo chỉ tiêu tần suất đạt được, đánh giá mức độ hoàn thành và so sánh với thang điểm theo thang điểm tăng hoặc giảm để có số điểm chính xác. Việc xây dựng tiêu chuẩn năng lực, từ điển năng lực và đánh giá năng lực so với chuẩn. 
 • Đào tạo năng lực: các cách thức đào tạo phát triển, hội nhập nhân viên và vai trò của người quản lý trong đào tạo năng lực nhân viên.
 • /contents_inlen/uploads/files/Phieu-tham-do-y-kien-hoc-vien-KN-QL-DG-DT-NV-PHI-ANH-da-chuyen-doi.pdf

Bà Trương Thị Phi Anh - Phó phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)

Ý kiến khách hàng
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
 • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
 • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
 • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
 • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
 • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
  “Qua Khóa học Tôi đã học được các Kỹ năng: Kỹ năng bán hàng; Cách ...”
 • Bà Dương Thị Cẩm Tú - Tỉnh Trà Vinh
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
 • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Rà ...”
 • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
 • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
 • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
  “1. Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam: - Tư vấn đã ...”
 • -  Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực miền Nam -  Viễn thông TP.HCM, Viễn thông Bình Dương, Viễn thông Bình Định trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam  
NHẬP THÔNG TIN

6RA2TQ
TOP