Chương trình đào tạo trực tuyến (online) "Quản trị chuỗi cung ứng" tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS) từ ngày 10/09 - 19/09/2021

Như chúng ta đã biết chuỗi cung ứng có vai trò cực kỳ quan trọng trong các doanh nghiệp. Quản lý chuỗi cung ứng gắn liền với hầu như tất cả các hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, từ việc hoạch định và quản lý quá trình tìm nguồn hàng, thu mua,sản xuất thành phẩm từ nguyên liệu thô, quản lý hậu cần…đến việc phối hợp với các đối tác, nhà cung ứng, các kênh trung gian, nhà cung cấp dịch vụ khách hàng. Rõ ràng yếu tố cơ bản để các doanh nghiệp cạnh tranh thành công ngày nay là sở hữu một chuỗi cung ứng trội hơn hẳn các đối thủ.

Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management – SCM) là một sự quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thặng dư (value-added), từ nhà cung cấp tới nhà sản xuất rồi tới các nhà bán buôn, bán lẻ và cuối cùng là tới khách hàng đầu cuối. Trong hoạt động quản trị nguồn cung ứng, SCM cung cấp những giải pháp mà theo đó, các nhà cung cấp và công ty sản xuất sẽ làm việc trong môi trường cộng tác, giúp cho các bên nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phân phối sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng.

Làm sao gia tăng được được hiệu quả tối ưu của chuỗi cung ứng và đánh giá được thành tích của chuỗi cung ứng để có giải pháp quản trị hiệu quả là điều quan tâm của bất kỳ doanh nghiệp nào trong nền kinh tế hiện đại.

Để xây dựng kế hoạch cung ứng hiệu quả, doanh nghiệp cần làm gì?

Theo mô hình kế hoạch chuỗi cung ứng cơ bản đối với các đơn vị sản xuất, có 04 kế hoạch được kết hợp chặt chẽ với nhau bao gồm:

 • Kế hoạch phân phối
 • Kế hoạch sản xuất
 • Kế hoạch vật tư
 • Kê hoạch sửa chữa bảo trì

Khi kết hợp chặt chẽ được các kế hoạch này, doanh nghiệp sẽ đạt được các mục tiêu sau:

 • Tối ưu hóa tồn kho (tồn kho tối thiểu)
 • Chủ động trong các khâu vật tư, sản xuất, phân phối
 • Tối ưu hóa chi phí giúp giảm giá thành
 • Thay đổi sản phẩm một cách nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường

Để thực hiện xây dựng kế hoạch cung ứng hiệu quả cho mỗi doanh nghiệp, bộ phận kế hoạch thường sẽ dựa trên các kịch bản thị trường từ đó điều chỉnh tham số cho các mỗi loại kế hoạch.

1. Xây dựng kế hoạch cung ứng hiệu quả: Kế hoạch phân phối

Thông tin đầu vào: Kế hoạch này có 02 luồng thông tin đầu vào cơ bản là:

 • Sản lượng dự báo
 • Đơn đặt hàng của khách hàng

Sản lượng dự báo có thể thay đổi dựa trên các chính sách bán hàng, số liệu phân tích thị trường. Sản lượng đặt hàng thường ổn định và đã được xác định bằng các hợp đồng với khách hàng /nhà phân phối.

Thông tin đầu ra:

Kết hợp số liệu tồn kho thành phẩm với hai dữ liệu trên, kế hoạch phân phối cho sẽ đưa ra được nhu cầu sản xuất / đặt hàng nhà cung cấp (trường hợp công ty thương mại).

Kế hoạch này thông thường sẽ phân làm 3 mức chi tiết khác nhau:

 • Mức Ngày: Mức này thường là mức chi tiết và đã xác nhận cụ thể từng ngày, ví dụ xác nhận số lượng chính xác cần sản xuất trong 3 ngày và hiếm khi thay đổi.
 • Mức Tuần: Mức kế hoạch phân phối chi tiết từng tuần, có thể điều chỉnh sản lượng giữa các tuần
 • Mức Tháng: Mức kế hoạch phân phối tổng cho mỗi tháng, có thể điểu chỉnh sản lượng giữa các tháng.

