Feedback

CHỦ ĐỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN (ONLINE)"HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH, QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG" CHO LADOFOODS TỪ NGÀY 10/09 - 21/09/2021

Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:

 • Hiểu rõ ràng về khái niệm chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng, vai trò và ý nghĩa của chuỗi cung ứng.
 • Hiểu và biết được lập kế hoạch và tìm nguồn cung cấp trong chuỗi cung ứng.
 • Có khả năng phối hợp trong chuỗi cung ứng hiệu quả.
 • Hiểu và biết phương pháp, cách đanh giá, và xây dựng các chỉ số đánh giá   thành tích (KPOs/KPIs) của chuỗi cung ứng, vận dụng vào thực tế để đánh giá thành tích (KPOs/ KPIs) của chuỗi cung ứng (rất hay).
 • Cách tìm  nguyên nhân ảnh hưởng đến thành tích chuỗi cung ứng.
 • /contents_inlen/uploads/files/Phieu-tham-do-y-kien-hoc-vien-hoach-dinh-ke-hoach-quan-tri-chuoi-cung-ung-Ms-HANG-.pdf

Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP

Ý kiến khách hàng
  “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
 • Bà Vũ Thị Thùy Nga
  “Sau những buổi học của thầy - TS. Phan Ngọc Thanh, em nhận thấy bản thân em cũng như những anh/ ...”
 • Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Nhân viên Thu ngân vé của Trung tâm Starlight Quy Nhơn - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
 • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
 • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
 • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:    ...”
 • Ông Lê Tâm Anh Khoa - Phó Quản đốc PXSX Nhà máy sản xuất rượu vang - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
 • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
 • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
 • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
 • Bà Đồng Thị Thủy - Trưởng Bộ phận HCNS - Công ty TNHH MTV Ladofoods
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Các ...”
 • Ông Đỗ Duy Hân - RSM Kênh MT - Phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Ladofoods
NHẬP THÔNG TIN

IPYBLX
TOP