Feedback

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN (ONLINE) “KỸ NĂNG QUẢN LÝ, ĐÁNH GIÁ, ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG –(LADOFOODS) TỪ NGÀY 14.08 ĐẾN NGÀY 19/08/2021

Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:

 • Quản lí nhân viên trong bộ phận mình: Một số phong cách lãnh đạo ( độc đoán, dân chủ, tự do), thuyết quản lý Blake Mouton và lãnh đạo theo tình huống.
 • Tổ chức, bố trí và sử dụng nhân viên: Đúng số lượng, đúng người, đúng chỗ, đúng thời hạn
 • Một số kĩ năng tạo động lực cho nhân viên: Với thuyết X,Y mang tính đối lập trong việc động viên.
 • Khả năng làm việc theo công thức: C= S+K+A, trong đó đề cập đến hiệu quả và hiệu suất làm việc là vùng giao thoa của 3 yếu tố trên
 • Thuyết nhu cầu Maslow, Mccleland, thuyết 2 yếu tố Herzberg, thuyết động lực và nội tại Hackman và Oldham, thuyết xác định mục đích và một số giải pháp động viên nhân viên
 • Đánh giá nhân viên: Bằng cách xác lập mục tiêu công việc SMART, mục tiêu cá nhân, phương pháp WHY-WHAT-HOW được cụ thể chi tiết công việc từ cấp trên xuống, phương pháp đánh giá nhân viên KPI.
 • Đào tạo và bồi dưỡng nhân viên: Trên cơ sở đánh giá năng lực nhân viên sẽ xác định mục tiêu đào tạo, thiết kế chương trình đào tạo phù hợp 

Bà Vũ Thị Ánh Tuyết - Quản đốc Phân xưởng sản xuất Nhà máy rượu vang trực thuộc Ladofoods

Ý kiến khách hàng
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
 • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
 • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
  “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
 • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
  “Sau những buổi học của thầy - TS. Phan Ngọc Thanh, em nhận thấy bản thân em cũng như những anh/ ...”
 • Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Nhân viên Thu ngân vé của Trung tâm Starlight Quy Nhơn - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
 • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
 • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
 • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:    ...”
 • Ông Lê Tâm Anh Khoa - Phó Quản đốc PXSX Nhà máy sản xuất rượu vang - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
 • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
 • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
 • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
NHẬP THÔNG TIN

B5YMEF
TOP