Trong trường hợp xây dựng kế hoạch phân phối cho nhiều nhà máy, nhiều trung tâm phân phối thì kế hoạch phân phối cũng bao gồm việc luân chuyển hàng hóa giữa các nhà máy và các trung tâm phân phối (kho tổng).

2. Xây dựng kế hoạch cung ứng hiệu quả: Kế hoạch sản xuất

Thông tin đầu vào: Đầu vào của kế hoạch sản xuất gồm 4 nhóm thông tin cơ bản như sau:

 • Kế hoạch phân phối (yêu cầu sản xuất)
 • Định mức nguyên vật liệu
 • Năng lực sản xuất (thông tin về năng suất dây chuyền máy móc từng công đoạn)
 • Tồn kho nguyên vật liệu

Thông tin đầu ra: Kế hoạch sản xuất cũng có nhiều mức khác nhau gồm:

 • Mức kế hoạch sản xuất tổng thể cho nhiều nhà máy
 • Mức kế hoạch sản xuất cho một nhà máy cụ thể và chi tiết các dây chuyền

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất trên, giám đốc nhà máy, quản đốc phân xưởng sẽ lập lịch hoạt động cụ thể cho từng ca, kíp, tổ đội sản xuất và lệnh sản xuất cụ thể.

3. Xây dựng kế hoạch cung ứng hiệu quả: Kế hoạch nguyên vật liệu

Thông tin đầu vào: Các thông tin sử dụng để xây dựng kế hoạch nguyên vật liệu bao gồm:

 • Kế hoạch sản xuất
 • Bảng định mức nguyên vật liệu
 • Thông tin tồn kho
 • Thông tin ràng buộc (năng lực, thời gian giao hàng) nhà cung cấp

Thông tin đầu ra: Kế hoạch vật tư theo từng mã vật tư, từng kho

Trong trường hợp công ty có các hợp đồng nguyên tắc hoặc các cam kết với nhà cung cấp, kế hoạch vật tư này có thể được chia sẻ với nhà cung cấp để chủ động trong khâu chuẩn bị nguyên vật liệu.

4. Xây dựng kế hoạch cung ứng hiệu quả: Kế hoạch bảo trì

Thông thường kế hoạch bảo trì dây chuyền máy móc chỉ liên quan trực tiếp đến kế hoạch vật tư phụ tùng và kế hoạch sản xuất.

Việc bảo trì máy móc thiết bị thường sẽ theo các yêu cầu kỹ thuật của từng loại máy móc thiết bị và không thể thay đổi, nếu sửa chữa thường xuyên không phải dừng thiết bị thì chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch vật tư. Đối với các ngành công nghiệp sản xuất liên tục (thực phẩm, đồ uống, hóa chất, xi măng…), trong trường hợp phải sửa chữa lớn, phải dừng thiết bị thì giữa kế hoạch bảo trì và kế hoạch sản xuất phải được kết hợp chặt với nhau để đảm bảo sự đồng bộ. Nên chọn thời điểm sửa chữa vào thời gian tiêu thụ thấp điểm nhất và có kế hoạch dự trữ hàng hóa đủ để đáp ứng các đơn hàng.

Thông tin đầu vào: Thông tin đầu vào của kế hoạch bảo trì thường sẽ gồm các thông tin sau

 • Thông tin về tồn kho vật tư phụ tùng thay thế
 • Hồ sơ kỹ thuật máy móc thiết bị (đi kèm máy móc thiết bị gồm: định mức vật tư phụ tùng, lịch bảo dưỡng / thay thế)

Thông tin đầu ra: kế hoạch sửa chữa (sửa chữa lớn phải dừng thiết bị, ảnh hưởng kế hoạch sản xuất) thường gồm các thông tin sau:

 • Kế hoạch sửa chữa: có lịch dừng thiết bị, lịch sửa chữa của kỹ thuật viên, vật tư phụ tùng, các bước thực hiện sửa chữa
 • Ngân sách sửa chữa.

