Feedback

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN (ONLINE) “KỸ NĂNG QUẢN LÝ, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN" TỪ NGÀY 14/08 - 19/08/2021

Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:

 • Có 3 Phong cách lãnh đạo: Độc đoán, dân chủ, tự do: Trong đó nên khuyến khích dân chủ vì họ đóng gọp nhiều ý kiến để ra QĐ khả thi & khuyến khích họ tạo nên nhiều sáng tạo hơn.

 • Nghiên cứu tao động lực cho NV :Theo xu hướng hiện đại nhưng tuy hoàn cảnh cụ thể có thể sử dụng đoạn đoan nhưng mục tiêu cuối cùng mang lại hiệu quả trong DN vì vậy một con người có hiệu quả thì phải có kiến thức, kỹ năng, thái độ.

 • Quản lý nhân viên không phải chỉ là vật chất bên cạnh đó phải dẫn dắt tinh thận của nhân viên vì lương là động lực nhưng không phải là duy nhất.

 • Đánh giá nhân viên: Bằng cách xác lập mục tiêu công việc SMART, mục tiêu cá nhân, phương pháp WHY-WHAT-HOW được cụ thể chi tiết công việc từ cấp trên xuống, phương pháp đánh giá nhân viên KPI.

 • /contents_inlen/uploads/files/Phieu-tham-do-y-kien-hoc-vien-KN-QL-DG-DT-NV-Ms-Huong.pdf

 

Bà Phan Thị Cúc Hương - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)

Ý kiến khách hàng
  “Sau những buổi học của thầy - TS. Phan Ngọc Thanh, em nhận thấy bản thân em cũng như những anh/ ...”
 • Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Nhân viên Thu ngân vé của Trung tâm Starlight Quy Nhơn - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
 • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
 • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
 • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:    ...”
 • Ông Lê Tâm Anh Khoa - Phó Quản đốc PXSX Nhà máy sản xuất rượu vang - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
 • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
 • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
 • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
 • Bà Đồng Thị Thủy - Trưởng Bộ phận HCNS - Công ty TNHH MTV Ladofoods
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Các ...”
 • Ông Đỗ Duy Hân - RSM Kênh MT - Phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Ladofoods
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Rà ...”
 • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - LADOFOODS GROUP
NHẬP THÔNG TIN

5S4AGV
TOP