Các Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả

Vị trí quản lý bạn đạt được ngày hôm nay chắc hẳn là kết quả của quá trình bạn làm việc với tất cả nhiệt tình và nỗ lực không  mệt mỏi để đóng góp cho sự thành công của tổ chức. Giờ đây trong vai trò của một nhà quản lý, trách nhiệm và mong muốn mọi người dành cho bạn sẽ nhiều hơn. Chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng làm việc mà bạn có được trước đây vẫn còn quan trọng nhưng đã không còn đặc trưng cho vai trò của bạn. Công việc mới của bạn là thu nhận kết quả thông qua tính sáng tạo, chuyên môn và sức lực của người khác… Ví dụ kỹ năng bán hàng của bạn có thể giúp bạn thăng tiến lên Giám đốc bán hàng khu vực. Những kỹ năng đó cũng có thể giúp bạn huấn luyện nhân viên cấp dưới của mình. Nhưng thành công của bạn với vai trò là một nhà quản lý được quyết định bởi năng lực khác: khả năng tuyển dụng và duy trì người giỏi, thúc đẩy và phát triển tiềm năng của từng thành viên trong nhóm, lập kế hoạch có sức thuyết phục, kiểm soát ngân sách tài chính, ra quyết định chính xác và hiệu quả, giúp những người có thể thăng tiến phát triển…Đây là cuộc chơi mới với nhiều thách thức. Nhưng cuộc chơi này sẽ giúp bạn bước thêm một bậc cao hơn trong nấc thang sự nghiệp của mình.

Cho dù bạn mới bước vào vị trí quản lý hay đã là một nhà quản lý dày dạn kinh nghiệm, chủ đề “Các kỹ năng quản lý hiệu quả” này vẫn giúp bạn tìm hiểu và cải thiện những kỹ năng thiết yếu mà mọi nhà quản lý hiệu quả đều cần phải nắm vững.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học được thiết kế dành cho các cấp quản lý.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng để:

 • Lập được kế hoạch, xác định các mục tiêu, xây dựng chiến lược để thực thi được mục tiêu đã hoạch định bằng các công cụ của quản trị.
 • Xây dựng được một cơ cấu tổ chức để giúp mọi thành viên trong doanh nghiệp cùng làm việc với nhau một cách hiệu quả trong việc hoàn thành các mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Lãnh đạo điều hành như thế nào để được xem như là một quá trình tác động đến con người sao cho họ cố gắng một cách tự giác và hăng hái trong việc đạt được các mục tiêu của tổ chức.
 • Hoàn thiện được những kỹ năng quản lý như:

                   -    Kỹ năng tuyển dụng người tài

                   -    Kỹ năng giữ chân người giỏi

                   -    Kỹ năng động viên nhân viên

                   -    Kỹ năng cho và nhận phản hồi

                   -    Kỹ năng hướng dẫn công việc

                   -    Kỹ năng ủy thác công việc

                   -    Kỹ năng làm việc nhóm

                   -    Kỹ năng giao mục tiêu đánh giá kết quả công việc

                   -    Kỹ năng giải quyết vấn đề

                   -    Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn

 • Hiểu và biết được bản chất và quá trình của công tác kiểm soát, xác định được hệ thống kiểm soát, các kỹ thuật kiểm soát để điều chỉnh kịp thời các mục tiêu đã đặt ra ban đầu của doanh nghiệp.
 • Đọc và hiểu được bảng Báo cáo tài chính và quy trình kế toán.
 • Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo kế toán.
 • Tìm hiểu và quản lý được dòng tiền trong doanh nghiệp.
 • Phân tích tài chính chỉ số tài chính để đưa ra giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

Khóa học được tiến hành trong 10 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần I: Kỹ năng lập kế hoạch

