Feedback

CHỦ ĐỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN (ONLINE)"KỸ NĂNG THIẾT LẬP MỤC TIÊU" CHO LADOFOODS TỪ NGÀY 26/08 - 02/09/2021

Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:
-Cách xác lập mục tiêu công việc cho BP dựa trên mục tiêu chung toàn công ty;
- Phân biệt rõ và biết cách xây dựng bản mô tả công việc trên sơ đồ chức năng – nhiệm vụ - trách nhiệm thông qua phương pháp WHY – WHAT - HOW;
- Nắm được trình tự và các công cụ thiết lập mục tiêu đánh giá kết quả công việc trong vai trò quản lý và trong vai trò nhân viên;
- Áp dụng được các công cụ để thiết lập và đánh giá thành tích công tác cho từng vị trí công việc tại Hầm vang Đà Lạt;
- Kỹ năng tạo động lực và động viên nhân viên;

Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP

Customer Feedback
  “Through the training, I have grasped and understood the following contents: Understand the leadership ...”
 • Ms. Vu Thi Thuy Nga
  “After the lessons of the teacher - TS. Phan Ngoc Thanh, I find myself as well as other siblings in the ...”
 • Ms. Nguyen Thi Hong Ngoc - Ticket cashier of the Starlight Center in Quy Nhon Province - NTH Cable TV Joint stock Company
  “I have learned cost control methods to avoid wasting, wasting, minimizing all possible risks and planning ...”
 • Mr. Huynh Quoc Bao - Chief accountant 
  “I have learned time formulas, the relationship between productivity and quality, productivity calculations, ...”
 • Ms. Vu Thi Kim Anh - Head of HR administration
  “I understand the basic structure of salary 3Ps and the application of wage structure 3Ps will motivate ...”
 • Mr. Nguyen The Quoc Dat – Workshop Foreman of Tra Bac Joint Stock Company
  “After attending this training course, I expand my knowledge of warehouse management, improve professional ...”
 • Ms. Pham Thi Phung Ngoc - Production leader of Chuong Duong Beverage Joint Stock Company
  “I learned the following from this course: The concept of supply chain management Understand and ...”
 • Mr. Chu Van Hoa - Tra Vinh Industry Promotion Center and Department of Industry and Trade
ENTRY INFORMATION

QGWWFT
TOP