Feedback

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN (ONLINE) “QUẢN LÝ TỔ SẢN XUẤT” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG – (LADOFOODS) TỪ NGÀY 03/09 ĐẾN NGÀY 29/09/2021

Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:
Qua khóa học, tôi học được rất nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý tổ và hiểu và nắm rõ khái niệm về tổ /đội, vai trò,chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn của một tổ trưởng và các kỹ năng một tổ trưởng sản xuất cần có như:

 • Kỹ năng trao đổi thông tin, giao tiếp;
 • Kỹ năng phân công công việc,triển khai công việc cho tổ viên;
 • Kỹ năng giám sát hiện trường;
 • Kỹ năng quản lý chất lượng sản xuất tại tổ; 
 • Kỹ năng quản lý năng suất làm việc của từng tổ viên, tìm ra được những nguyên nhân ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng;
 • Kỹ năng hướng dẫn công việc;
 • Kỹ năng cho và nhận phản hồi;
 • Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và các giải pháp động viên các tổ viên.
 • /contents_inlen/uploads/files/Phieu-tham-do-y-kien-hoc-vien-quan-ly-to-Ms-Phuong.pdf

Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS

Ý kiến khách hàng
  “Sau những buổi học của thầy - TS. Phan Ngọc Thanh, em nhận thấy bản thân em cũng như những anh/ ...”
 • Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Nhân viên Thu ngân vé của Trung tâm Starlight Quy Nhơn - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
 • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
 • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
 • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:    ...”
 • Ông Lê Tâm Anh Khoa - Phó Quản đốc PXSX Nhà máy sản xuất rượu vang - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
 • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
 • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
 • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
 • Bà Đồng Thị Thủy - Trưởng Bộ phận HCNS - Công ty TNHH MTV Ladofoods
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Các ...”
 • Ông Đỗ Duy Hân - RSM Kênh MT - Phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Ladofoods
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Rà ...”
 • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - LADOFOODS GROUP
NHẬP THÔNG TIN

BPCI66
TOP