 • Bản chất và mục đích của công việc lập kế hoạch

                   -    Bản chất của việc lập kế hoạch

                   -    Các loại kế hoạch

                   -    Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch

                   -    Các bước lập kế hoạch

                   -    Môi trường lập kế hoạch và các tình huống

                   -    Quá trình lập kế hoạch, phương pháp tiếp cận hợp lý

                   -    Công cụ SWOT trong việc lập kế hoạch

                   -    Thời hạn lập kế hoạch

                   -    Tính linh hoạt trong xây dựng kế hoạch

 • Các mục tiêu

                   -    Bản chất của các mục tiêu ở cơ sở

                   -    Sự phát triển cách quản lý theo các mục tiêu

                   -    Bản chất của quá trình quản lý theo mục tiêu

                   -    Các mục tiêu đối với các chức vụ tham mưu

                   -    Lợi ích của việc qủan lý theo mục tiêu ( MBO)

                   -    Những nhược điểm trong công tác quản ly theo mục tiêu

                   -    Kinh nghiệm của việc quản lý theo mục tiêu

 • Ra quyết định

                   -    Sự hợp lý và vấn đề ra quyết định

                   -    Triển khai các phương án

                   -    Cơ sở để lựa chọn giữa các phương án

                   -    Vận trù học và lập kế hoạch

                   -    Các phương pháp tiếp cận hiện đại để ra quyết định trong điều kiện bất định

                   -    Đánh giá tầm quan trọng của một quyết định

                   -    Cách tiếp cận hệ thống và vấn đề ra quyết định

 • Chiến lược và chính sách

                   -    Các nguồn chiến lược và chính sách

                   -    Chiến lược và chính sách định hướng cho kế hoạch

                   -    Tầm quan trọng đặc biệt của chiến lược

                   -    Những loại hình chiến lược chủ yếu

                   -    Những đòi hỏi để có được các chiến lược hiệu quả

                   -    Xây dựng các chiến lược chủ yếu: sản phẩm hay dịch vụ và marketing

                   -    Triển khai các chiến lược một cách có kết quả

 • Làm cho việc lập kế hoạch có kết quả

                   -    Vì sao người ta lại thất bại khi lập kế hoạch

                   -    Những hạn chế đối với việc lập kế hoạch

                   -    Tính cứng nhắc nội tại

                   -    Những sự cứng nhắc áp dụng từ bên ngoài

                   -    Chi phí và thời gian

                   -    Tạo ra một môi truờng lập kế hoạch có kết quả

                   -    Tính sáng tạo

                   -    Người quản lý sáng tạo

Phần II: Kỹ năng công tác Tổ chức           

 • Bản chất và mục đích của công tác Tổ chức

                   -    Tổ chức là gì?

                   -    Hình thức của Tổ chức

                   -    Phân chia Tổ chức thành  Bộ phận

                   -    Các cấp Tổ chức và tầm quản lý

                   -    Tầm quản lý hẹp và tầm quản lý rộng ( ưu và nhược điểm)

                   -    Các yếu tố xác định một tầm quản lý hiệu quả

                   -    Quá trình của công tác Tổ chức

                   -    Tiến trình phân tích Tổ chức

                   -    Mô hình phát triển Tổ chức

 • Sự phân công cơ bản – Xây dựng sơ đồ Tổ chức         

                   -    Phân chia Bộ phận theo số lượng

                   -    Phân chia Bộ phận theo thời gian

                   -    Phân chia Bộ phận – xây dựng sơ đồ tổ chức theo chức năng trong doanh nghiệp

                   -    Phân chia Bộ phận – xây dựng sơ đồ tổ chức theo địa dư

                   -    Phân chia Bộ phận – xây dựng sơ đồ tổ chức theo sản phẩm

                   -    Phân chia Bộ phận – xây dựng sơ đồ tổ chức theo khách hàng

                   -    Phân chia Bộ phận – xây dựng sơ đồ tổ chức theo thị trường

                   -    Phân chia Bộ phận theo quá trình hay thiết bị

                   -    Phân chia Bộ phận theo dịch vụ

                   -    Phân chia Bộ phận – xây dựng sơ đồ tổ chức theo kiểu ma trận

                   -    Mô hình phân chia thích hợp nhất là  mô hình nào?

