Ban dự án INLEN phối hợp với BGĐ Đài THVL và Phòng Tổng hợp Trung tâm DVTH&DL Trường An phỏng vấn, đánh giá, tuyển dụng nhân sự giai đoạn 1 cho Trường An

Nhằm chuẩn bị triển khai áp dụng vận hành hệ thống tài liệu mà Ban dự án INLEN đã tư vấn cho Trung tâm DVTH&DL Trường An có liên quan đến dự án " Xây dựng hệ thống cấu trúc tổ chức và phát triển nguồn nhân lực cho Trung tâm DVTH& DL Trường An trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long (THVL)", Ban dự án INLEN phối hợp với BGĐ Đài THVL và Phòng Tổng hợp Trung tâm DVTH&DL Trường An phỏng vấn, đánh giá, tuyển dụng nhân sự đợt 1 giai đoạn 1 cho Trường An vào ngày 21 và 22/04/2022 để sắp xếp, bố trí nhân sự hiện có và tuyển dụng nhân sự mới ứng tuyển "đúng người, đúng việc" vào các chức danh vị trí công việc của hệ thống cấu trúc tổ chức mới và tiêu chuẩn năng lực nhân sự - P3 (Personal) cho phù hợp mà Ban dự án INLEN đã tư vấn cho Trung tâm DVTH&DL Trường An.

Đây là giai đoạn hế sức quan trọng và cần thiết để tuyển dụng nhân sự đáp ứng theo yêu cầu mong đợi của  Ban giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hinh Vĩnh Long nói chung và Ban Giám đốc Trung tâm DVTH&DL Trường An trước khi Trung tâm DVTH&DL Trường đi vào hoạt động kinh doanh trong tháng 11 hoặc tháng 12/2022 với loại hình kinh doanh các sản phẩm/dịch vụ công nghệ, vui chơi giải trí cao theo chiến lược kinh doanh của Trung tâm DVTH&DL Trường An trong thời gian 5 năm tới (2022 - 2027).

Sau đây là một số hình ảnh mà Ban dự án INLEN cùng phối hợp làm việc với Ban Giám đốc Đài THVL và Phòng Tổng hợp Trung tâm DVTH&DL Trường An trong quá trình phỏng vấn, đánh giá, bố trí, sắp xếp, tuyển dụng nhân sự cho các chức danh vị trí công việc mới của Trung tâm DVTH&DL Trường An đợt 1 vào ngày 21, 22/04/2022:

 

 • Y1FL2U GỬI
 • GỬI
 • Ý kiến khách hàng
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Sau những buổi học của thầy - TS. Phan Ngọc Thanh, em nhận thấy bản thân em cũng như những anh/ ...”
  • Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Nhân viên Thu ngân vé của Trung tâm Starlight Quy Nhơn - Công ty CP Truyền hình Cáp NTH
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
  • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
  • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
  • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:    ...”
  • Ông Lê Tâm Anh Khoa - Phó Quản đốc PXSX Nhà máy sản xuất rượu vang - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
  • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
  • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
  NHẬP THÔNG TIN

  M9DVQQ
  TOP