Feedback

Ban Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM

- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS)

về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM

ngày 27.02.2023

Ban TCNS kính báo cáo Ông Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (TCT) tình hình tổ chức và kết quả sau khi phân tích, định giá giá trị công việc – thực hành triển khai lương 3P tại Công ty KCM, cụ thể như sau:

1. Kết quả triển khai chương trình đào tạo, coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc”:

- Theo kế hoạch lập tại Quyết định số 1572/QĐ-KVN ngày 09/12/2022 thì thời gian thực hiện đào tạo và phân tích, định giá giá trị công việc của Công ty KCM từ ngày 14/12 – 29/12/2022.

- Thời gian thực tế thực hiện rà soát, phân tích công việc từ ngày 14/12/2022 – 08/02/2023 do các bên cần thêm thời gian để phân tích và thống nhất các bản phân tích công việc của các chức danh trước khi tiến hành định giá.

- Hình thức triển khai: thực hiện đào tạo, coaching 1:1 về phân tích và định giá giá trị công việc.

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Khí Cà Mau (Cà Mau).

- Chuyên gia thực hiện: Tiến sĩ Phan Ngọc Thanh.

2. Thành phần tham gia chương trình đào tạo, coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc”:

- Theo Quyết định số 1572/QĐ-KVN ngày 09/12/2022 thì thành phần tham gia rà soát, phân tích công việc là 65 CBCNV bao gồm các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng của Công ty KCM.

- Các CBCNV đã chủ động sắp xếp thời gia và tham gia đầy đủ chương trình coaching, rà soát MTCV.

3. Nội dung chính của chương trình đào tạo, coaching:

Chương trình coaching 1-1 về “Phân tích và định giá giá trị công việc” tại Công ty KCM đã tập trung thực hiện các nội dung chính như sau:

- Đào tạo kiến thức nền tảng về phân tích và định giá giá trị công việc.

- Phân tích công việc:

+ Lấy công việc là yếu tố “trung tâm”, mỗi công việc sẽ có mô tả công việc và kết quả đầu ra tương ứng.

+ Xác định các yếu tố cấu thành công việc để tiến hành đánh giá (24 yếu tố).

+ Căn cứ các Bản mô tả công việc của các chức danh, tiến hành phân tích công việc dựa trên biểu mẫu đã thống nhất.

- Thông qua phương pháp đào tạo, huấn luyện 1:1 giữa chuyên gia của đơn vị tư vấn với các chức danh lãnh đạo, quản lý phòng (N+1, N+2) để thống nhất kết

quả phân tích công việc.

- Định giá giá trị công việc: đơn vị tư vấn sử dụng phương pháp mang tính hệ thống nhằm xem xét giá trị của một công việc đóng góp vào cho tổ chức trong mối tương quan với giá trị của một công việc khác, bảo đảm những công việc có “kích cỡ” khác nhau có giá trị khác nhau, được trả lương khác nhau và hợp lý thông qua hệ thống đánh giá:

+ Cấp bậc (Ranking): Phân cấp bậc các bảng mô tả công việc từ cao nhất xuống thấp nhất dựa trên mức độ đóng góp vào sự thành công của tổ chức.

+ Phân loại công việc (Classification): Xác định các yếu tố liên quan đến công việc dùng để phân loại công việc như học vấn, kinh nghiệm, trách nhiệm,..

+ Điểm (Point): Mỗi vị trí công việc được xem xét, phân tích theo các yếu tố đánh giá và được quy ra điểm.

+ Hướng dẫn và triển khai định giá giá trị công việc (cho khoảng 103 chức danh công việc tại Công ty KCM).

+ Báo cáo, phản biện và hiệu chỉnh (nếu có)

4. Đánh giá, so sánh với yêu cầu trong Biên bản thương thảo:

Nội dung chương trình đào tạo/coaching tại Công ty KCM:- Đơn vị tư vấn phải hoàn thành tấtcả các nội dung công việc theonhư Biên bản thương thảo.- Phương pháp triển khai, trình bày khoa học và phù hợp với tình hình của đơn vị
Kết quả so sánh thực tế
Tốt - Đơn vị tư vấn đã hoàn thành đầy đủ các nội dung công việc theo yêu cầu trong Biên bản thương thảo (chi tiết như biên bản nghiệm thu thực tế kèm theo).

- Hình thức tổ chức:- Triển khai đào tạo và coachingtrực tiếp tại Công ty KCM (Cà Mau) bố trí chuyên gia tiến hành đào tạo/coaching theo hình thức 1-1 cho 65 CBCNV của công ty KCM để phân tích, định giá giá trị công việc.

Kết quả so sánh thực tế

T
Tốt- Đơn vị tư vấn đã bố trí chuyên gia tiến hành đào tạo kiến thức nền tảng. Sau đó coaching theo hình thức 1-1 cho 65 CBCNV là cấp quản lý Phòng (N+1, N+2) để tiến hành phân tích, định giá giá trị công việc.(Chi tiết như Biên bản nghiệm thu và kèm theo).
- Số lượng tham gia đào tạo và coaching: 65 người.

Kết quả so sánh thực tế

Tốt- Chuyên gia của đơn vị vấn đã tiến hành đào tạo, rà soát với 65 CBCNV là cấp quản lý Phòng (N+1, N+2).- Sau khi rà soát, phân tích thì đơn vị tư vấn đã định giá giá trị công việc cho 103 chức danh của Công ty KCM để làm cơ sở xây dựng Hệ thống lương 3P.
- Chuyên gia thực hiện là Tiến sĩ Phan Ngọc Thanh – với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, đánh giá giá trị công việc và xây dựng hệ thống lương 3P.

Kết quả so sánh thực tế

Tốt - Chuyên gia thường xuyên cập nhật kết quả công việc và các khó khăn vướng mắc để Ban TCNS cùng với chuyên gia, Công ty KCM có thể đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm mang lại kết quả tốt nhất.

5.Đánh giá sau khi kết thúc chương trình đào tạo, coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc”:

- Các bên thống nhất việc nghiệm thu, xác nhận kết quả phân tích và định giá giá trị công việc cho 103 chức danh của Công ty KCM.

- Các CBCNV tham gia đào tạo, coaching trao đổi sôi nổi về các thắc mắc của đơn vị, có chất lượng và được chuyên gia giải đáp đầy đủ.

- Nâng cao năng lực quản lý và cung cấp công cụ quản trị cho quản lý cấp trung tại Công ty KCM.

Ban TCNS kính báo cáo Ông Phó Tổng Giám đốc TCT.

Trân trọng.

 

 

- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS)

về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM

 ngày 27.02.2023

 

Ý kiến khách hàng
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
 • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
 • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
 • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
 • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
 • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
  “Qua Khóa học Tôi đã học được các Kỹ năng: Kỹ năng bán hàng; Cách ...”
 • Bà Dương Thị Cẩm Tú - Tỉnh Trà Vinh
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
 • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Rà ...”
 • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - LADOFOODS GROUP
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
 • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
  “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
 • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
  “1. Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam: - Tư vấn đã ...”
 • -  Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực miền Nam -  Viễn thông TP.HCM, Viễn thông Bình Dương, Viễn thông Bình Định trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam  
NHẬP THÔNG TIN

SCZ88K
TOP