Feedback

Ban Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Khí Cà Mau ký biên bản nghiệm thu sản phẩm huấn luyện, đào tạo liên quan PTCV, ĐGCV

Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích và định giá giá trị công việc cho các chức danh của Công ty KCM theo các nội dung:

Phương pháp áp dụng của đơn vị tư vấn.

1. Dựa trên yêu cầu đưa ra từ PV GAS, sau khi bàn và thống nhất với PV GAS, 

đơn vị tư vấn đã đề xuất phương pháp phân tích công việc, từ đó định giá giá trị công việc như sau:

- Phân tích công việc:

+ Lấy công việc là yếu tố “trung tâm”, mỗi công việc sẽ có mô tả công việc và kết quả đầu ra tương ứng.

+ Xác định các yếu tố cấu thành công việc để tiến hành đánh giá (30 yếu tố).

+ Căn cứ các Bản mô tả công việc của các chức danh, tiến hành phân tích công việc dựa trên biểu mẫu đã thống nhất.

- Thông qua phương pháp đào tạo, huấn luyện 1:1 giữa chuyên gia của đơn vị tư vấn với từng chức danh, quản lý phòng (N+1, N+2) để thống nhất kết quả phân tích công việc.

- Định giá giá trị công việc: sử dụng phương pháp mang tính hệ thống nhằm xem xét giá trị của một công việc đóng góp vào cho tổ chức trong mối tương quan với giá trị của một công việc khác, bảo đảm những công việc có “kích cỡ” khác nhau được trả lương khác nhau và hợp lý thông qua hệ thống đánh giá:

+ Cấp bậc (Ranking): Phân cấp bậc các bảng mô tả công việc từ cao nhất xuống thấp nhất dựa trên mức độ đóng góp vào sự thành công của tổ chức.

+ Phân loại công việc (Classification): Xác định các yếu tố liên quan đến công việc dùng để phân loại công việc như học vấn, kinh nghiệm, trách nhiệm,..

+ Điểm (Point): Mỗi vị trí công việc được xem xét, phân tích theo các yếu tố đánh giá và được quy ra điểm.

+ Hướng dẫn và triển khai định giá giá trị công việc (cho khoảng 100 chức danh công việc tại Công ty KCM).

+ Báo cáo, phản biện và hiệu chỉnh (nếu có).

2. Xác định rõ vai trò của từng Bên tham gia:

- Về phía Công ty KCM:

+ Quản lý Phòng: đưa ra / làm rõ các nội dung thông tin yêu cầu về từng vị trí công việc.

+ Tích cực tham gia thảo luận và cung cấp thông tin cụ thể, chính xác,phản ánh đúng, đủ công việc thực tế được phân giao trong quá trình phân tích công việc.

- Chuyên gia/đơn vị tư vấn:

+ Điều phối/ hướng dẫn các phòng triển khai phân tích công việc.

+ Trả lời các câu hỏi, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện.

+ Thống nhất các biểu mẫu phân tích công việc.

+ Định giá giá trị công việc.

- Ban TCNS: phối hợp với Công ty KCM/đơn vị tư vấn để giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo tiến độ công việc.

3. Các hạng mục công việc đã triển khai thực hiện

- Chuẩn bị tài liệu và thống nhất với Ban TCNS về biểu mẫu phân tích công việc và phương pháp thực hiện.

- Huấn luyện, đào tạo, hướng dẫn phương pháp phân tích công việc và định giá công việc cho đối tượng có liên quan.

- Tiến hành phân tích công việc và thống nhất kết quả.

- Định giá định giá công việc.

V. Kết quả đạt được

1. Tiến độ thực hiện.

- Theo kế hoạch lập tại Quyết định số 1572/QĐ-KVN ngày 09/12/2022 thì thời gian thực hiện phân tích, định giá giá trị công việc của Công ty KCM từ ngày 14/12 – 29/12/2022.

- Thời gian thực tế thực hiện rà soát Phân tích công việc từ ngày 14/12/2022

– 08/02/2023 do các bên cần thêm thời gian để phân tích và thống nhất các bản phân tích công việc của các chức danh trước khi tiến hành định giá.

2. Kết quả định giá giá trị công việc

- Kết quả định giá giá trị công việc các chức danh.

- Bảng xếp hạng các vị trí công việc.

(như các phụ lục kèm theo)

3. Ý kiến, kiến nghị, đề xuất:

Về phía Tổng công ty (PV GAS)

- Trong suốt quá trình thực hiện công việc, Lãnh đạo Công ty KCM luôn có sự chỉ đạo sát sao, các quản lý, nhân sự tại các phòng, bộ phận đặc biệt là phòng TCHC đã triển khai thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Chuyên gia và KCM thường xuyên cập nhật kết quả công việc và các khó khăn vướng mắc để Ban TCNS, Chuyên gia, KCM có thể đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm mang lại kết quả tốt nhất.

- Các công việc được triển khai tốt phù hợp với tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra của lãnh đạo TCT.

Về phía KCM:

- Cám ơn Ban TCNS (PV GAS) đã chọn KCM làm đơn triển khai phân tích và định giá giá trị công việc. Tập thể KCM đã nỗ lực cùng với chuyên gia để hoàn thành công việc, đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng thực tế.

Các bên thống nhất việc hoàn tất và nghiệm thu, xác nhận kết quả phân tích và định giá giá trị công việc của 103 chức danh tại Công ty KCM để làm cơ sở xây dựng Hệ thống lương 3P.

/contents_inlen/uploads/files/signedBien-ban-nghiem-thu-cong-viec-phan-tich-dinh-gia-gia-tri-cong-viec.pdf

- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS)

- Ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Khí Cà Mau (KCM) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS)

Đại diện ký biên bản nghiệm thu nghiệm công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM do TS. Phan Ngọc Thanh - Chuyên gia cao cấp về Tư vấn quản lý & Đào tạo INLEN trực tiếp triển khai huấn luyện, đào tạo vào ngày 10.02.2023

Ý kiến khách hàng
  “- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí ...”
 • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM  ngày 27.02.2023  
  “ Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích ...”
 • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Khí Cà Mau (KCM) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Đại diện ký biên bản nghiệm thu nghiệm công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM do TS. Phan Ngọc Thanh - Chuyên gia cao cấp về Tư vấn quản lý & Đào tạo INLEN trực tiếp triển khai huấn luyện, đào tạo vào ngày 10.02.2023
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
 • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
 • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
 • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
  “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
 • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
  “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
 • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
  “Qua khóa học tôi hiểu sâu hơn về quản trị sản xuất, giúp tôi hoàn ...”
 • Bà Nguyễn Thị Yến Oanh – Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú
  “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
 • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
  “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
 • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
  “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
 • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
NHẬP THÔNG TIN

2YSDL5
TOP