                   -    Các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình tổ chức

 • Mối quan hệ quyền hạn trực tuyến và tham mưu

                   -    Các khái niệm về trực tuyến và tham mưu

                   -    Vì sao nhận thức trực tuyến và tham mưu lại quan trọng trong thực hành?

                   -    Quyền hạn theo chức năng là gì?

                   -    Lợi ích của việc sử dụng tham mưu

                   -    Những hạn chế trong việc sử dụng tham mưu

                   -    Làm cho công tác tham mưu sử dụng hiệu quả   

 •  Sự phân chia quyền hạn

                   -    Quyền lực trong tổ chức

                   -    Phân quyền

                   -    Tập quyền

                   -    Giao phó quyền hạn

                   -    Những nguyên tắc giao quyền

                   -    Nghệ thuật giao quyền

                   -    Những nhân tố xác định mức độ phân quyền

                   -    Để đạt được mức độ phân quyền mong muốn

 • Làm cho công tác Tổ chức có hiệu quả

                   -    Một vài sai lầm trong khi tổ chức

                   -    Tránh mắc sai lầm trong công tác tổ chức

                   -    Tóm tắt  những nguyên tắc tổ chức quan trọng    

Phần III:  Lãnh đạo và điều hành

 • Vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo                                 

                   -    Khái niệm về lãnh đạo

                   -    Những tố chất lãnh đạo là bẩm sinh?

                   -    Những yếu tố quan trọng tạo nên người lãnh đạo lớn

                   -    Lãnh đạo và quản lý?

                   -    Những nguyên tắc của lãnh đạo

 • Các phong cách lãnh đạo và bản lĩnh của một nhà quản lý       

                   -    Lãnh đạo dựa trên sự lãnh đạo quyền lực

                      +    Phong cách lãnh đạo độc đoán

                      +    Phong cách lãnh đạo dân chủ

                      +    Phong cách lãnh đạo tự do

                   -    Lãnh đạo theo tình huống, yếu tố chính ảnh hưởng đến sự thành công của lãnh đạo theo mạng lưới quản lý của Blake và Mouton

                      +    Chỉ đạo

                      +    Huấn luyện

                      +    Hỗ trợ

                      +    Ủy thác

 • Bản lĩnh của một nhà lãnh đạo    
 • Các kỹ năng lãnh đạo

                   -    Kỹ năng Tuyển dụng người tài          

                      +    Xác định các yêu cầu công việc

                      +    Tuyển chọn những ứng viên có tiềm năng

                      +    Phỏng vấn

                      +    Đánh giá ứng viên

                      +    Ra quyết định và đề xuất công việc

                   -    Kỹ năng Giữ chân người giỏi

                      +    Tại sao việc duy trì nhân viên có ý nghĩa quan trọng đối với công ty và nhà quản lý

                      +    Những yếu tố giữ chân nhân viên

                      +    Phân biệt giữa các cá nhân và nhóm đối tượng nhân viên

                      +    Các bí quyết quản lý để duy trì nhân viên giỏi

                   -    Kỹ năng Động viên nhân viên           

                      +    Thuyết X và thuyết Y

                      +    Kỹ năng làm việc của nhân viên

                      +    Tìm hiểu động lực của con người

                      +    Ứng dụng thuyết Maslow tìm hiểu động lực làm việc của nhân viên

                      +    Thuyết nhu cầu của McClelland

                      +    Thuyết hai yếu tố của Herzberg

                      +    Thuyết động lực nội tại của Hackman và Oldham

                      +    Kết hợp các học thuyết nhu cầu liên quan đến nhu cầu của nhân viên

                      +    Các giải pháp động viên nhân viên

                   -    Kỹ năng cho và nhận phản hồi

                      +    Cho phản hồi

                      +    Nhận phản hồi

                   -    Kỹ năng hướng dẫn công việc

                      +    Các nguyên tắc hướng dẫn công việc

                      +    Các bước hướng dẫn công việc

                   -    Kỹ năng ủy thác công việc

                      +    Khái niệm về ủy thác công việc

                      +    Tại sao phải ủy thác công việc

                      +    Những công việc nào không nên ủy thác

                      +    Ủy thác cho ai?