Đây là khái quát xây dựng kế hoạch cung ứng hiệu quả cho một doanh nghiệp, nó có thể áp dụng với các mô hình doanh nghiệp phân phối, sản xuất với quy một một hoặc nhiều nhà máy, một hoặc nhiều trung tâm phân phối.

Cũng chính vì những lý do, khái niệm nêu trên mà Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFODS) đã tin tưởng và lựa chọn Công ty INLEN làm đối tác để đào tạo trực tuyến (online) cho việc hợp tác giữa INLENLADOFOODS là chủ đề đào tạo thứ 9“Hoạch định kế hoạch, quản trị chuỗi cung ứng(trong 12 chủ đề) cho cấp quản lý cấp cao và cấp trung của Nhà máy sản xuất Rượu vang trực thuộc LADOFOODS GROUP trong 05 ngày bắt đầu từ ngày 10/09/2021 đến 19/09/2021.

Mục tiêu của chủ đề này sau khi đào tạo trực tuyến cho LADOFOODS để cấp quản lý cấp cao và cấp trung ứng dụng thực tế tại nơi làm việc như sau:

 • Hiểu rõ ràng về khái niệm chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng, vai trò và ý nghĩa của nó để tạo nhận thức, và hành động một cách hiệu quả trong công việc thực tế hàng ngày tại nơi làm việc của mình;
 • Hiểu và biết được lập kế hoạch và tìm nguồn cung cấp trong chuỗi cung ứng để đáp ứng được một cách hiệu quả nhu cầu sản xuất – và cung cấp dịch vụ hàng hóa cho khách hàng;
 • Có khả năng dự đoán được nhu cầu sản xuất và cung cấp dịch vụ hàng hóa;
 • Tính toán và quản lý được hàng tồn kho tối ưu;
 • Có khả năng đàm phán với nhà cung cấp và quản lý được hợp đồng cung cấp hiệu quả;
 • Thực hiện được kế hoạch sản xuất và phân phối hàng hóa tối ưu đến người tiêu dùng;
 • Có khả năng phối hợp trong chuỗi cung ứng hiệu quả;
 • Hiểu và biết phương pháp, cách đanh giá, và xây dựng các chỉ số đánh giá thành tích (KPOs/KPIs) của chuỗi cung ứng, vận dụng vào thực tế để đánh giá thành tích ( KPOs/ KPIs) của chuỗi cung ứng tại công ty của mình đang làm việc.

Nội dung của chủ đề này:

 • Phần 1: Các khái niệm cơ bản về quản lý chuỗi cung ứng
 • Phần 2: Hoạt động của chuỗi cung ứng: Lập kế hoạch và tìm nguồn
 • Phần 3: Hoạt động của chuỗi cung ứng: Sản xuất và phân phối
 • Phần 4: Phối hợp chuỗi cung ứng và sử dụng công nghệ
 • Phần 5: Đánh giá thành tích (KPOs/ KPIs): Cách đánh giá chuỗi cung ứng

Dưới đây là một số hình ảnh đào tạo trực tuyến (online) tương tác giữa các Anh/Chị học viên tham gia khóa đào tạo của LADOFOODS và giảng viên TS.Phan Ngọc Thanh – Chuyên gia cao cấp về tư vấn quản lý – Đào tạo doanh trí – Công ty INLEN chia sẻ:

 

 • SPNA6S GỬI
 • GỬI
 • Ý kiến khách hàng
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Sau những buổi học của thầy - TS. Phan Ngọc Thanh, em nhận thấy bản thân em cũng như những anh/ ...”
  • Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Nhân viên Thu ngân vé của Trung tâm Starlight Quy Nhơn - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
  • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
  • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
  • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:    ...”
  • Ông Lê Tâm Anh Khoa - Phó Quản đốc PXSX Nhà máy sản xuất rượu vang - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
  • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
  • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
  NHẬP THÔNG TIN

  BNK51W
  TOP