Feedback

CHỦ ĐỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN (ONLINE)"KỸ NĂNG THIẾT LẬP MỤC TIÊU" CHO LADOFOODS TỪ NGÀY 26/08 - 02/09/2021

Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:

 • Cách xác lập mục tiêu công việc cho BP dựa trên mục tiêu chung toàn công ty;
 • Phân biệt rõ và biết cách xây dựng bản mô tả công việc trên sơ đồ chức năng – nhiệm vụ - trách nhiệm thông qua phương pháp WHY – WHAT - HOW;
 • Nắm được trình tự và các công cụ thiết lập mục tiêu đánh giá kết quả công việc trong vai trò quản lý và trong vai trò nhân viên;
 • Áp dụng được các công cụ để thiết lập và đánh giá thành tích công tác cho từng vị trí công việc tại Hầm vang Đà Lạt; Kỹ năng tạo động lực và động viên nhân viên.
 • /contents_inlen/uploads/files/Phieu-tham-do-y-kien-hoc-vien-ky-nang-thiet-lap-muc-tieu-Ms-Dung.pdf

Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP

Ý kiến khách hàng
  “Sau những buổi học của thầy - TS. Phan Ngọc Thanh, em nhận thấy bản thân em cũng như những anh/ ...”
 • Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Nhân viên Thu ngân vé của Trung tâm Starlight Quy Nhơn - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
 • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
 • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
 • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:    ...”
 • Ông Lê Tâm Anh Khoa - Phó Quản đốc PXSX Nhà máy sản xuất rượu vang - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
 • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
 • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
 • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
 • Bà Đồng Thị Thủy - Trưởng Bộ phận HCNS - Công ty TNHH MTV Ladofoods
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Các ...”
 • Ông Đỗ Duy Hân - RSM Kênh MT - Phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Ladofoods
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Rà ...”
 • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - LADOFOODS GROUP
NHẬP THÔNG TIN

57AIDJ
TOP