                      +    Nguyên tắc A.W.I.T trong ủy thác

                      +    6 bước ủy thác công việc

                      +    Mức độ ủy thác

                      +    Thỏa thuận ủy thác

                      +    Đối phó với sự phản đối trong ủy thác

                      +    Những điều cần chú ý sau khi ủy thác công việc

                   -    Kỹ năng làm việc nhóm ( Team work)

                      +    Bộ phận (nhóm) là gì?

                      +    Lợi ích của Bộ phận

                      +    Một số hạn chế của Bộ phận

                      +    Các giai đoạn phát triển của Bộ phận

                      +    Các yếu tố của một bộ phận hiệu quả

                      +    Phối hợp giữa các Bộ phận trong một tổ chức

                   -    Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn

                      +    Khái niệm mâu thuẫn

                      +    Các mức độ mâu thuẫn

                      +    Giải quyết mâu thuẫn băng mô hình DISC

                      +    Giải quyết mâu thuẫn bằng mô hình Johari Window

                   -    Kỹ năng giao mục tiêu và đánh giá kết quả công việc

                      +    Thiết lập mục tiêu các nhân là gì ?

                      +    Lợi ích của việc thiết lập mục tiêu cá nhân

                      +    Các nguyên tắc thiết lập mục tiêu các nhân

                      +    Những cơ sở để xác định mục tiêu các nhân

                      +    Thiết lập mục tiêu cá nhân theo phương pháp thẻ cân bằng điểm ( BSC)

                      +    Cách đánh giá  kết quả công việc theo mục tiêu được giao

                   -    Kỹ năng giải quyết vấn đề

                      +    Vấn đề là gì?

                      +    Phân loại vấn đề

                      +    Những sai lầm thường gặp

                      +    Quy trình giải quyết vấn đề    

Phần IV: Kiểm soát  

 • Hệ thống kiểm soát và quá trình kiểm soát         

                   -    Kiểm soát là gì?          

                   -    Quá trình kiểm soát cơ bản

                   -    Kiểm soát là một hệ thống phản hồi

                   -    Kiểm soát lường trước 

 • Các kỹ thuật kiểm soát

                   -    Kỹ thuật kiểm soát ngân sách

                   -    Kỹ thuật kiểm soát bằng sơ đồ GANTT

                   -    Kỹ thuật kiểm soát bằng sơ đồ PERT và đường găng

                   -    Kiểm soát bằng lưu đồ quy trình

Phần V: Quản trị Tài chính - Kế toán dành cho nhà quản lý      

 • Báo cáo tài chính và quy trình kế toán    
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo kế toán       
 • Tìm hiểu về dòng tiền
 • Phân tích tài chính            

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp trong khóa học.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí

20/06/2023 hoặc

08/07/2023

Thứ 3-5-7 hoặc

Thứ 7 - Chủ nhật

Chưa cập nhật 10 ngày/60 giờ 11.600.000 VNĐ/khóa

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) BWZVMR
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) 4D7FCW
 • Ý kiến khách hàng
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
  • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
  • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
  • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
   “Qua Khóa học Tôi đã học được các Kỹ năng: Kỹ năng bán hàng; Cách ...”
  • Bà Dương Thị Cẩm Tú - Tỉnh Trà Vinh
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
  • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Rà ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
  • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “1. Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam: - Tư vấn đã ...”
  • -  Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực miền Nam -  Viễn thông TP.HCM, Viễn thông Bình Dương, Viễn thông Bình Định trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam  
  NHẬP THÔNG TIN

  Y7ZNSY
  TOP