Chương trình đào tạo trực tuyến (online) “Kế toán quản trị” tại Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng – (LADOFOODS) từ ngày 20/08 - 25/082021

Trong nền kinh tế mở hiện nay có xu hướng toàn cầu hóa,và đặc biệt khi Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp Việt Nam có vô vàng cơ hội để phát triển, nhưng phát triển như thế nào mà bản thân những người quản lý chủ chốt trong doanh nghiệp vẫn luôn luôn kiểm soát được các hoạt động tài chính của mình, để thường xuyên chẩn đoán được sức khỏe một cách chính xác. Nhằm biết được “ sức khỏe doanh nghiệp” của minh hiện đang ở mức độ nào để luôn luôn phòng ngừa “bệnh” và kịp thời đưa ra các giải pháp để ngăn chặn” bệnh”, cũng như chữa được bệnh khi mới phát sinh, làm cho “cơ thể doanh nghiệp” luôn luôn khỏe mạnh, và luôn có sức đề kháng với mọi hoàn cảnh thay đổi.

Liên hệ với thực tế những việc nêu trên tưởng chừng như đơn giản, nhưng không đơn giản chút nào, hàng loạt các doanh nghiệp tầm cở của Thế giới và Việt Nam phát triển không ngừng hàng năm, doanh thu rất lớn, nhưng chứa đựng bên trong sự bất ổn về tài chính “ lời giả nhưng lỗ thật”, có một điều nghịch lý là doanh nghiệp luôn luôn phát triển về quy mô, nhưng lượng tiền trong thanh toán  luôn luôn mất cân đối, lúc nào cũng ở trong tình trạng vay vốn của các tổ chức tín dụng để chi trả cho các nhà cung cấp và thanh toán bên trong nội bộ doanh nghiệp, và khi đến mức mất cân đối trầm trọng thì lâm vào trình trạng phá sản như Tập đoàn Enron của Hoa Kỳ, Tập đoàn Minh Phụng của Việt Nam... và đã dẫn đến sự trả giá. Bao điều trăn trở cho các nhà quản lý các doanh nghiệp...

Kế toán quản trị hay kế toán quản lý là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị. Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp đó.

Thông tin mà kế toán quản trị cần nắm bắt bao gồm cả thông tin tài chính và thông tin phi tài chính.

Bản chất của thông tin trong kế toán quản trị là thông tin quản lý, không phải thông tin tài chính đơn thuần. Trước khi tập hợp thông tin kế toán quản trị phải biết rõ mục đích của thông tin đó.

Vai trò trách nhiệm truyền thống của kế toán quản trị đang được mở rộng bao hàm cả các nhu cầu đối với quá trình ra quyết định chiến lược kinh doanh. Cán bộ kế toán quản trị ngày nay không còn đơn thuần làm công việc đo, đếm. Các kỹ năng tài chính của người làm kế toán quản trị có được từ kinh nghiệm và đào tạo đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động của doanh nghiệp. Người làm kế toán quản trị ngày nay cần phải hiểu được các lĩnh vực chức năng khác như marketing, tài chính, quản trị hòa quyện với các quyết định của kế toán thế nào.

Những tiến bộ trong hàng chục năm qua đã làm cho những nhà kế toán quản trị có thể trở thành một phần trong đội ngũ các nhà quản lý làm gia tăng giá trị của tổ chức.

6 điểm khác biệt của kế toán quản trị và kế toán tài chính

Do khác nhau nhiều điểm về đối tượng và mục đích sử dụng thông tin, nên kế toán quản trị và kế toán tài chính về cơ bản cũng có những điểm khác biệt.

   

 

Kế toán quản trị là một hệ thống thực hiện việc thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin đến các nhà quản trị nội bộ doanh nghiệp. Từ đó, giúp nhà quản trị đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn trong tương lai, đồng thời làm nền tảng cho việc quản trị doanh nghiệp theo hệ thống, hướng đến phát triển doanh nghiệp bền vững.

Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập BCTC phục vụ nhu cầu cung cấp thông tin đến các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, tổ chức như: các cổ đông, cơ quan chức năng (thuế, thanh tra…), các chủ nợ, ngân hàng... Mục đích phục vụ cho các nhu cầu quản lý vĩ mô.

Từ những điểm khác biệt cơ bản về đối tượng và mục đích sử dụng thông tin, nên kế toán quản trị và kế toán tài chính có một số điểm khác biệt cơ bản sau:

1. Đối tượng sử dụng thông tin

Đối tượng sử dụng thông tin của kế toán quản trị là các thành viên bên trong doanh nghiệp: Ban Giám đốc, chủ sở hữu, những nhà quản lý, giám sát viên,... còn của kế toán tài chính lại chủ yếu ở bên ngoài doanh nghiệp như: các cổ đông, khách hàng, người cho vay, nhà cung cấp và chính phủ (cơ quan thuế, cơ quan quản lý tài chính...).

2. Đặc điểm thông tin

Kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc về thông tin theo chuẩn mực và chế độ hiện hành của kế toán tại từng quốc gia, cũng như với cả nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán được các quốc gia công nhận.

Ngược lại, do yêu cầu phải nhạy bén và nắm bắt nhanh các cơ hội kinh doanh đa dạng nên thông tin kế toán quản trị cần linh hoạt, nhanh chóng và tùy theo vào từng quyết định cụ thể của người quản lý. Thông tin của kế toán quản trị không buộc phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán chung; các quy định của Nhà nước về kế toán quản trị (nếu có) cũng chỉ mang tính chất hướng dẫn.

3. Tính pháp lý của kế toán

Kế toán tài chính có tính pháp lệnh, hiểu đơn giản là hệ thống sổ, ghi chép, trình bày và cung cấp thông tin đều phải tuân theo các quy định thống nhất nếu muốn được thừa nhận.

Ngược lại, tổ chức công tác kế toán quản trị lại mang tính nội bộ, thuộc thẩm quyền của từng doanh nghiệp, sao cho phù hợp với đặc thù quản lý, yêu cầu quản lý, điều kiện và khả năng quản lý cụ thể của từng đơn vị.

4. Hình thức của thông tin

Thông tin của kế toán tài chính chủ yếu được thể hiện ở hình thức giá trị. Còn của kế toán quản trị, lại được biểu hiện ở cả hai hình thái là: hiện vật và giá trị.

Thông tin của kế toán tài chính là thông tin phản ánh về những nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh, đã xảy ra. Trong khi đó, vì phần lớn nhiệm vụ của nhà quản trị là lựa chọn phương án, đề án cho một sự kiện hoặc một quá trình chưa xảy ra, nên thông tin của kế toán quản trị chủ yếu đặt trọng tâm cho tương lai.

Thông tin kế toán tài chính chủ yếu là các thông tin kế toán thuần tuý, được thu thập từ các chứng từ kế toán. Còn thông tin trong kế toán quản trị lại được thu thập nhằm phục vụ cho chức năng ra quyết định của nhà quản lý và thường không có sẵn. Vì vậy, ngoài việc dựa vào hệ thống ghi chép ban đầu của kế toán, kế toán quản trị còn phải vận dụng nhiều phương pháp khác nhau như: thống kê, kinh tế học, hạch toán nghiệp vụ, quản lý để tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin thành dạng có thể sử dụng được phù hợp với mục đích ban đầu.

5. Cách thức báo cáo sử dụng

Báo cáo được sử dụng trong kế toán tài chính là các báo cáo kế toán tổng hợp toàn doanh nghiệp (gọi là các Báo cáo tài chính). Tại đó, phản ánh tổng quát về nguồn vốn, tài sản, kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ (gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Thuyết minh báo cáo tài chính).

Báo cáo của kế toán quản trị lại đi sâu vào từng bộ phận, từng khâu công việc của doanh nghiệp (như báo cáo chi phí sản xuất và giá thành, báo cáo nợ phải trả, báo cáo nhập xuất và tồn kho của hàng tồn kho...).

