Knowledge - Special subject

RELATED NEWS

 • WQCR6Z GỬI
 • GỬI
 • Customer Feedback
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: -Cách ...”
  • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
   “Over the course I learned these skills:   Sales skills; Manners for 11 client types; How ...”
  • Ms. Duong Thi Cam Tu - Tra Vinh Province
  ENTRY INFORMATION

  843R1T
  TOP