Feedback

CHỦ ĐỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN (ONLINE)"QUẢN TRỊ SẢN XUẤT" CHO LADOFOODS TỪ NGÀY 10/09 - 23/09/2021

Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:

 •    Hiểu được quản trị là gì, chức năng, vai trò của quản trị.                                                       
 •    Cách hoạch định, tổ chức, thực hiện, kiểm tra của người quản trị.                                       
 •    Sử dụng sơ đồ Pert và đường găng để kiểm tra kiểm soát công việc.                                 
 •    Quản trị đồng bộ và sử dụng 5w và 2s để tìm nguyên nhân và hướng khắc phục.              
 •    Cách tính để tăng năng suất (hiệu quả, hiệu năng, năng suất và chất lượng)                       
 •    Kỹ năng quản trị nhóm (nguyên tắc 20 và 80)                                                                        
 •    Nghệ thuật giải quyết mâu thuẫn, lắng nghe.                                                                          
 •    Tính tồn kho.                                                                                                                            
 •    An toàn lao động, viết báo cáo.                                                                                               
 •    Định mức sản phẩm.    
 •    Cách bảo trì MMTB.                                                                                              

  /contents_inlen/uploads/files/Phieu-tham-do-y-kien-hoc-vien-quan-tri-san-xuat-Mr-Khoa.pdf

Ông Lê Tâm Anh Khoa - Phó Quản đốc PXSX Nhà máy sản xuất rượu vang - LADOFOODS GROUP

Ý kiến khách hàng
  “Sau những buổi học của thầy - TS. Phan Ngọc Thanh, em nhận thấy bản thân em cũng như những anh/ ...”
 • Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Nhân viên Thu ngân vé của Trung tâm Starlight Quy Nhơn - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
 • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
 • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
 • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:    ...”
 • Ông Lê Tâm Anh Khoa - Phó Quản đốc PXSX Nhà máy sản xuất rượu vang - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
 • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
 • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
 • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
 • Bà Đồng Thị Thủy - Trưởng Bộ phận HCNS - Công ty TNHH MTV Ladofoods
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Các ...”
 • Ông Đỗ Duy Hân - RSM Kênh MT - Phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Ladofoods
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Rà ...”
 • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - LADOFOODS GROUP
NHẬP THÔNG TIN

9Y17T5
TOP