6. Kỳ báo cáo

Kế toán quản trị thực hiện kỳ báo cáo thường xuyên và ngắn hơn kỳ báo cáo của kế toán tài chính, tùy theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Báo cáo của kế toán tài chính được lập định kỳ, thường là hàng năm.

Vậy để làm sao Doanh nghiệp có thể chẩn đoán được tình hình sức khỏe của mình đang ở đâu? Và đề hiểu được tầm quan trọng của kế toán quản trị trong Doanh nghiệp như thế nào? Khóa đào tạo này sẽ làm rõ hơn về kế toán quản trị mà Doanh nghiệp đang gặp phải trong thực tế.

Cũng chính vì những lý do, định nghĩa, khái niệm nêu trên mà Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFODS) đã tin tưởng và lựa chọn Công ty INLEN làm đối tác để đào tạo trực tuyến (online) cho việc hợp tác giữa INLENLADOFOODS là chủ đề đào tạo thứ 4 “Kế toán quản trị(trong 12 chủ đề) cho các Kế toán trưởng của 03 Nhà mày: Nhà máy sản xuất rượu vang, Nhà máy sản xuất điều, Nông trại (Farm) trồng Nho trực thuộc LADOFOODS có liên quan đến công tác Kế toán quản trị từ ngày 20/08 đến 25/08/2021.

Mục tiêu của chủ đề này sau khi đào tạo trực tuyến cho LADOFOODS để các cấp quản lý cấp trung hiểu và ứng dụng thực tế tại nơi làm việc như sau:

 • Hiểu một cách đúng đắn “chí phí khấu hao” để vận dụng một cách hoàn hảo vào trong cách tính toán giá thành hoặc giá vốn cho một sản phẩm của doanh nghiệp. 
 • Hiểu thật kỹ được dòng tiền, phân biệt được sự khác nhau giữa lợi nhuận và dòng tiền trong doanh nghiệp.
 • Hiểu và nắm rõ được chu trình vận hành của các dòng tiền trong doanh nghiệp, xuất phát từ đâu mà có, và nó sẽ đi về đâu, để từ đó liên hệ vào trong thực tiến nhằm hiểu rõ tại sao có một số doanh nghiệp là những tập đoàn tầm cở của thế giới và của Việt Nam có lãi mà vẫn bị phá sản.
 • Hiểu và nắm rõ các công cụ phân tích tài chính để phân tích một cách sâu rộng báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm phân tích và chẩn đoán tình hình “ sức khỏe của doanh nghiệp” từ đó đưa ra các giải pháp để doanh nghiệp luôn luôn “ khỏe mạnh” và biết được rủi ro tài chính để phòng ngừa, ngăn chặn.

Nội dung của chủ đề này:

 • Phần 1: Các báo cáo tài chính và quy trình kế toán
 • Phần 2: Các yếu tố ảnh hưởng của báo cáo kế toán
 • Phần 3: Tìm hiểu về dòng tiền
 • Phần 4: Phân tích báo cáo tài chính

Dưới đây là một số hình ảnh đào tạo trực tuyến (online) tương tác giữa các Anh/Chị học viên tham gia khóa đào tạo của LADOFOODS và giảng viên TS.Phan Ngọc Thanh – Chuyên gia cao cấp về tư vấn quản lý – Đào tạo doanh trí – Công ty INLEN chia sẻ:

 

 

 

 

 • HTRL1E GỬI
 • GỬI
 • Ý kiến khách hàng
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Sau những buổi học của thầy - TS. Phan Ngọc Thanh, em nhận thấy bản thân em cũng như những anh/ ...”
  • Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Nhân viên Thu ngân vé của Trung tâm Starlight Quy Nhơn - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
   “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
  • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
   “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
  • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
   “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
  • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
   “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
  • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
   “Tôi đã học được khả năng lãnh đạo và vai trò trách nhiệm ...”
  • Ông Nguyễn Trọng Quý
   “Tôi đã học được những điều sau đây từ khóa học này: Khái ...”
  • Ông Chu Văn Hòa - Trung tâm Khuyến công và Sở Công thương Trà Vinh
  NHẬP THÔNG TIN

  S4I49X
  TOP